www.visca.com | Diccionari regex

Cerques anteriors

Heus aqu una llista de les cerques que els usuaris han fet.

dimecres, 19 de juny de 2024
is$
it$
s$
dimarts, 18 de juny de 2024
Manyac
[iu]$c*[iu]$c$+c[iu]$c$
[iu]$c*[iu]$c$c+[iu]$c$
[iu]$c*[iu]$c+[iu]$c$
[iuo]$c*[iu]$c$c+[iu]$c$
[]$c+[oe]$c+[eo]
[]$c+[oe]$c+[eo] filtrada per metre$
^.inou$
ema$
get
tge
dilluns, 17 de juny de 2024
$v$c+[iu]$c[iu]$c$
[iu]$c+[iu]$c[iu]$c$
[iu]$c+[]$c[iu]$c$
[iu]$c+[]$c[iu]$c$ filtrada per ic$
[iu]$c+er$
[]$c+[iu]$c+er$
[]$c+[iu]$c[ae]$c$
al$
al&
ama$
any$
bma$
cma$
dma$
eix$
ema$
ercle$
esa$
fma$
gma$
i$ filtrada per $vi$
i$ filtrada per $vi$|ori$|ari$
ima$
lma$
ma$
nma$
oma$
onar&
oro$
pma$
rma$
sma$
tma$
u$
u$ filtrada per $vu$
u$ filtrada per iu$
uma$
xma$
dissabte, 15 de juny de 2024
^.o.sa$
divendres, 14 de juny de 2024
^$c*$v$
aga$
agar$
aire$
al$
ama$
amar$
anta$
ard$
ari$
art$
atge$
el$
ellar$
elles$
era$
erar$
erna$
ert$
esa$
esa&
etla$
etlla$
eu$
gar$
ibla$
ible$
ida$
ill$
ima$
ina$
la cadena buida filtrada per ina$
olla$
or$
ora$
ores$
ort$
ti$
tor$
$
ria$
dijous, 13 de juny de 2024
[]$
^$c*$v$c*$v$c*[iu]$
^$c*$v$c*$v$c*[]$
^$c*$v$c*[iu$c*[iu]$
^$c*$v$c*[iu$c*[iu]$ filtrada per iu$
^$c*[iu]$c*$v$c*[iu]$ filtrada per iu$
^$c*[iu]$c*$v$c*[]$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*[iu]$
^$c*[]$c*$v$c*[iu]$ filtrada per iu$
^$c*[]$c*[iu$c*[iu]$ filtrada per iu$
^$c*[]$c*[iu]$c*[iu]$ filtrada per iu$
dimecres, 12 de juny de 2024
$c*[iu]$c*[iu]$c+$
$c*[iu]$ns$ filtrada per $v$
$c*[iu]ns$ filtrada per $v$
^$c$v$c[]$
^$c$v$ci$
^$c*$v$c*$v$c+ul$
^$c*$v$c*$v$c+ul$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c+ul$ filtrada per vol$
^$c*$v$c*[iu]$c*[iu]$c+$
^$c*$v$c*i$c+ol$ filtrada per vol$
^$c*$v$c*i$c+ul$ filtrada per vol$
^$c*[aeiou]$c[]$c$v$c$
^$c*[aeiou]$c[]$c$v$c$ filtrada per ic$|leg$|fil$
^$c*[aeiou]$c[]$c$v$c$ filtrada per ic$|leg$|fil$|fug$|fer$|fob$
^$c*[iu]$c*$ filtrada per $v$
^$c*[iu]$c*$ filtrada per ic$
^$c*[iu]$c*$v$
^$c*[iu]$c*$v$c$
^$c*[iu]$c*$v$car$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*$v$c$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*er$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*or$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*s$
^$c*[iu]$c*[iu]$c$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*[iu]$c+$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*[iu]$c+$ filtrada per ic$
^$c*[iu]$c*[iu]$c+$
^$c*[iu]$c*[iu]$c+$
^$c*[iu]$ns$ filtrada per $v$
^$c*o$c$v$c$v$c$ filtrada per or$|er$|s$|ar$|[]
^$c*u$c$v$c$v$c$ filtrada per ic$|leg$|fil$|fug$|fer$|fob$
^$c*u$c$v$c$v$c$ filtrada per or$|er$|s$
^$c*u$c$v$c$v$c$ filtrada per or$|er$|s$|ar$
^$c*u$c$v$c$v$c$ filtrada per or$|er$|s$|ar$|[]
^$c*u$c[]$c$v$c$ filtrada per ic$|leg$|fil$|fug$|fer$|fob$
^$c<+$v$c*[iu]$c*[iu]$c+$
am$
i$c+ol$ filtrada per vol$
illa$
illar$
ol$
orar$
$c+ol$
$c+ol$ filtrada per vol$
dimarts, 11 de juny de 2024
^..re.$
^.i.ia$
^.imia
^e.r..$
voc$
dilluns, 10 de juny de 2024
^...oc$
^..co.$
^a
^ac...$
ace
acr
aec
arc
cae
cal
car
cea
cej
cel
cer
cje
cle
cra
cre
eac
eca
ecj
ecl
ecr
elc
erc
jce
jec
lce
lec
rac
rca
rce
rec
diumenge, 09 de juny de 2024
aVar$
acar$
agar$
alar$
amar$
ana$
anar$
ancar$
antar$
assar$
atar$
au$
avar$
aar$
e$
egar$
erar$
esi$
essar$
estar$
eta$
ezi
ezi$
iar$
icar$
ida$
igar$
ilar$
illar$
illar$
imar$
inar$
irar$
issa$
ista$
itar$
iu$
iure$
iva$
o$
ocar$
omar$
onar$
orar$
osa$
osar$
ua$
uar$
ucar$
uda$
udar$
ugar$
ular$
umar$
urar$
ut$
s$
s$
dissabte, 08 de juny de 2024
^$c+$v$c$
^$c+$v$c*$
^$c+$v$c+$
^$c+$v*$
^$c+$vx$
^s[^aeiou]
^u..ar
^ura..
el$
iva$
ona$
cia$
rrer$
divendres, 07 de juny de 2024
op$
orar$
dijous, 06 de juny de 2024
$vfb$
$vfp$
$vft$
$vl$
$vls$
$vls$ filtrada per $vn$
$vm$
$vmf$
$vn$
$vns$
$vnx$
$vnys$
$vs$
$vsp$
$vsts$
$vt$
.a.*. filtrada per e|i|o|u
.a.*a.. filtrada per e|i|o|u
.a.*a..*a. filtrada per e|i|o|u
.a.*a..*a.*a filtrada per e|i|o|u
.e.* filtrada per a|i|o|u
.e.*. filtrada per a|i|o|u
.i.* filtrada per a|e|o|u
^ra.al
en$
on$
dimecres, 05 de juny de 2024
$its$
$vi$
$vidg$
$vids$
$vig$
$vil$
$vin$
$vir$
$vis$
$vits$
$vitx$
$vix$
$vls$
$vlts$
$vlt$
$vl$
$vrd$
$vrs$
$vrt$
$vub$
$vuc$
$vud$
$vuds$
$vum$
$vup$
$vus$
$vut$
$vuts$
&vts$
&vuds$
.o.*. filtrada per e|i|u|a
.o.*o. filtrada per e|i|u|a
.u.*. filtrada per e|i|o|a
.u.*u. filtrada per e|i|o|a
^n.mi.
ansar$
ana$
anar$
its$
dimarts, 04 de juny de 2024
$cc$
$ccc
$ccc$
$fbs$
$fcs$
$fds$
$fgs$
$fps$
$fts$
$lbs$
$lfs$
$lgs$
$lks$
$lms$
$lps$
$mts$
$rbs$
$rcs$
$rds$
$rfs$
$rgs$
$rks$
$rms$
$rns$
$rps$
$rts$
$vics$
$vids$
$vifs$
$vigs$
$vil$
$vils$
$vims$
$vins$
$vips$
$virs$
$visb$
$visc$
$visd$
$visf$
$visg$
$visl$
$vism$
$visn$
$visp$
$visr$
$vist$
$vits$
$vivs$
$vmcs$
$vmps$
$vms$
$vncs$
$vngs$
$vnys$
$vst$
$vubs$
$vucs$
$vuds$
$vufs$
$vul$
$vuls$
$vum$
$vums$
$vuns$
$vunys$
$vups$
$vur$
$vurs$
$vus$
$vusb$
$vusc$
$vusd$
$vusf$
$vusg$
$vusm$
$vusn$
$vusny$
$vusp
$vusp$
$vust$
$vuts$
[e]$c+i$c$
[e]$c+i$c$ filtrada per ic$
[e]$c+i$c$ filtrada per ic&
[o]$c+i$ filtrada per ic$
[o]$c+i$c$ filtrada per ic$
[o]$i$ filtrada per ic$
^...ab$
^...ac$
^.r.s.$
^.s.r.$
^.s.ri$
^boca.$
^is...$
at$
ccc$
e$c+[ou]$ filtrada per []
e$c+i$ filtrada per []
e$c+i$c$ filtrada per []
e$c+i$c$ filtrada per ic$
e$c+i[ns]$ filtrada per ic$
ero$ filtrada per []
es$
es$ filtrada per alegria
et[ou]$ filtrada per []
eta$
etr[ou]$ filtrada per []
etro$ filtrada per []
fks$
fks$
fps$
fsp$
fts$
lbs$
lcs$
lfs$
lgs$
lms$
lns$
lps$
lsb$
lsc$
lsf$
lsg$
lsm$
lsp$
mcs$
mds$
mfs$
mgs$
mps$
ms$
mts$
nps$
o$c+i[ns]$ filtrada per ic$
ol[ae]$
ol[ae]$ filtrada per []
rbs$
rcs$
rds$
rfs$
rgs$
rms$
rns$
rps$
rs
rs$
rs
rts$
sbs$
scs$
sds$
sgs$
sks$
sps$
sts$
tat$
$c+i$c$ filtrada per ic$
dilluns, 03 de juny de 2024
ĥ?i[aeiou]
.a.*a..*a.*a filtrada per u|e|o|i
.i.*. filtrada per u|e|o|a
.i.*i.. filtrada per u|e|o|a
.i.*i..*i. filtrada per u|e|o|a
.i.*i..*i.*i filtrada per u|e|o|a
.o.*. filtrada per u|e|i|a
.u.* filtrada per a|e|o|i
.u.*u. filtrada per a|e|o|i
^h?i[aeiou]
^u.a.a
historico
ic$
rb$
rc$
rg$
rp$
diumenge, 02 de juny de 2024
^are..
^ra.a.$
cia$
dissabte, 01 de juny de 2024
abe
aeb
aei
ael
aen
aes
aie
ale
ancar$
ase
bae
bea
eab
eai
eal
eas
eba
eia
ela
els
erna$
ernar$
esa
esl
iae
iea
iel
ile
lae
lea
lei
les
lse
sae
sea
sel
sle
divendres, 31 de maig de 2024
$ic$.
