visca.com

Pronunciació

LLIBRE Pronunciació anglesa simplificada
El primer mètode per a aprendre la pronúncia anglesa comparant la fonètica anglesa amb la catalana. Els resultats poden ser sorprenents (per exemple, no tenim "ous", en anglès!)
Resum de les normes de pronunciació de les vocals i dels dígrafs
Resum que fem servir en les classes d'anglès
Pràctiques de la pronunciació anglesa
Una llista d'uns 126 mots anglesos que deuran ser poc familiars, però que es pronuncien segons les normes exposades en el Resum.
Diferències entre els dialectes americans i britànics
Comparem amb el català els dos dialectes més comuns d'anglès, General American i Received Pronunciation (anglès britànic).
Pronunciació de vocals en síl·labes tòniques
Cada vocal en anglès sona de tres o quatre maneres diferents i és la posició de la vocal dins el mot que controla com es pronuncia. Oferim aquí un breu estudi sobre les normes que determinen aquestes pronúncies.
Pronunciació dels dígrafs
En anglès hi ha 19 dígrafs —combinacions de dues vocals, com AI i OU— només 2 dels quals es pronuncien com en català. El coneixement d'aquests valors és imprescindible tant per la comprensió com per la pronunciació d'anglès.
e sona /è/ — i sona /é/ — ee, ea i ie sonen /iï/
Un exercici per a distingir els sons de la e oberta anglesa, que s'escriu e o ea, de la e tancada anglesa, que s'escriu i, del diftong /iï/, que s'escriu ee, ea o ie
fail, fall, feel, fell, etc.
Les paraules angleses d'una síl·laba que comencen en f i terminen en l sovint es confonen. Heus ací una taula que esperem que sigui útil.
La pronunciació de paraules que terminen en -ate
El sufix -ate dels mots anglesos d'arrel llatina es pronuncia /eit/ per als verbs i /ət/ per als noms i adjectius.
Loutube
Pronunciació anglesa amb en Lou Hevly i la Danielle Balfour
Pronúncies excepcionals
Unes pàgines dedicades a les pronúncies excepcionals més importants en anglès.
Pronunciació figurada
Una explicació del símbols que fem servir per a representar la pronunciació anglesa.

contacte / email


visca.com