visca.com

Anglès per a catalans
de Lou Hevly

Trobeu útil Anglès per a catalans? Podeu mostrar l'agraïment a Global Giving.

Articles nous
Com traduïm els verbs quedar i quedar-se?
El complement indirecte com a subjecte
Idiomatic Combinations of Noun + Noun Exclamacions admiratives: «how+adj», «what+nom», etc.
Respostes breus: «persona + també/tampoc» Casos en què no es tradueix ho quan representa una subordinada
50 dels phrasal verbs més comuns Cal usar finish o end?

Presentació APAC ELT Convention 2014
Anglès per a catalanoparlants — Utilitzant el català per a facilitar l'aprenentatge de l'anglès

Llibres recents
Diccionari català-anglès/anglès-català de locucions i frases fetes
Més de 6100 locucions i frases fetes catalanes traduïdes a l'anglès. More than 6100 English idioms translated into Catalan.
Pronunciació anglesa simplificada
El primer mètode per a aprendre la pronúncia anglesa comparant la fonètica anglesa amb la catalana. Els resultats poden ser sorprenents (per exemple, no tenim "ous", en anglès!)

Més llibres
Anglès fàcil
Curs interactiu per a aprendre els elements bàsics d'anglès
Anglès fàcil — Suplement
Anglès "difícil"
Traducció de les frases maleïdes

110 articles breus sobre punts problemàtics d'anglès
Phrasal verbs, pas a pas
Els anomenats «phrasal verbs», explicats i organitzats segons com es tradueixen en català

Altres enllaços d'interès
Vocabulari
Aquestes pàgines ensenyen el vocabulari anglès mostrant clarament la relació entre la manera que s'escriuen els mots i la manera que es pronuncien. Les llistes s'ordenen segons la importància (freqüencia d'ús) dels mots.
Diccionari de phrasal verbs traduïts al català
Traduccions en català d'uns 2400 phrasal verbs
Cercador de phrasal verbs
Eina per a cercar tot tipus de phrasal verb
Frases maleïdes!
Joc de traducció
Articles
Articles sobre punts interessants d'anglès
Gramàtica anglesa volums I-V
Cinc llibres de consulta publicats entre 1995 i 2003; revisats per Josep Ruaix
Pràctiques interactives de pronunciació
Pronunciació de vocals en síl·labes tòniques
Pronunciació dels dígrafs
Diferències entre els dialectes nord-americans i britànics
Metodologia
Articles sobre la metodologia de l'ensenyament de l'anglès
Loutube
Pronunciació anglesa amb en Lou Hevly i la Danielle Balfour
Correccions i esmenes als diccionaris anglès-català i català-anglès de l'Enciclopèdia Catalana
Diccionari regex
El Diccionari Regex és una versió en línia del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans que permet fer cerques de mots basades en patrons i ordenar els resultats segons la categoria gramatical.
Regex Dictionary
The Regex Dictionary is a searchable online dictionary that returns matches based on strings rather than on whole words, while optionally grouping results by their part of speech.


contacte / email