$il$
$lms$
$tat$
$vat$
$vi$
$vil$
$vir$
$vits$
$vl$
$vld$
$vlt$
$vrms$
$vrs$
$vt$
$vts$
$vu$
$vuts$
ʎlt$
^.et.o
acaat
acabat
aen
ane
at
ben
bne
bps$
ean
eas
ebn
ein
eln
els
en$
ena
enb
eni
enl
ens
esa
esl
esn
ic$
ic$ filtrada per $vic$
ic$.
ien
ils$
ilss$
ine
lbs$
len
les
lfs$
lms$
lne
lns$
lps$
lse
mf$
nae
nea
neb
nei
nel
nes
nie
nle
ns$
nse
nx$
nys
nys$
on$
sae
sea
sel
sen
sle
sne
sp$
tat$
ud
vi$
vl$
dijous, 30 de maig de 2024
$ic$
$ik$
$vds$ filtrada per $vic$
$vg$
$vg$ filtrada per $vig$
$vg$ filtrada per eig$
$vg$ filtrada per vig$
$vig$
$vn$
$vny$
$vts$ filtrada per $vic$
$vts$$ filtrada per $vic$
ac$
ec$
ic$
ic$ filtrada per $vic$
ic$ filtrada per vic$
iure$
oc$
oria$
uic$
ria$
dimecres, 29 de maig de 2024
.a.*a. filtrada per e|i|o|u
.e.*e. filtrada per a|i|o|u
.i.*i. filtrada per a|e|o|u
.i.*i.*i. filtrada per a|e|o|u
.o.* filtrada per a|e|i|u
.o.*o. filtrada per a|e|i|u
^ps
aig$
arta$
ela$
eles$
oc$
ps
rta$
dimarts, 28 de maig de 2024
$an$
$et
$nc$
$vat$
$vb$
$vc$
$vc$ filtrada per $vic$ $vuc$
$vf$
$vi$
$vi$ filtrada per qui, gui
$vinc$
$ving$
$vl
$vl$
$vm$
$vn$
$vnf$
$vns$
$vnts$
$vnx$
$vny$
$vp$
$vrs$
$vrsP$
$vrts$
$vs$
$vtx$
$vtx$$
$vv$
NP$
[ptcbdg]at$
[fhjklmnqrsvwxyz]at$
^.e.in$
^me.in$
^me.n$
^m.in$
^nemi.$
an$
apretar
ar
art$
as$
cfal$
dctil$
ega$
egaa$
egar$
en$
erva$
ervar$
et$
fil$
graf$
in$
it$
itis$
nc$
ng$
oba$
on$
ot$
ova$
polis$
scaf$
stil$
til$
trof$
un$
vi$
vl$
vm$
vp$
vs$
mbul$
dilluns, 27 de maig de 2024
iula$
$[iu]$c*[iu]$c+[iu]$ca$ filtrada per ica$
$cu$
$v$c*[iu]$c+[iu]$ca$ filtrada per ica$
$v$c*[]$c+[iu]$ca$ filtrada per ica$
[iu]$ca$
[iu]$c*[iu]$c+[iu]$ca$ filtrada per ica$
[]$c+[iu]$ca$
[]$c+[iu]$ca$ filtrada per ica$
[]$c+[iu]$ca$ filtrada per ica$
^.i.ec$
^.ice.$
la$
olrs$
ors$
or$
ou$
rny
u$
s$
diumenge, 26 de maig de 2024
$vi$
$vi$ filtrada per qu gu
$vn$
^$c$c+$v$c$c+$
^$c$c+$v$cc+$
^$c*$[iu]$c*[iuoe]$c*$
^$c*[iu]$[iuoe]$c*$
^$c*[iu]$c*[iu$c*$v$c*$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*$v$c*$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*[aweo]$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*[iu]$c*$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*[]$
^$c*[iu]$c*[iu]$v$c*$
^$c*[iu]$c*[iuoe]$c*$
^$c*[iu][iuoe]$c*$
^$c*[iu][uia]$c*$
^$c*[iu]a$c*$
^$c*[iuoe][iu]$c*$
^$c*[]$c*[iu]$c*$
^$c*[]$c*[iu]$c*[iu]$c*$
^$c+[iu]$v$
^$c+[iu]$v$c$
^$c+[iu][]$
^$v$v$
^$v[eoa]$
^.i.er
^.i.er$
^..er$
^[iu]$v$
^[iu]$v$c$
llc
llm
lln
llp
llr
llt
ls filtrada per qu gu
nyf
nyp
nyr
~vn~
dissabte, 25 de maig de 2024
ell$
divendres, 24 de maig de 2024
.a.* filtrada per e|i|o|u
.a.*a. filtrada per e|i|o|u
.a.*a.*a filtrada per e|i|o|u
.i.* filtrada per a|e|o|u
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ment$|
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ment$|$v[ai]|
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ment$|iva$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ment$|or$|ai|au
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ment$|or$|ai|au|ic$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ment$|or$|ai|au|ic$|at$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ment$|or$|ai|au|ic$|at$|s$|s$|al$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ment$|or$|ai|au|ic$|at$|s$|s$|al$|ar$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ment$|or$|ai|au|ic$|at$|s$|s$|al$|ar$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*ar$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*ar$ filtrada per ejar$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*v
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*v filtrada per ment$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c*$v$c*v filtrada per ment$|iva$
^$c*$v$c+$v$c$v$c+$v$cv
aixa$
al$
al
ant$
anta$
a$
ecta$
ecte$
illar$
ls$
s$
$
dijous, 23 de maig de 2024
$lls$
$ms$
$sf$
$ts$
$vinc$
$ving$
$vld$
$vllf$
$vllk$
$vllm$
$vlln$
$vllny$
$vllp$
$vlls$
$vllts$
$vlltx$
$vlt$
$vlts$
$vmb$
$vmc$
$vmd$
$vmp$
$vms$
$vmt$
$vmts$
$vmtx$
$vmx$
$vnc$
$vng$
$vnk$
$vnx$
$vring$
$vrs$
$vrts$
$vsf$
$vts$
$vung$
^ri.a.$
ms$
olb
vmp
dimecres, 22 de maig de 2024
$vd$
$vg$
$vg$ filtrada per $ig
$vg$ filtrada per [-]
$vg$ filtrada per [ig]
$vg$ filtrada per ig$
$viv$
$vr$
$vt$
$vuv$
$vv$
^su.i.
^su.i.$
it$
lf$
lls$
lv$
mv$
nv$
ny$
or$
or4
rv$
vuv$
dimarts, 21 de maig de 2024
$vi$
$vu$
^ou...
altre$
arca$
arcar$
eix$
olta$
orna$
ornes$
uir$
dilluns, 20 de maig de 2024
$cls$
$vls$
$vl$
^..ae.$
^e.a..$
^e.al.$
^e...$
^ela..$
^ena..$
^exa..$
^.a..$
^.a..$
ls$
ms$
mz$
rl$
rs$
diumenge, 19 de maig de 2024
$ista
ista$
la cadena buida filtrada per $ista
dissabte, 18 de maig de 2024
^or..a$
dijous, 16 de maig de 2024
^i.i.i
ema$
illa$
illa$
ista$
ur$
dimecres, 15 de maig de 2024
^.i..e$
^.urc.
^ar.a.
^bis[aeiou]
^electro
^tris[aeiou]
ert$
voc$
dimarts, 14 de maig de 2024
$roma
Qua
^07\\d{9}$|^\\+447\\d{9}$|^
^roman
ar$
d$
d$
oder$
orda$
ordar$
qua
uder$
$
$
$
dilluns, 13 de maig de 2024
able$
able%
ada$
alla$
ela$
ema$
erda$
eren$
ida$
olla$
ostra$
ot$
usa$
ncia$
tic$
diumenge, 12 de maig de 2024
bre$
cle$
lc$
pre$
rp$
sp$
dissabte, 11 de maig de 2024
^.i.el$
^..el$
ida$
ueta$
tica$
tica$
tiques$
divendres, 10 de maig de 2024
Ari
aer
air
all$
ara
are
ari
ear
era
esa$
iar
ins$
ira
iri
or$
rae
rai
rar
rea
ria
dijous, 09 de maig de 2024
ESTRA$
ESTRA~
^intrans[haeiou]
^jonqui
^trans[haeiou]
afas$
afass$
alla$
emi$
erda$
esbart
estra$
feri$
ola$
olla$
o$
mia$
ria$
rie$
tic
tic$
dimecres, 08 de maig de 2024
^$c+$v$c+$v$c+il$ filtrada per ica$
^$c+$v$c+il$ filtrada per ica$
^$c+[iu]$c+[iu]$c+i$c$ filtrada per ica$
^$c+[iu]$c+[iu]$c+$c$ filtrada per ica$
^$c+[oiu]$c+[oiu]$c+il$ filtrada per ica$
al$
al$ filtrada per Religios%
als$
ara$
as$
be
be$
ca$
da$
e..co
e..co$
em$
en$
es$ filtrada per Religios%
f.*co
f..co
f..co$
fe..co
ia$
il$
io$
is$
it$
ls$
lt$
mi$
na$
nt$
ol$
ones$
or$
ormula$
otxe$
ra$
sio$
ta$
ta$
uny$
ur$
xo$
rmula$
stic$
dimarts, 07 de maig de 2024
$ci[cs]i$
$ci[cs]i$c$
$v$c[]$c+[iuo]$c+[uio]
O$
[]$c+[iuo]$c+[uio]
[]$
[][ns]$
[]$c+$[iou]$c+$
[]$c+[iou]$c+$
[]$c+[iou]$c+$ filtrada per ic$|ids$
[]$c+[iou]$c+$ filtrada per ic$|ids$|vol$
^$c+[]$c+[iou]$c+$ filtrada per ic$|ids$|vol$
^i.ent$
ai$
al$
al$ filtrada per amocio
al$ filtrada per amocio$
anya$
ar$
ars$
as$
at$
be
be$
ca$
cs$
da$
do$
er$
ers$
es$
fi$ci$c+$ filtrada per []
fi[cs]i$
fi[cs]i$ filtrada per []
fi[cs]i$c$
fi[cs]i$c+$ filtrada per []
fi[cs]$ filtrada per []
fissa]i$c+$ filtrada per []
fissi$c+$ filtrada per []
gos
ics$
ir$
is$
it$
l$
la$
mi$
na$
nt
nt$
ol$
ona$
or
or$
os$
osa$
o$
ra$
re
re$
sa$
ta
ta$
ua$
una$
xo$
ncia$
a$
s$
s$
dilluns, 06 de maig de 2024
$v
[]
[] filtrada per ment$
[]
^$c*$v$c+$v$C$c$
^[]$c*$v$c*[iu]$
anta$
ana$
fan
ino
mia
ria
rra
rrer$
uanta$
diumenge, 05 de maig de 2024
$ar
$in
Al$
Ar
Ar$
^in
a$ca$ci$ca
ain
ana
ana$
ani
ano
ar$
ari
ct
cte$
i$ca
ina
ina$
ira
ia
kt
nia
ny
ny"
ny$
ona
rai
u$co$ca
$
o$
$
$
t
t filtrada per .{6}
t$
dissabte, 04 de maig de 2024
$co$ceta$
^$c$v$+$v$c+$cv$c*$
^$c$v$c+$v$c+$cv$c*$
^$c$v$c+$v$c+$v$c*$
^$c[]$c+$v$c+$v$c*$
^$c[]$c+$v$c+$v$c*$ filtrada per ica$
^$c[]$c+[iu]$c+[ui]$c*$ filtrada per ica$
^$c[]$c+[iuo]$c+[uio]$c*$ filtrada per ica$
^$ce$co$ceta$
^.urc.
^ra.ra.
^ver.a$
ara$
arar$
e$co$ceta$
o$ceta$
or$
ssi$
divendres, 03 de maig de 2024
[]$c*$a$c*a$
[]$c*$v$c*[rl]e$
[]$c*$v$c*[rl]e$ filtrada per metre$
[]$c*$v$c*a$ filtrada per metre$
[]$c*[eoiu]$c*a$ filtrada per ia$|ica
[]$c*a$c*a$
^$c*$v$c+$v$C$c$
^$c*$v$c+$v$c$c$
^ri.el$
^r.el$
a$
ada$
al$
ama$
assa$
g$
iga$
la$
n$
ng$
n$
ols$
dijous, 02 de maig de 2024
oa]lla$ filtrada per []
ulla
ulla$
ulla$ filtrada per []
$c$c[eoa]ssa$
$c$calla$
$c$cilla$
$c*$v$c$vla$ filtrada per []
$c*$v$ci$ca$ filtrada per []
$c*$v$cila$ filtrada per []
$ula
^$c*$v$c$ca$
^$c*$v$c$cla$
^$c*$v$c$vla$ filtrada per []
^$c*$v$c+$ila$
^$c*$v$c+$v$c+ina$ filtrada per []
^$c*$v$c+ila$
^$c*$v$c+ina$ filtrada per []
^$c*$v$ci$ca$
^$c*$v$ci$ca$ filtrada per []
^$c*$v$cila$
^$c*$v$cuila$
^$c*$v$c$
^$c*$v$c9la$
^$c*$v$cla$
al$
alla$
ar$
ari$
ella$ filtrada per []
g$
ila$
ila$ filtrada per []
illa$ filtrada per []
ima$ filtrada per []
ina$ filtrada per []
ir$ filtrada per []
ira$ filtrada per []
magrejar
ng$
olla$
ula$
ulla$
ullas$
una$
dimecres, 01 de maig de 2024
Hiat
Iat
^..imoro.
altra$
altre$
ana$
ena$
iat$
ible$
ida$
dimarts, 30 d'abril de 2024
$c$c$
$vl$ca$ filtrada per ista$|isma$|issa$|illa$
$vl$ca$ filtrada per ll
^.o.al
^.o.al$
ada$
ador$
age$
ar
ar$
arri$
at$
be$
bum$
cs$
dor$
eixer$
en$
es
es$
ge$
ge$ filtrada per amocio
i$c$ca$
islr]$ca$
islr]$ca$ filtrada per metre$|ids$
i$c$c$a
i$c$ca
i[slnmr]$ca$ filtrada per ista$|isma$|issa$|illa$
i[slnmr]$ca$ filtrada per ll
i[snlr]$ca$
i[snlr]$ca$ filtrada per ista$|isma$
i[snlr]$ca$ filtrada per ista$|isma$|issa$
i[snlr]$ca$ filtrada per ista$|isma$|issa$|illa$
ia$
ig$
il$
il$ca$ filtrada per ista$|isma$|issa$|illa$
ila$
ina$
is$
issa$
it$
i$
la$
lia$
li$
lj
lla$
llj
ls$
ls$ filtrada per que tebga sentido
lt$
mi$
or$
or~
ra$
rd$
re$
rs$
sa$
ta
ta$
um$
un$
$
ixer$
dilluns, 29 d'abril de 2024
[]$c+$v$c$c
[]$c+$v$c$c filtrada per metre$|ids$
[]$c+$v$c$c$c
[]$c+$v$c$c$v filtrada per metre$|ids$
[]$c$v$c$v$
[]$c+$v$c$c$c$v$ filtrada per metre$
[]$c+$v$c$c$v$
[]$c+$v$c$c$v$ filtrada per metre$
[]$c+$v$c$e$ filtrada per s$
[]$c+$v$c$v$ filtrada per ica$
[]$c+$v$c$v$ filtrada per ica$|fera$|faga$|foba$|fona$|grafa$
[]$c+$v$c$v$ filtrada per ica$|fera$|faga$|foba$|fona$|grafa$|fila$gena$|vola$
[]$c+$v$c$v$ filtrada per ica$|fera$|faga$|foba$|fona$|grafa$|fila$gena$|vola$|esi$|gama$|loga$|noma$
[]$c+$v$c$v$ filtrada per metre$
[]$c+$v$c$v$c$ filtrada per ica$|fera$|faga$|foba$|fona$|grafa$|fila$gena$|vola$|esi$|gama$|loga$|noma$
[]$c+$v$c$v$c$ filtrada per s$
[]$c+$v$ce$ filtrada per s$
[]$c+$v[rslnm]$[eiou]$ filtrada per ica$|fera$|faga$|foba$|fona$|grafa$|fila$gena$|vola$|esi$|gama$|loga$|noma$
[]$c+$v[rslnm][eiou]$ filtrada per ica$|fera$|faga$|foba$|fona$|grafa$|fila$gena$|vola$|esi$|gama$|loga$|noma$
[]$c+$v[rslnm]a$ filtrada per ica$|fera$|faga$|foba$|fona$|grafa$|fila$gena$|vola$|esi$|gama$|loga$|noma$
[][rslnm]$c$v$c$v$
^mndo
ada$
ada$ filtrada per nom
an$
anxa$
ana$
as$
at$
be$
cs$
eina$
ent$
era$
es$
fa$
ga$
ida$
ill$
la
la$
ls$
nta$
orir$
oro$
os$
ou$
oure$
ta$
diumenge, 28 d'abril de 2024
ara$
itza$
dissabte, 27 d'abril de 2024
^.o.it
^c..ma$
influ
ost$
divendres, 26 d'abril de 2024
Qua
^.u.o.$
ai$
anxa$
astre$
eco$
ecu$
emi$
er$
etre$
igi$
indro$
on$
qua
que
$
dijous, 25 d'abril de 2024
$
Es$
[^qg][aeiou][iu]$
[^qg][aeiou]i$
[^qg]ui$
\bdes
^..ro.
^..roi
^.iro.
^.u.ol
a$
ada$
al$
an$
ar
ar$
ari$
as
as$
at
at$
bo$
bu$
cas$
cat$
cauen$
cs$
da$
el$
en$
er$
es$
esa$
fa$
ga$
gar$
gi$
gu$
i$
ia$
ii$
il$
ina$
ines$
ing$
ins$
is$
ist$
iu$
i$
i$
le$
lia$
li$
ll$
lo$
ls$
lt$
ma$
mewing
mewing$
mi
mi$
m$
m$
na$
nes$
ns$
nt$
nt4
or$
ort$
os$
re$
re$+
r$
sa$
sia$
st$
st$+
sta$
ta$
to$
ts$
uan$
uen$
ui$
unt$
yat$
s$
dimecres, 24 d'abril de 2024
$[^aeiou]{0,3}[aeiou][^aeiou]{0,3}\b$
FLAR$
INFLAR
[^aeiou]*[aeiou][^aeiou]*
[^aeiou]+?[aeiou][^aeiou]+?
[^aeiou]{0,2}[aeiou][^aeiou]{0,2}
[^aeiou]{0,2}[aeiou][^aeiou]{0,2}$
\b[^aeiou]{0,2}[aeiou][^aeiou]{0,2}$
\b[^aeiou]{0,3}[aeiou][^aeiou]{0,3}\b$
ada$
adaidas$
al$
an$
ar$
ari$
as
as$
assa$
at$
bia$
bo$
b$
ca$
cor$
cosos$
cs$
da$
dures$
eix$
el$
ell$
elma$
en$
es$
et$
eta$
eu$
fa$
flar$
gria$
ics$
is
is$
ix$
la$
la$
lt$
l
l$
mics$
molt$
mor$
na$
nat$
nca$
nt$
o$
ol$
olt$
ol
ol$
or$
os$
osa$
osi
p$
paraulesqueacabinambol
paraulesqueacabinambol$
quet$
quieta$
r
r$
ra$
ra$ filtrada per masculi
re
re$
ro$
sa$
sa$ filtrada per masculi
sos$
ssa$
st$
ta$
tra$
tre$
ua$
uc$
ufar$
up$
up~
ur$
ura$ filtrada per masculi
ust$
xup
xup$
xz$
ar$
s$
$ filtrada per masculi
$
dimarts, 23 d'abril de 2024
^.al.u
^ple..$
enar$
endre$
dilluns, 22 d'abril de 2024
[^i]x$
[aeiou]s$
[aeou]ig$
[]s$
^a.u.a
ari$
e$
emic$
esa$
essa$
eta$
etjar$
isc$
ist$
l$
l$
ot$
sc$
sp$
st$
tjar$
tura$
tx$
x$
xt$
$
mic$
diumenge, 21 d'abril de 2024
^in.u.
^in.u.^
aa$
dissabte, 20 d'abril de 2024
^..bni$
^..bn$
^..ibi$
^..ib$
^..ini$
^..in$
^..nbi$
^..ubi$
^..ub$
^..uni$
^..un$
^.bn.i$
^.bn.$
^.ori.$
^b$v$c$v
^i$c$c$v$c$c$v$
^i$c$c$v$c$v$
^i$c$v$
^i$c$v$c$
^i$c$v$c$c$v$
^i$c$v$c$v$
^i$c$v$c$v$c$
^i$v$c$v$c$
^p$v$c$c$v$c
^p$v$c$c$v$c$
^p$v$c$c$v$c$v$c$
^p$v$c$c$v$c$v$c$c$
^p$v$c$v
^p$v$c$v$c$
^p$v$c$v$c$v$c$
^r$v$c$c$v$c$c$v$
^r$v$c$c$v$c$v$
^r$v$c$v$c$
^r$v$c$v$c$c$v$
al$
ar$
arbre$
asa$
asar$
assar$
eria$
eta$
eu$
il$
ist$
la cadena buida filtrada per ^b$v$c$v
ogic$
oja$
ol$
ura$
vol$
gic$
s$
dijous, 18 d'abril de 2024
^.ixe.ar
an$
ant$
ar$
ca
ca$
da$
do
en$
ent$
era$
es
es$
et
et$
gis$
ic$
is$
la cadena buida filtrada per xup$
lla$
lon$
lt$
l$
na
ol$
olt$
quetxup
ra$
re
re$
sa$
ssa$
up
up$
ust$
xu
xup
xup$
a$
a4
ar$
dimecres, 17 d'abril de 2024
^.+aux
^ci..a
ant$
ella$
dimarts, 16 d'abril de 2024
^arxi
^infra
^intra
^sobre
^sobre.$
^sobre.*e.*$
^sobre.*o.*$
^sobre..$
^sobre...$
^supra
^ultra
aib
aid
eib
oib
uib
valer$
dilluns, 15 d'abril de 2024
ap$
esma$
os$
osa$
ot$
ova$
diumenge, 14 d'abril de 2024
$vix$ filtrada per ^-
$vlb$ filtrada per ^-
$vlp$ filtrada per ^-
$vlt$
$vlt$ filtrada per ^-
era$
ix$ filtrada per ^-
lc$ filtrada per ^-
lf$ filtrada per ^-
lg$ filtrada per ^-
lts$ filtrada per ^-
lx$ filtrada per ^-
orrer$
rrer$
dissabte, 13 d'abril de 2024
ota$
ote$
mica$
ria$
divendres, 12 d'abril de 2024
$itx$ filtrada per ^-
$vidg$ filtrada per ^-
$vidx$ filtrada per ^-
$vig$ filtrada per ^-
$vitx$ filtrada per ^-
$vix$ filtrada per ^-
$vum$ filtrada per ^-
[^qg]
^contra.$
^contra..$
^contra...$
^contra....$
^contra.....$
^contra......$
^contra.......$
^oe..a
ava$
avar$
ell$
erna$
ix$ filtrada per ^-
lh
onar$
urs$
urso$
vix$ filtrada per ^-
dijous, 11 d'abril de 2024
$uix$ filtrada per ^-
$vids$
$vit$ filtrada per ^-
$vits$
$vix$ filtrada per ^-
$vuix$ filtrada per *-
$vuix$ filtrada per ^-
$vum$
.*bl.*
.+bl.+
[aeiou]bl.+
[bdg]\-[aeiou]
[].*er$
a$ci$cament$
bbl
bl
d\-[aeiou]
e$ca$ciu$
i$cu$c$
ll
ln$
lny$
uix$ filtrada per ^-
ush$
utx$
ux$
vuix$
dimecres, 10 d'abril de 2024
^.ar.in...
^.eo.a
^mar..
acia
emtrep
entram
entrem
entrep
erar$
nom
pussar
xt$
tic$
dimarts, 09 d'abril de 2024
$vis$ filtrada per ^-
$vlx$ filtrada per ^-
$vum$
$vum$ filtrada per ^-
$vur$ filtrada per ^-
^.e..a$
^sobre
dilluns, 08 d'abril de 2024
^o..re
a$c$i$c$a$
a$ci$ca$
anyar$
ar$ filtrada per ^-
arrec$
r$ filtrada per ^-
rb$
rb$ filtrada per ^-
rd$ filtrada per ^-
rp$
rp$ filtrada per ^-
rt$ filtrada per ^-
sb$ filtrada per ^-
sp$ filtrada per ^-
rrec$
diumenge, 07 d'abril de 2024
^a.er.
^b..e.
ala$
alla$
arla$
arles$
arli$
arlo$
arse$
aula$
eer$
egra$
er$
eu$
intte$
irles$
irlo$
irse$
irte$
ntla$
ntles$
ntli$
ntlo$
ntse$
ntshi$
rli$
ura
dissabte, 06 d'abril de 2024
^.?ein.*
^.o.ic
^dri..$
ana$
ema$
ica$
ortir$
q$c
q[aeio]
qu$c
qu[aeio]
quu
rma$
urtir$
divendres, 05 d'abril de 2024
.a.* filtrada per e|i|o|u
.a.*a. filtrada per e|i|o|u
.a.*a..*a. filtrada per e|i|o|u
.a.*a..*a.*a filtrada per e/i/o/u
.a.*a..*a.*a filtrada per e|i|o|u
.e.* filtrada per a|i|o|u
.i.* filtrada per a|e|o|u
^......ble$
^.....ble$
^....ble$
^.oure
assar$
assi$
ausa$
bilitzar$
ble$
erdre$
iar$
ificar$
itar$
itzar$
iu$
ius$
dijous, 04 d'abril de 2024
$[ptcbdg]at$ filtrada per ^-
$cat
$cat$
$cat$ filtrada per ^-
$vat$ filtrada per ^-
$vic$ filtrada per ^-
$vitx$ filtrada per ^-
$vix$ filtrada per ^-
$vr$ filtrada per ^-
$vt$ filtrada per ^-
$vtx$ filtrada per ^-
$vx$ filtrada per ^-
${ptcbdg}at$ filtrada per ^-
.a.*a.*a.*a filtrada per e|i|o|u
[[fhklmnrsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[eiou]at$ filtrada per ^-
[eiou]t$ filtrada per ^-
[fhjklmnorsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[ptcbdg]$at$ filtrada per ^-
[ptcbdg]at$ filtrada per ^-
[fhjklmnorsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[fhjklmnqrsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[fhjklmnqrsvwxyz]st$ filtrada per ^-
[fhjklmnrsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[fhklmnorsvwxyz]at$ filtrada per ^-
[fhklmnrsvwxyz]at$ filtrada per ^-
^[ptcbdg]at$ filtrada per ^-
^ptcbdg*at$ filtrada per ^-
aa
at$ filtrada per ^-
ence$
ense$
era$
itx$ filtrada per ^-
la cadena buida filtrada per eiou
la cadena buida filtrada per e|i|o|u
ls$ filtrada per ^-
lts$ filtrada per ^-
ombre$
ossa$
stat$
ts$ filtrada per ^-
vat$ filtrada per ^-
vtx$ filtrada per ^-
vix$ filtrada per ^-
$
dimecres, 03 d'abril de 2024
ava$
el$
em$
ems$
etze
ible$
iga$
igar$
ona$
onar$
cia$
sia$
s$
cia$
dimarts, 02 d'abril de 2024
$vr$ filtrada per ^-
^apr..
^ori..
atge$
ex
ig$
ria$
atge$
dilluns, 01 d'abril de 2024
$et$ filtrada per ^-
$vl$
$vl$ filtrada per ^-
$vn$ filtrada per ^-
$vt$ filtrada per ^-
^..mer
an$ filtrada per ^-
asa$
at$ filtrada per ^-
colors$
en$ filtrada per ^-
et$
et$ filtrada per ^-
in$ filtrada per ^-
on$ filtrada per ^-
un$ filtrada per ^-
vn$ filtrada per ^-
yn$ filtrada per ^-
fic$
diumenge, 31 de mar de 2024
$az$ filtrada per ^-
$vds$ filtrada per ^-
$vf$ filtrada per ^-
$vg$ filtrada per ^-
$vi$ filtrada per ^-
$vk$ filtrada per ^-
$vl$ filtrada per ^-
$vll$ filtrada per ^-
$vm$ filtrada per ^-
$vn$ filtrada per ^-
$vny$ filtrada per ^-
$vr$ filtrada per ^-
$vs$ filtrada per ^-
$vt$ filtrada per ^-
$vts$ filtrada per ^-
$vtx$ filtrada per ^-
$vu$ filtrada per ^-
$vz$ filtrada per ^-
$z$ filtrada per ^-
^o..r.
an$ filtrada per ^-
ar$ filtrada per ^-
as$ filtrada per ^-
at$ filtrada per ^-
az$ filtrada per ^-
en$ filtrada per ^-
es$ filtrada per ^-
in$ filtrada per ^-
is$ filtrada per ^-
on$ filtrada per ^-
os$ filtrada per ^-
un$ filtrada per ^-
us$ filtrada per ^-
vny$ filtrada per ^-
z$ filtrada per ^-
dissabte, 30 de mar de 2024
^.o.ol
eja$
ic$ filtrada per ^-
la cadena buida filtrada per ^-
divendres, 29 de mar de 2024
^mi.er
egra$
estatus
ila$
ilar$
illa$
illar$
dijous, 28 de mar de 2024
$ac$ filtrada per ^-
$vb$ filtrada per ^-
$vc$ filtrada per ^-
$vd$ filtrada per ^-
$vg$ filtrada per ^-
$vp$ filtrada per ^-
$vpt$ filtrada per ^-
$vt$ filtrada per ^-
^nu.i.
^trai
^traio
ac$ filtrada per ^-
ast$
at$ filtrada per ^-
ec$ filtrada per ^-
fc$
fg$
fp$
ft$
ic$ filtrada per ^-
ic$ filtrada per ^-`
ic$ filtrada per ^-
ic$ filtrada per `
nf$
nf4
oc$ filtrada per ^-
sb$
sc$ filtrada per ^-
sd$ filtrada per ^-
sg$ filtrada per ^-
sp$
st$
st$ filtrada per ^-
uc$ filtrada per ^-
dimecres, 27 de mar de 2024
au$
fb$ filtrada per [-]
fp$ filtrada per [-]
i$
iba$
lc$
lg$
mf$ filtrada per [-]
nf filtrada per [-]
rc$ filtrada per [-]
rf$ filtrada per [-]
rg$ filtrada per [-]
rm$
rm$ filtrada per [-]
rn$
rny$ filtrada per [-]
rp$ filtrada per [-]
rs$ filtrada per [-]
rt$ filtrada per [-]
rts$ filtrada per [-]
rtx$ filtrada per [-]
dimarts, 26 de mar de 2024
$lm$
$ln$
$vil$
$vill$
$vin$
$vir$
$vir$ filtrada per [-]
$vir$ filtrada per [g?qu]
$vir$ filtrada per [gu/qu]
$vir$ filtrada per [gui/qui]
$vln$
[eo]$c+isme$
^$c*e$c+$ filtrada per [pi]
^$c*e$c+$v$
^$c*e$c+$v$ filtrada per [pi]
anta$
antar$
au$
deteri
e$c+$ filtrada per [pi]
e$c+$ filtrada per ent$|er$|enc$
e$c+$ filtrada per ent$|er$|enc$|en$
e$c+$ filtrada per ent$|er$|enc$|en$|esc$
eja$
isme$
lb$ filtrada per [-]
lf$
lf$ filtrada per [-]
lls$ filtrada per [-]
lm$
ln$
lny$
lp$ filtrada per [-]
lts$ filtrada per [-]
lys$ filtrada per [-]
tit$
s$
dilluns, 25 de mar de 2024
$$vud$$
$a$t$
$a$t$ filtrada per ^[-]
$at$
$at$ filtrada per [-]
$at$ filtrada per ^[-]
$euc$ filtrada per ^[-]
$ug$ filtrada per ^[-]
$uk$ filtrada per ^[-]
$v$t
$vc$ filtrada per [-]
$vd$
$vd$ filtrada per [-]
$vd$ filtrada per ^[-]
$vg$
$vg$ filtrada per [-]
$vib$
$vic$
$vic$ filtrada per [-/gu/qu]
$vic$ filtrada per [-]
$vic$ filtrada per [-] [gu/qu]
$vic$ filtrada per [-]]
$vic$ filtrada per [gu]
$vic$ filtrada per [qu]
$vif$ filtrada per ^[-]
$vig$
$vig$ filtrada per [eig]
$vig$ filtrada per [gu/qu]
$vig$ filtrada per ^[-]
$vig$ filtrada per ^^-*
$vim$
$vim$ filtrada per [gu/qu]
$vin$
$vint$
$viny$
$vip$ filtrada per [gu/gu]
$vip$ filtrada per [gu/gu], ^[-]
$vip$ filtrada per ^[-]
$vip$ filtrada per ^[-] [gu]
$vip$ filtrada per ^[-] [gu] [gu]
$vip$ filtrada per ^[-], [gu], [gu]
$vir$
$vis$
$vis$ filtrada per [eig]
$vis$ filtrada per [gu/qu]
$vit$
$vit$ filtrada per [gu/gu]
$vit$ filtrada per [gu/qu]
$vitx$ filtrada per ^[-]
$vk$ filtrada per [-]
$vl$ filtrada per [-]
$vm$ filtrada per [-]
$vn$ filtrada per [-]
$vn$ filtrada per ^[-]
$vny$ filtrada per [-]
$vp$ filtrada per ^[-]
$vr$ filtrada per [-]
$vt$
$vt$ filtrada per ^[-]
$vtx filtrada per ^[-]
$vtx$ filtrada per ^[-]
$vuc$ filtrada per ^[-]
$vud$
$vuds$
$vuf$ filtrada per ^[-]
$vug$
$vug$ filtrada per [gu/qu]
$vug$ filtrada per ^[-]
$vuk$ filtrada per ^[-]
$vul$ filtrada per ^[-]
$vull$ filtrada per ^[-]
$vum$ filtrada per ^[-]
$vun$ filtrada per ^[-]
$vunt$
$vuny$ filtrada per ^[-]
$vup$ filtrada per ^[-]
$vur$ filtrada per ^[-]
$vus$ filtrada per ^[-]
$vut$
$vut$ filtrada per ^[-]
$vuts$ filtrada per ^[-]
$vutx$ filtrada per ^[-]
$vyt$
..
^$c*$v$c*$v*$
^$c*$v$c*[eo]$c*$
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s$|osa$|iu$|iva$|enc$|enca$|ent$|$|ana$|vo$|vola$|
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s$|osa$|iu$|iva$|enc$|enca$|ent$|$|ana$|vol$|vola$
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s$|osa$|iu$|va|$enc$|enca$|ent$|$|ana$|vo$|vola$|
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s$|osa|$iu|$va|$enc|$enca|$ent|$|$ana|$vo|$volas
^$c*$v$c*[eo]$c*$v*$ filtrada per s|osa|iu|iva|enc|enca|ent
^$c*$v&c*[eo]$c*$
^$c*[eo]$c*$
^$c*[eo]$c*$v*$
^..$
^...$
^....$
^.a.ana
^.a.na
^a
a$t$
ain$
at$
at$ filtrada per [-]
at$ filtrada per ^[-]
autx$ filtrada per ^[-]
ain$
eig$ filtrada per [gu/qu]
eig$ filtrada per ^[-]
euc$ filtrada per ^[-]
gat$
ig$ filtrada per ^[-]
la cadena buida filtrada per $a$t$
la cadena buida filtrada per $v$c$
la cadena buida filtrada per $v$r$
la cadena buida filtrada per $v$t
la cadena buida filtrada per $v$t$
ouc$ filtrada per ^[-]
ts$ filtrada per ^[-]
uit$ filtrada per ^[-]
up$ filtrada per ^[-]
uts$ filtrada per ^[-]
utx$ filtrada per ^[-]
v$t$
dissabte, 23 de mar de 2024
^.oure
^.usta
eix$
vell
ncia$
divendres, 22 de mar de 2024
^.i.ra$
^ri..a$
atar$
atre$
erba$
ers$
ert$
udi$
dijous, 21 de mar de 2024
$a
$erda
$ia
$a
Ia$
^.a.ei$
^.aive$
donarunvol
a$
dimecres, 20 de mar de 2024
^...ejar$
^...it$
^..ejar$
^.ejar$
able$
al$
arro
au filtrada per $
au$
c[au]e...
ella$
enyar$
eu$
eurar$
iu$
nyar$
ou$
uu$
dimarts, 19 de mar de 2024
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){10,11}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){11,11}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){11,12}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){3,4}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){6,7}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){7,20}
([^aeiou]?[aeiou][^aeiou]?){9,10}
([^aeiouq]?[aeiou][^qaeiou]?){10,11}
^$c*$v$c*$vd$
^$c*$v$c*$vd$ filtrada per er$
^$c*$v$c*$vr$
^$c*$v$c*$vr$ filtrada per er$
^-
^...ia$
^..era$
^..ia$
^.ia$
ai$
ea
ear
el$
ersa$
la cadena buida filtrada per $t
la cadena buida filtrada per $v$t
la cadena buida filtrada per $vt
ofa$
opi$
pre$
r$
ufa$
ur$
ctia$
tica$
dilluns, 18 de mar de 2024
^.er.a$
^.erda$
et$
ou$
$
s$
diumenge, 17 de mar de 2024
^at.i.$
alm$
ap$
at$
fos
fos$
iure$
os$
dissabte, 16 de mar de 2024
$s
ant$
ap$
s
divendres, 15 de mar de 2024
ant$
ap$
und$
unt$
dijous, 14 de mar de 2024
^se.er$
embarbus
embarbuss
enllaun
t$
tor
dimecres, 13 de mar de 2024
(g[ei]|j[ao])
(i|)n$
[aeiou]ig$
[aeiou]l$
[aeiou]l[aeiou][^aieiou]{0,2}ar$
[aeiou]l[aeiou]
[gj]
[]l[aeiou]
^l
^l[aeiou]
idu$
ix$
l[^aeioul]
lar$
ll
dimarts, 12 de mar de 2024
[aeoiu](g[ei]|j[aou])
[aeoiu](g[ei]|j[aou]|i?x[aeoiu])
[eaou]ger$
^.i.ar$
^[vb]
^x
^z
cer$
e$
n(ce|a)$
n[c][ea]$
n[sz][aeoiu]$
unt$
ger$
dilluns, 11 de mar de 2024
itat$
itat$ filtrada per bilitat$
itat$ filtrada per bilitat$ |ivitat$ |alitat$
itat$ filtrada per bilitat$|ivitat$|alitat$
diumenge, 10 de mar de 2024
ila$
ipte$
ista$
ofa$
dissabte, 09 de mar de 2024
^..auc$
^.u.ac$
^a..uc$
^s..i.$
^so.i.$
^..uc$
ia$
uc$
s$
divendres, 08 de mar de 2024
eix([aeiou]?[ns]?)$
eixar$
emps
ems
ent$
eure$
ir$
dijous, 07 de mar de 2024
-ic
\w\w[r]$
\w\w\r$
^\w\w$
^\w\w[r]$
^\w\w\r$
^\w\w\w$
aber$
ic
dimecres, 06 de mar de 2024
$ina
Ada$
Ina$
\w\w$
^.on.a$
^.onja$
^.onj$
^\w$
^\w\w$
^\w\w\w$
ada$
ar$
ata$
atar$
ina$
it$
dimarts, 05 de mar de 2024
^.u.e.$
ar$
at$
atre$
b$
d$
ent$
er$
et$
g$
ina$
int$
it$
p$
re$
t$
z$
$ci$c$
dilluns, 04 de mar de 2024
$ina
Ina$
^.ali.$
^.li.$
ant$
ent$
ina$
int$
diumenge, 03 de mar de 2024
Essol$
Ill$
Illa
Illa$
^.ei.a$
^.ein$
^.ena$
essol$
grog
illa$
la cadena buida filtrada per illa$
sol$
Sol$
Sol$
sol$
ssol$
dissabte, 02 de mar de 2024
al$
als$
aure$
avi$
et$
eta$
eure$
exa$
inar$
ira$
is$
i$
orma$
s$
divendres, 01 de mar de 2024
(cr|[bdv])eure$
(s|esa|enca?|et|e[dt]a)$
[^]+er$
^[^]+er$
^capac
ejar$
el$
er$
ntic$
ixer$
nyer$
dijous, 29 de febrer de 2024
ll.*ll
dimecres, 28 de febrer de 2024
^si..a$
^s..a$
ia$
ol$
dilluns, 26 de febrer de 2024
$v(p|b|t|d|c)$ filtrada per (||||||)
$v(p|b|t|d|c|g)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|$v)(a|o|u)(n|m)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|$v)(a|o|u)(n|m)$ filtrada per (||||||)$
$v(|$c|$v)(n|m|ng)$
$v(|$c|$v)(n|m|ng|nc)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|$v)(n|m|ng|nc)$ filtrada per (||||||)?(en|in)$
$v(|$c|$v)(||)(n|m)$
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)(nc|ng)$
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)(ny)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)(p|b|t|d|c|g)$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)m$ filtrada per (||||||)
$v(|$c|i|u|i$c|u$c)nt$ filtrada per (||||||)
$vl$ filtrada per (||||||)
$vll$ filtrada per (||||||)
$vnt$ filtrada per (||||||)
$vr$ filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|$v$c)n$ filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|$v)(n) filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|$v)n$ filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|$v|$v$c)n$ filtrada per (||||||)
(a|o|u)(|$c|i|u|i$c|u$c)n$ filtrada per (||||||)
(n|m)$
(||||||)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(l)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(ll)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(m|n)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(nc|ng)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(n|m)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(n|m|ng|nc)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(n|m|ng|nc)$ filtrada per (||||||)
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(n|m|ny)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(p|b|t|d|c|g)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$v(t|d|p|b|c|g)$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$vl$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$vr$
(||||||)(|$c|$v|$c$c)(|$c|$v|$c$c|$c$v)$v(|$c|$v|$c$c)$vs$
(||||||)s$
(||)(|$c|$v|$v$c)n$
(||)(|$c|i|u|i$c|u$c)n$
^[bv][aieou].*
diumenge, 25 de febrer de 2024
[ae]nt$
[ae]na$
atge$
ci$
et$
iar$
ment$
dissabte, 24 de febrer de 2024
Tn
am$
ia$
ou
ou$
ous
ous$
tll
tm
tn
divendres, 23 de febrer de 2024
[aeiou](i|ll)$
^ja
^ll
^lla
^lle
^llu
a(i|ll|j)a
aia
catchout
fondre$
ie
ill$
ll
prendre$
u[aeiou]
dijous, 22 de febrer de 2024
$dis
'dis
^.{0,1}[][^aeiou]{1,3}]aeiou][^aeiou]{1,3}$
^[^aeiou]{0,1}[][^aeiou]{1,3}[aeiou][^aeiou]{1,3}$
^[^aeiou]{0,2}[aeiou][^aeiou]{0,2}[]$
^[][^aeiou]{1,3}]aeiou][^aeiou]{1,3}$
^dis
^disc
et$
om$
dimecres, 21 de febrer de 2024
$s
[eo][^aeiou]{0,2}i
[eo][^aeiou]{1,2}o$
[eo]ni$
[].*er$
[]
^...ai$
^..ia.$
^\w\w\wto\w$
^\w\w\wtol$
^i..a.$
^mag
al$
ass?e$
e$
ea
ens$
er$
er([^aeiou]|[tcdgln])
er[aeioutcdgln]
ern$
es$
es
iure$
l$
s$
s$
dimarts, 20 de febrer de 2024
[^aeiou]uar$
[^aeiouq]uar$
[^aeiouqg]uar$
[cq]uar$
[qg]uar$
^.i..t$
^.ii.t$
^.i.t$
^...t$
^...t$
^.i.t$
^[trnsl]o[trnsl]o[trnsl]$
^re.e.$
ax$
dilluns, 19 de febrer de 2024
[^f]ixar$
^$c*$v$c$v$c$c$v$c*
^$c*$v$c$v$cc$c$v$c*
anto$
blido$
egui$
ell$
ella$
em$
enten$
erco$
esc$ filtrada per []
esca$ filtrada per []
et"
et$
eta$
guem$
gui$
gunto$
ia$
iar$
ic$ filtrada per []
ica$ filtrada per []
ido$
ill$ filtrada per []
illa$ filtrada per []
it$
nit$
oc$
ol$
ol$ filtrada per []
ola$ filtrada per []
om$
quem$
unto$
usc$
usco$
vespre$
$ filtrada per []
$
$ filtrada per []
$
$ filtrada per ci$
$ filtrada per ci$ |si$
$ filtrada per ci$|si$
$ filtrada per i$
diumenge, 18 de febrer de 2024
^ra.no$
^ra.n$
^ra.on$
^ran.o$
^ran.$
^rano.$
ama$
e$
mer$
sca$
t$
u.*i
u[^aeiou].{0,2}i
dissabte, 17 de febrer de 2024
$deci
^$c*$v$c$v$c$c$v$c*
^$c*$v$c$v$cc$c$v$c*
^$c*$v$c$v$cc$c$v$c*$
^deci
asi$
assi$
ia$
ida$
lic$
stia$
divendres, 16 de febrer de 2024
HOLIADHOTLGYM filtrada per \bHOLIDAY INN EX?P?R?\b
^[permabl]*b[permabl]*$
^[trnsl]o[trnsl]o[trnsl]$
esa$
uni$
uvi$
dijous, 15 de febrer de 2024
$idre
[bv][^lr]*
[fv]
^[fv]
^f
f$
idre$
var$
dimecres, 14 de febrer de 2024
$em
\bf[^aeiou]
\bf[^aeioulr]
\bf[^aeioulr]
\bs[^aeioulr]
^b[^aeioulr]
^bor.a$
^g[^aeioulr]
^p[^aeioulr]
^s[^aeioulr]
ada$
ata$
em$
la cadena buida filtrada per $em
orra$
osa$
probabl
stica$
dimarts, 13 de febrer de 2024
z filtrada per \w{9}
dilluns, 12 de febrer de 2024
[tesarv]*
^[aeio][dlmsv]a[clmnpstx][aei]na
^[aeio][dlmsv]a[clmnpstx][aei]nar$
^[aeio][dlmsv]e[clmnpstx][aei]na
^[tesarv-]*$
^[tesarv-]*v[tesarv-]*$
^c\w\w\wc$
^c\w\w\ws$
^rot
^s\w\w\wc$
cl\wnt
cr\wnt
essa$
excepcio
fast-paced
fast-ced
ro\wa
diumenge, 11 de febrer de 2024
[aeo][iu][aeo]$
^$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]eoiu][aeoiu]$
^$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]$*[aeoiu]$c*[aeoiu]$
^$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]$c*[aeoiu]aeoiu][aeoiu]$
^$c*[aeoiu][aeoiu][aeoiu]$*[aeoiu]$c*[aeoiu]$
^$v$c*[aeoiu]$c*[iu]$v$
^$v$c*[aeoiu][iu]$
^$v$c*[aeoiu][iu]$v$
^$v[aeoiu]$c*[iu]$v$
^$v[iu]$c*[aeoiu][iu]$
^$v[iu][aeoiu]$c*$v$
^[aeo]$c*[aeo][iu]iu$
^[aeo]$c*[aeoiu][iu]$
^[aeo][iu][aeo]
^[aeoiu][aeoiu][aeoiu][aeiou][aeiou]$
^[trnsl]e[trnsl]e[trnsl]$
^[trnsl]eo[trnsl]o[trnsl]$
^[trnsl]o[trnsl]o[trnsl]$
dissabte, 10 de febrer de 2024
^.i.ou$
^.in.u$
^empres
acta$
al$
all$
encia$
ena$
era
est$
pixera
ncia$
ncia$
sica$
divendres, 09 de febrer de 2024
^..ll.$
ens$
dijous, 08 de febrer de 2024
^..ita$
^pe.as$
^pe.s$
egen
egen$
ejen$
en$
engen
engen$
ina$
mengen
mengen$
mlia
teca
tessa
teta
ura
ura$
gen$
lia
ter
dimecres, 07 de febrer de 2024
[].*[aeiou]r
[].*er
^.o.ar$
dimarts, 06 de febrer de 2024
^mig[^aeiour]
essar$
ibal$
dilluns, 05 de febrer de 2024
$-
-
[eiu]um$
[].*[aeiou]$
ad$
asil
at$
eb$
eg$
eids?$
ig$
inar$
osar$
diumenge, 04 de febrer de 2024
^.ruar$
^r.uar$
^ur.ar$
dissabte, 03 de febrer de 2024
ana$
any$
anys$
assos$
ao$
aos$
ena$
essa$
icia$
ida$
ig$
iraoo$
iro$
irpo
ossa$
divendres, 02 de febrer de 2024
^..oir$
^..or$
^o..ir$
altra$
altre$
altres$
astre$
ella$
estar$
ex$
ia$
diumenge, 31 de desembre de 2023
ell$
ores
ores$
divendres, 29 de desembre de 2023
^si...$
^si.e.$
^s.e.$
e[^aeiou]+in$
e[eiou]+in$
ina$
dijous, 28 de desembre de 2023
iure$
uix$
dimecres, 27 de desembre de 2023
aca$
endre$
treure
dimarts, 26 de desembre de 2023
^..ina$
apa$
apar$
diumenge, 24 de desembre de 2023
^.e.na$
^ne..a$
esa$
or$
or4
divendres, 22 de desembre de 2023
mestre$
dijous, 21 de desembre de 2023
ejar$
dimecres, 20 de desembre de 2023
$ria
ac$
afa$
assa$
assaa$
esa$
ic$
ic~$
iny$
inyo$
l$
ria$
dimarts, 19 de desembre de 2023
$ci$co$ci$
$ci$co$cis$
^.re.a$
eixen$
onda$
onta$
uma$
dilluns, 18 de desembre de 2023
ades$
an$
any$
ates$
ema$
ent$
ida$
ist$
ita$
i$
onell$
onet$
s$
stica$
diumenge, 17 de desembre de 2023
^\w[i]r[a]r$ filtrada per [leso]
era$
tic$
mic$
dissabte, 16 de desembre de 2023
.a.e.o.a
[eo]l[eo]$
[eo]lr[eo]$
[eo]rr[eo]$
[eo]rr[eo]$c+$
[]l[eo]$c+$
[]rr[eo]$
[]rr[eo]$c+$
^$c+$v$c+$
^$c+$v$c+$i
^.a.e.o.a$
^..e.o.a$
^hi$c+$v$
^hi$c+$v$c+$
^hi$c+$v$c+$v$c*$
^i$c+$v$
^i$c+$v$c$
^i$c+$v$c+$
^i$c+$v$c+$v$c*$
ei$c+[eo]$c*$
el[eo]$
el[eo]$c+$
em$
er$c+[eo]$
er$c+[eo]$c*$
r$c+[eo]$
r$c+[eo]$c+$
i$c+[eo]$c*$
r$c+[eo]$
r$c+[eo]$c+$
divendres, 15 de desembre de 2023
^[abc].+ar$
^[b-e].+ar$
^[f-l].+ar$
^[m-z].+ar$
^a.+ar$
^re.+ar$
esta$
eu$
o$c$i$
o$ci$
o$cic$
nic$
dijous, 14 de desembre de 2023
$auxa
$cim
&auxa
FARRO
FERPEA
PEA
RODA
^ben
ampa$
auxa$
barem$
efa$
efes$
em$
esta$
o*i$
odi$
oixa$
oldi$
oti$
dimecres, 13 de desembre de 2023
^$c$v[i]$c*$
^$c$v[ui]$c*$
^$co[i]$c*$
en$
encert
ship$
cia$
dimarts, 12 de desembre de 2023
^$c+$v$c$c+al$
^$c+[aeo]$c+[eoa]$c$v$c$
^$c+[e]$c+[o]$c$v$c$
^$c+[iu]$c+[aeo]$c$
^$c+[iu]$c+[iu]$c+$v
^$c+[o]$c+[e]$c$v$c$
^$c+a$c+al$
^$c+v$c$c+al$
^$c+v$c$c+azl$
^$v$c$
^$v$c$c$
^..iit$
^..it$
^..it$
^in.it$
^lar.a$
^c+[iu]$c+[iu]$c+$v
^n.it$
dilluns, 11 de desembre de 2023
^[eonldm\-]*[l][eonldm\-]*$
^[ieonldm\-]*[l][ieonldm\-]*$
alla$
anye$
cader
ell$
era$
erem$
eres$
ima$
ina$
i$
ojo$
ompte$
rem$
diumenge, 10 de desembre de 2023
enda$
ensa$
or$
umar$
dissabte, 09 de desembre de 2023
Play
Toplay
al$
er$
eta$
uscul$
scul$
divendres, 08 de desembre de 2023
$ides
^re.e.$
able$
ablet$
alla$
at$
ema$
express
dijous, 07 de desembre de 2023
^.a..i$
^.a..$
^ben
^r[a]\w\w[i]$ filtrada per [lesocungtb]
erar$
ere$
oret$
ot$
dimecres, 06 de desembre de 2023
^pu..o$
^pu..$
al$
omba$
ors$
tic$
cil$
dimarts, 05 de desembre de 2023
^$c*$v$c$c$v$c$[aou]n$
^$c*$v$c$c$v$c$v$c+$
^$c*$v$c$c$v$c$v[rtpdfglxcbm]$
^$c*$v$c$c$v$c$v][rtpdfglxcbm]$
^$c*$v$c$c$v$c[]$c+$
^$c*$v$c$v$c$[aou]n$
^$c*$v$c$v$c$[]$c+$
^$c*$v$c$v$c$v$c+$
^$c*$v$c$v$c$v[aou]n$
^$c*$v$c$v$c$v[rtpdfglxcbm]$
^$c*$v$c$v$c*$v$c+$
^$c*$v$c$v$c[]$c+$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$
^.avos$
^.avs$
ent$
icte$
la cadena buida filtrada per $uc
la cadena buida filtrada per uc$
ostic$
ot$
uc$
urro
urro filtrada per $uc
stic$
dilluns, 04 de desembre de 2023
^$*i$v$
^$c*$v$c$
^$c*i$v$
^$c*i$v$c$
^$c*i[]$
^$c*i[]$c$
^\w[a]\w[o]s$ filtrada per [leinucrfm]
diumenge, 03 de desembre de 2023
[]$v.*$v$c+$
[]$c*$v$c*$vs$
[]$c*$v$c*$vs$ filtrada per cies$
[]$c*$v$c*i$ filtrada per cies$
[].*s$
isi$c*$
dissabte, 02 de desembre de 2023
^.olla$
divendres, 01 de desembre de 2023
$c+[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$
[]$c+$v$c*$v$
[]$c+$v$c+$
[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$
[]t+o$c$
^$c*$v$c+[]$c+$v$c+$v$
^$c*$v$c+[]c+$v$c$
^$c*$v$c+[]c+$v$c$$v$
^$c*$v$c+[]c+$v$c$v$
^$c*$v$c+[]c+$v$c+$v$
^$c+[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$
^[]$c+$v$c+$v$
^h[]$c+$v$c+$v$
aix$
at$
ejar$
enta$
entar$
il$
iu$
ors$
dijous, 30 de novembre de 2023
$c*$vr$
^$c*$vr$
dimecres, 29 de novembre de 2023
.*.*
^(?=.{,5})..$
^(?=.{0,5})..$
^(?=.{1,5})
^(?=.{1,5})$
^(?=.{1,5})(?=.*)
^.....$
^.....(?=.{,5})$
^....$
al$
at
at$
mp$
dilluns, 27 de novembre de 2023
anda$
ana$
ejar$
ia$
ito$
diumenge, 26 de novembre de 2023
lr]$c$v$
lr]s$c$v$
[rnl]s$ca$
[rnl]s$car$
^$c*$v$
^C*$v$
^eu\w\w\w\w
^eu\w\w\w\w$
eutha
rs$ca$
rsta$
dissabte, 25 de novembre de 2023
^\w[a]q[u][i]$ filtrada per [e]
^\w[i]\w[e]t$ filtrada per [lsouxrbdvm]
^\w[i]q[u][i]$ filtrada per [e]
^ra..i$
era$
divendres, 24 de novembre de 2023
^re..i$
ana$
art$
ast$
a$
aa$
cte$
cuar$
ent$
era$
est$
guar$
iar$
ic$
iple$
it
it$
ito$
oca$
quar$
uita$
ut$
stic$
dijous, 23 de novembre de 2023
osar$
o$
s$
s$
dimecres, 22 de novembre de 2023
orn$
dimarts, 21 de novembre de 2023
aire$
aro$
e
el$
erie$
ot$
uit$
ria$
tol$
dilluns, 20 de novembre de 2023
[[]$
^$c*$v$c+$v$c+$v$c+[[]$
^$c*$v$c+$v$c+$v$c+[]$
^$c*$v$c+$v$c+$v$c+$
^s.l..$ filtrada per [oid]
ant$
eix$
ent$
er$
ixer$
ol$
ncia
ncia$
s$
diumenge, 19 de novembre de 2023
................
...................
....................
.....................
......................
.......................
........................
.........................
^............$ filtrada per ment$
^............$ filtrada per ment$|ci$|ista$isme$
^..............$ filtrada per ment$
^...............$
^................$
^.................$
^.................$ filtrada per ment$
^..................$ filtrada per ment$
^..................$. filtrada per ment$
^...................$ filtrada per ment$
^....................$ filtrada per ment$
^.....................$ filtrada per ment$
^......................$ filtrada per ment$
^.......................$ filtrada per ment$
^........................$ filtrada per ment$
^......................... filtrada per ment$
^.........................$ filtrada per ment$
^ny..a$
endre$
obar$
ord
s$
dissabte, 18 de novembre de 2023
al$
$
divendres, 17 de novembre de 2023
al$
alt$
ana$
ers$
ia$
ies$
ola$
osa$
es$
dijous, 16 de novembre de 2023
ansa$
ana$
oira$
oni$
osa$
mica$
dimecres, 15 de novembre de 2023
$c$
$c$ filtrada per ment$
$c$v$c$v$c$v
$v$
[$c+[eo]a$
[$c+eo$
[$c+oa$
[.+[eo]a$
^$c$v$c$v$c$a
^$c$v$c$v$c$v
^$c$v$c$v$ca
^$c$v$c$v$ca$
^$c*$v$
^$c*$v$+$
^$c*$v$+i$
^$c*$v$c+i$
^c$v$c$v$c$v
ac$
encia$
i$
ia$
ia$ filtrada per []
ias$
ita$
orr$
orra$
u$
us$
ncia$
$
nic$
$
dimarts, 14 de novembre de 2023
$vi$c$c
$vi$c$c filtrada per qu|gu
$viScSc
$vt+o$c$
[]t+o$c$
^$c*$vi$c$c filtrada per qu|gu
^.a.i.$
^.abi.$
^.ab.$
^.bi.$
^[iesvlnc\-]*l[ieslvnc\-]*$
^[iesvnc\-]*[iesvnc\-]*l$
^[iesvnc\-]*l[iesvnc\-]*$
^[iesvnc\-]*ll[iesvnc\-]*$
^[iesvnc\-]*ll[iesvnc\-]*$
^[iesvnc\-]*[iesvnc\-]*$
^[iesvncl\-]*[iesvnc\-]*$
^[ievlnc\-]*l[ielvnc\-]*$
^bran
^l[iesvnc\-]*[iesvnc\-]*$
aig$
all$
assa$
edra$
edre$
enda$
orma$
$c+on$
t+o$c$
ton$
dilluns, 13 de novembre de 2023
^..[r].[a]$ filtrada per [fui]
^.[o][r].[a]$ filtrada per [fuisd]
^atza
^geb
aia$
ea$
enda$
geb$
ia$
roca
rocapesada
ncia$
diumenge, 12 de novembre de 2023
$ora
^.a.se$
^post
la cadena buida filtrada per $ora
la cadena buida filtrada per rodo
rodo
dissabte, 11 de novembre de 2023
^.[e]...$ filtrada per [fsa]
ci$
ic$
ina$
ll
y.*k$
s$
s$
divendres, 10 de novembre de 2023
[^qg]ui[^aeiou]*$
^..oni$
^anal
^anli
^des
^dese
ejar$
eria$
iar$
dimecres, 08 de novembre de 2023
aure$
devora$
ell$
er$
ers$
etra$
giny$
ima$
oli$
talla
gina$
dimarts, 07 de novembre de 2023
$css
^am
^am[humida][humida]
^di
^di..
am.
di.
ic$
ss$c
dilluns, 06 de novembre de 2023
^\w[a]\w[o]r$ filtrada per [esliqutbgd]
^\w[a]q[u][i]$ filtrada per [e]
diumenge, 05 de novembre de 2023
^.[u]..[a]$ filtrada per [msicxfl]
^ei..t$
^p[u]..[a]$ filtrada per [msicxflnt]
dissabte, 04 de novembre de 2023
^.?(o.)+o?$
agulla
ari$
at$
ol$
uix$
ure$
divendres, 03 de novembre de 2023
endre$
ent$
ment$
orma$
orme$
tova
dijous, 02 de novembre de 2023
(?:^.....$)(?:[u])(?:[i]) filtrada per [fra]
(?=.....)(?=[u])(?=[i]) filtrada per [fra]
(?=^.....$)(?=[u])(?=[i]) filtrada per [fra]
^.....$ filtrada per [fra]
^.....$ filtrada per [fri]
^.....$ filtrada per [frisl]
^.[^au]...[ao]$ filtrada per [frisl]
^.[^au]..[ao]$ filtrada per [frisl]
^.[^au][^u].[^ao]$ filtrada per [frisl]
^.[^au][^u].[ao]$ filtrada per [frisl]
^a...a$
ord$
ort$
dimecres, 01 de novembre de 2023
(?=^...[^t].$)(?=[t]) filtrada per [san]
(?=^...[^t].$)(?=[ti]) filtrada per [sanol]
(?=^[^t][^i].[^t].$) filtrada per [sanol]
(?=^[^t][^i].[^t].$)(?=[t])(?=[i]) filtrada per [sanol]
(?=^[^t][^i].[^t].$)(?=[ti]) filtrada per [sanol]
(?=^[^t][^i].[^t]t$) filtrada per [sanol]
^$c*$v$
^$c*v$
^...[^t].$ filtrada per [san]
aga$
agar$
ella$
ellar$
dimarts, 31 d'octubre de 2023
^$v$c$
^...[a].$ filtrada per [fur]
^...[i].$ filtrada per [fur]
^...[i].$ filtrada per [furvst]
^...[i].$ filtrada per [furvstcm]
^.[a].[i][o]$ filtrada per [furvstcm]
^\wo\war$
a$c$
dilluns, 30 d'octubre de 2023
al$
amo$
amos$
empre$
eva$
diumenge, 29 d'octubre de 2023
^.[u]..[i][^a]$ filtrada per [fr]
^.[u].[i][^a]$ filtrada per [fr]
^.[u].[i][^a]$ filtrada per [fr]
dor$
d$
ona$
or$
ora$
tr.st
$
$ filtrada per ci$
$ filtrada per ci%
dissabte, 28 d'octubre de 2023
^$c*[]$c+$la$ filtrada per ic$
^$c*[]$c+$v$c$
^$c*[]$c+$v$c$ filtrada per ic$
^$c*[]$c+$v[rsdlnz]a$ filtrada per ic$
^$c*[]$c+$vla$ filtrada per ic$
^....or$
^en.i.$
divendres, 27 d'octubre de 2023
$ca$ca
$ca$ca$
$cure$
$cur$
(?=^....[a]$)(?=^.*[i].*$) filtrada per [ren]
(?=^....[a]$)(?=^.*[i].*$) filtrada per [renvsc]
(?=^.[^i].[^i][a]$)(?=^.*[i].*$) filtrada per [renvsc]
(?=^.[^i][^i].[a]$)(?=^.*[i].*$) filtrada per [renvsc]
^.....or$
^....[a]$ filtrada per [ren]
^....[a]$(?=.*[i].*) filtrada per [ren]
^....[a]$(?=^.*[i].*$) filtrada per [ren]
^....or$
^\wa\wa$
^ca\wa$
ai$
c$ac$a
en$
este$
est$
or$
oret$
re$
toi$
tois$
ton$
ure$
dijous, 26 d'octubre de 2023
.... filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|i|o|u|g|h
.... filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|i|o|u|g|h|ce|ci
^[^m]...[^a]$ filtrada per [euc]
^[^m]...[^a]$ filtrada per [eucpl]
^[^m]...[^a]$(?=[m])(?=[a]) filtrada per [euc]
^[^m]...[^a]$(?=m) filtrada per [euc]
^[^m]...[^ao]$ filtrada per [eucpl]
^[^ma][^ma]...[^ao]$ filtrada per [eucpl]
^[^ma][^ma][^o][^m][^ao]$ filtrada per [eucpl]
^d[o]m[a].$ filtrada per [eucplr]
la cadena buida filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|i|o|u|g|h|ce|ci
la cadena buida filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|i|o|u|g|h|ce|ci|r
la cadena buida filtrada per $c$c|b|j|k|q|v|w|x|y|z|e|o|u|g|h|ce|ci|r|a
dimecres, 25 d'octubre de 2023
$v[u]ny
(?:^...[^i][^a]$)(?:[ia]) filtrada per [fur]
(?:^...[^i][^a]$)(?:^.*[ia].*$) filtrada per [fur]
(?:^...[^i][^a]$)(?:^.*[ia].*) filtrada per [fur]
(?=^...[^i][^a]$)(?=[i])(?=[a]) filtrada per [fur]
(?=^...[^i][^a]$)(?=^.*[i].*$)(?=^.*[a].*$) filtrada per [fur]
(?=^...[^i][^a]$)(?=^.*[ia].*$) filtrada per [fur]
(?=^.[^l].[^i][^a]$)(?=^.*[i].*$)(?=^.*[a].*$)(?=^.*[l].*$) filtrada per [furpg]
^$c*$v$c$v$c+il$
^$c*$v$c+[]c+$v$c$
^$c*$v$ce$c+il$
^$c*$v$ci$c+il$
^$c*$v$ci$c+it$
^$c*$v$ci$c+t$
^...[^i][^a]$ filtrada per [fur]
^...[^i][a]$ filtrada per [fur]
basca
get\son\sit
dimarts, 24 d'octubre de 2023
[]$c*$v+$c*$v+$c$
[]$c*$v+$c*$v+$c$ filtrada per ies$
[].+$v[iu]$
^$c$v$c[]$c$v$c$
^$c$v$c[]$c$v$c$ filtrada per [tpsfgcbm]$
^$c$v$c[]$c$v$ca$ filtrada per [tpsfgcbm]$
^$c$v$c[]$c$v$ca$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c$v$c[]$c$v$ci$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c$v$c[]$c$v$cu$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c*$v$c*$v$c*u$
^$c*$v$c+$v$c+i$
^$c*$v$c+$v$c+i$ filtrada per si$
^$c*$v$c+$v$c+ia$ filtrada per si
^$c*$v$c+$v$c+u$
^$c*$v$c+ea$ filtrada per si
^$c*[]$c*$v$c*i$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c*[]$c*$v$c*u$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c[]$c$v$ci$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^$c[]$c$v$cu$ filtrada per [tpsfgcbm]a$
^....[o]$ filtrada per [fusi]
^.e.o.$
^.e.ot$
^aut
^auti
^c[a].t[o]$ filtrada per [fusi]
^hom
calent
drom$
eda$
ella$
ent
ent$
fon
fon$
ida$
isa$
la cadena buida filtrada per serv
metr
nom$
ofug$
ogen$
ogin$
ola$
oles$
om$
tais$
tas$
tois$
ton$
ts$
uti
$$ filtrada per si
fil$
fob$
fug$
gen$
gin$
grad$
graf$
gram$
leg$
man$
nim$
dilluns, 23 d'octubre de 2023
^...t[^a]$ filtrada per [die]
^.ari.$
agi$
et$
quina$
diumenge, 22 d'octubre de 2023
$ces$cte$
$ces$ct$
^.[^u].[^i][^a]$ filtrada per [fr]
^[^a][^u][^u][^i][i]$ filtrada per [frcl]
atar$
c$esc$te$
c$esc$t$
enir$
ible$
icta$
ltar$
tar$
tar-se$
tarse$
te$
ten$
tenir$
tes$
tois$
ton$
tou$
toure$
t$
tn$
ts$
t$
tn$
ts$
ts$
ua$
dissabte, 21 d'octubre de 2023
^c..[^n][^a]$ filtrada per [ui]
^c..[^n][a]$ filtrada per [ui]
divendres, 20 d'octubre de 2023
$cny
$cu$c$ce$
$cu$c$c$
$cu$ce$
$cu$c$
$cu\we$
$cuc$$
$cue$
$cu$
$v[au]ny
$v[iu]ny
$v[u]ny
\w$cu\we$
\w\w$cu\we$
\w\wou\we$
\w\wu\we$
^....[a]$ filtrada per [fein]
^.[^u]..[a]$ filtrada per [feincrs]
^.[a][^u]l[a]$ filtrada per [feincrs]
^.[a][u]l[a]$ filtrada per [feincrs]
^.e.as$
^.e.s$
^e..as$
^e..s$
ai$
al$
ell$
ent$
ic$
ira$
nita$
ny$c
oi$
on$
ou$
ou$ca$
ou$ce$
ou$co$
ou$c$
oure$
u$co$
dijous, 19 d'octubre de 2023
^..[^i][^n][^a]$ filtrada per [fe]
^..[a][i]n$ filtrada per [fe]
^..[i][a]n$ filtrada per [fe]
^[^n][^a][^ci][i][^a]$ filtrada per [feo]
anda$
erda$
id$
dimecres, 18 d'octubre de 2023
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
$v$c$c+$
$v$c$c+$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
$v$c$c+$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
$v$c$c+$ filtrada per [pbcgdtf][rl]$ |rr$ |ll$ |ss$
[]$c$c$v$c$ filtrada per ment$
[]$c$c$v$c$v$c
[]$c$c$v$c$v$c filtrada per Ment$
[]$c$c$v$c$v$c filtrada per ment$
^$c*$v$
^$c*$v$c$c+i$ filtrada per ic$
^$c*$v$cc+i$ filtrada per ic$
^$c*$v$ci"
^$c*$v$ci$
^$c*$v$ci$c$
^$c*[a]$ci$c$
^$c*[]$ci$c$
^$c*[]$c$c$v$c$v$ filtrada per ic$
^$c*[]$ci$c$
^$c*[]$ci$c$ filtrada per ic$
^$c*[]$ci$c$
^$c*[]$ci$c$ filtrada per ic$
^$c[]$c$c$v$c$ filtrada per ment$
^$c]$c$c$v$c$ filtrada per ment$
^C*$v$c$c*$
^C*$v$c$c*$
^C*$v$c$c*$
^C*$v$c$c+$
^C*$v$c$c+$
^C*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
^c*$v$c$c+$
a$
ces
ices
un$
$
dimarts, 17 d'octubre de 2023
[]$c$v[iu]$
[]$c$v[y]$
^$c$v$c$v[iu]$
^$c$v$c$v[ns]$
^$c$v$c$vi$
^$c$v$c[aeiou]$c$
^$c$v$c[aeiou]c$
^$c*$v$c+$v$c+ic$
^$c*$v$c+$vic$
^$c*[]$c*+$v$c+$v$c$
^$c+$v$c$v$c$
^$c+[]$c$v$c$
^$c+[]c$v$c$
^$c+$v$c$v$c$
^$c[]$c$v[iu]$
^$c[]$c$v[y]$
^$c[]$c$vc$
^f..[i]t$ filtrada per [ua]
^f..t[i]$ filtrada per [ua]
^f[i]t..$ filtrada per [ua]
ber$
bre$
ea$
ic$
la cadena buida filtrada per ment$
$
$
$
dilluns, 16 d'octubre de 2023
^.[i]..[a]$ filtrada per [fur]
^.[i]..[a]$ filtrada per [furvsc]
^.[i]..[a]$ filtrada per [furvscpny]
^.[i]..[a]$ filtrada per [furvscpnytj]
^.[i]..[a]$ filtrada per [furvscpnytjl]
^.ari.$
inar$
diumenge, 15 d'octubre de 2023
$cll
$cny
$v[iu]ny
$vrni
$vrni$v
^.o.i.$
^f[i]...$ filtrada per [deu]
^f[i]..[^a]$ filtrada per [deutx]
^to.i.$
^t.i.$
ada$
ades$
agre$
al$
ista$
ny
ons$
ora$
tir$
v[iu]ny
dissabte, 14 d'octubre de 2023
^.[a]r[i][u]$ filtrada per [f]
^[a].r[i][u]$ filtrada per [f]
anda$
arga$
asic$
assic$
ema$
endre$
osa$
uit$
unci$
ssic$
ria$
divendres, 13 d'octubre de 2023
ample$
era$
im$
dijous, 12 d'octubre de 2023
[]$c$v$c$c+$v$c$ filtrada per metre$
[]$c*$v$c$c+$v$c$ filtrada per metre$
[]$c*$v$c$c+$v$c*$
[]$c*$v$c$c+$v$c*$ filtrada per metre$
[]$c*$v$c*$v$c$
[]$c+$v$c$c$v$ filtrada per metre$
[]$c+$v$c$c$v$c$ filtrada per metre$
[]$c+$v$c$c+$v$c$ filtrada per metre$
[]$c+$v$c+$v$c+$
^$c*[]c*$v$c*$v$c$
^$c*[]c+$v$c*$v$c$
^.....$ filtrada per [gofre]
^....[^a]$ filtrada per [gofrecuix]
^....[^a]$ filtrada per [gofrecuixst]
xarles
dimecres, 11 d'octubre de 2023
^$c*$v$c*$v$c$v$c$
^$c*$v$c*[]$c+ic$
^$c*[iu]$c*[]$c$ic$
^$c*[iu]$c*[]$c+ic$
^$c*[iu]$c*[]$cic$
^$c*[iu]$c*[]$ic$
^$c*[]$c*$v$c$v$c$
^.olor$
dimarts, 10 d'octubre de 2023
^$c$v$c$c[]$
^$c*i
^$c*[iu]$c$c[iu]$c$c[]$c$
^$c*[]$c$c[iu]$c$c[iu]$c$
^$c*[]$c$c[iu]$c[iu]$c$
^$c*[]$c*$v$c$v$c$
^$c*[]]$c*$v$c$v$
^$c*[]]$c*$v$c$v$c$
^$c+]$c*[i]$c+[i]$c*$
^$c+]$c+[i]$c+[i]$c*$
^$c+i
^$c+i$c+i$c+i
^$c+i$c+i$c+i$c*$
^$c+$v$c$c$v$c$c[]$c$ filtrada per ic$
^$c+$v$c$c[]$c$c$v$c$ filtrada per ic$
^$c+[[iu]]$c+[[iu]$c+[iu]$
^$c+[[iu]]$c+[[]$c+[iu]$
^$c+[iu]$c$c[]$c$c[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[iu]$c+[[iu]$c+[iu]$
^$c+[iu]$c+[[iu]$c+[]$
^$c+[iu]$c+[[iu]$c+[]$
^$c+[iu]$c+[iu]$c+[iu]$c+$
^$c+[iu]$c+[]$c$c[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[iu]$c+[]$c+[iu]$c$
^$c+[iu]$c+[]$c+[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[iu]$c+[]$c+[iu]$c+$
^$c+[iu]$c+[]$c[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[iu]]$c+[[iu]$c+[iu]$
^$c+[]]$c+$c[iu]$c[iu]$c$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+[iu]$c+[iu]$
^$c+[]$c+[iu]$c+[iu]$c+$
^$c+i
^$c+i$c+i$c+i$c+$
^$c+ic+i$c+i$c+$
^.lo.a$
^c+]$c*[i]$c+[i]$c*$
^c+]$c*[i]c+[i]$c*$
ico$
dilluns, 09 d'octubre de 2023
^.[o][u]..$ filtrada per [serm]
^.[u]...$ filtrada per [serm]
^.[u]...$ filtrada per [sermcta]
ic$ filtrada per []
tica$
diumenge, 08 d'octubre de 2023
^.[o]...$ filtrada per [plis]
^.[o]r.[a]$ filtrada per [plisnm]
^.[o]r.[a]$ filtrada per [plisnmt]
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [esniqutmbpcf]
^a..or$
aire$
ampa$
anda
anda$
au$
eda$
era$
ext$
ica$
ina$
itme$
om$
oma$
ona$
onja$
orn$
ul$
um$
ut$
mit$
da$
dissabte, 07 d'octubre de 2023
^\w[a]q[u][i]$ filtrada per [e]
divendres, 06 d'octubre de 2023
$ena
^..[a]n.$ filtrada per [pio]
^..[a]n.$ filtrada per [pioblc]
^..[a]n.$ filtrada per [pioblcqut]
^..[a]n.$ filtrada per [pioblcqutgr]
^pen.a$
ana$
ena$
ic$ filtrada per []
ico$
i$
ull$
$
lid$
dijous, 05 d'octubre de 2023
^$c+$v$c+[ai]ble$
^$c+$vc+[ai]ble$
^...r[a][i]$ filtrada per [pobeun]
^..r.[a][i]$ filtrada per [pobeun]
^[^r].[^i][^r][^a]$ filtrada per [pobeun]
^[^r][i].[a]r$ filtrada per [pobeunsfm]
^[a]\w[a]n\w$ filtrada per [seiumtvl]
^r..ia$
a$
bilitzar$
ble$
ificar$
il$
ina$
itar$
itzar$
ona$
rrim"
rrim$
$
fic
na$
dimecres, 04 d'octubre de 2023
^..[e]t[a]$ filtrada per [ul]
^[^t][^e][^e][^t][a]$ filtrada per [uldi]
^do.ar$
ang$
ana$
dens
dins
ell$
ena$
endens
essa$
idens
indens
oso$
osos$
osso$
ossos$
ota$
ncia$
ncia$
rrer$
dimarts, 03 d'octubre de 2023
^f[u]..[a]$ filtrada per [ri]
dilluns, 02 d'octubre de 2023
^...[^i][^a]$ filtrada per [fur]
^.[^a][^s].[i]$ filtrada per [furmt]
^.[^a][^s].[i]$ filtrada per [furmt]
^.[^a][^s].[i]$ filtrada per [furmt]
^\w\w$
diumenge, 01 d'octubre de 2023
^.[e]..[a]$ filtrada per [rin]
^.[e].t[a]$ filtrada per [rinvs]
^.[e].t[a]$ filtrada per [rinvsdl]
^.[e].t[a]$ filtrada per [rinvsdlfm]
amo$
ans$
au$
esa$
ita$
on$
ont$
ums$
dissabte, 30 de setembre de 2023
^...[i].$ filtrada per [fura]
^.[o].[i]c$ filtrada per [furam]
er$
ub$
up$
ura$
uro$
nia$
divendres, 29 de setembre de 2023
^..[^i]..$ filtrada per [fena]
^..[^i][i]c$ filtrada per [fenamsu]
^caga
^micro
^preoc
anda$
ano
ano$
micro$
oli$
uda$
ura$
dijous, 28 de setembre de 2023
Ific$
[].+$vix$ filtrada per cies$|ids$
[].+ig$
[].+ix$
[].+s$
[].+s$ filtrada per cies$|ids$
[].+s[ct]$ filtrada per cies$|ids$
[].+vix$ filtrada per cies$|ids$
[].+x$
[].+$ filtrada per cies$|ids$
^..c[u].$ filtrada per [opiaet]
^[^c]....$ filtrada per [opia]
^[^c]c[u]..$ filtrada per [opia]
^\w[u]\w[u]s$ filtrada per [eniargohmlpvd]
^s.*c.*t*.*l
^s.*c.*t.*l
^s.+c.+t.+l
deterior
ific$
s.+c.+
s.+c.+l
fic$
dimecres, 27 de setembre de 2023
^.o.iu$
^f...[u][e]$ filtrada per [id]
^f[^e].[^eu][^u]$ filtrada per [idts]
^f[e].[u].$ filtrada per [id]
^f[e][u]..$ filtrada per [id]
^f[u].[e].$ filtrada per [id]
^f[u][e]..$ filtrada per [id]
^f[u][e]..$ filtrada per [idtsan]
ard$
desapar
et$
iu$
oc$
os$
oso$
osso$
s*x
ud$
ur$
fic$
dimarts, 26 de setembre de 2023
^...[i].$ filtrada per [rado]
^...[i].$ filtrada per [radoeng]
^.[e]l[i].$ filtrada per [radoengmc]
^\w[u][e]ll$ filtrada per [si]
er$
grate$
op$
tz
tz filtrada per i
dilluns, 25 de setembre de 2023
^.[r][e].[a]$ filtrada per [inps]
^.[r][e].[a]$ filtrada per [inpsdt]
^[^r][^e]..[a]$ filtrada per [in]
^[buaism]+$
arma$
armar$
arme$
um$
diumenge, 24 de setembre de 2023
^.erce$
^.erec$
^.rec$
^f.[^r]..$ filtrada per [uia]
^f.[^r]...$ filtrada per [uia]
^ped
prem
dissabte, 23 de setembre de 2023
[].*$v[iu]%
[].+$v[iu]$
[].+$v[iu]%
^[a]\w\w[e]\w$ filtrada per [silouqdmbr]
^an.e.$
^cata
atar$
em$
eu$
divendres, 22 de setembre de 2023
At$
^[a]\w\w\wn$ filtrada per [seifutr]
^[a]n\w\w\w$ filtrada per [seifutr]
ac$
an$
as$
at$
ex$
inc$
ins$
ir$
dijous, 21 de setembre de 2023
^.[u]...$ filtrada per [cna]
^.[u].[i].$ filtrada per [cnasfx]
^.a.i.$
^.ai..$
^.ai.$
^[aihndcp]+$
^\w[a][i]\w[o]$ filtrada per [slepnfcr]
dimecres, 20 de setembre de 2023
^.[^u].[^i].$ filtrada per [fra]
^\w[u]\w[i]l$ filtrada per [senajopgft]
dimarts, 19 de setembre de 2023
...{2}.
^..(.)\1.$
^...{2}.$
^[faueld-]+$
al$
ell$
oll$
dilluns, 18 de setembre de 2023
^...[^a][^i]$ filtrada per [boraesp]
^...[a][i]$ filtrada per [bor]
^.[^a][^l][i][^a]$ filtrada per [boraespcd]
^.[^a][^l][i][^a]$ filtrada per [boraespcd]
^.[^a][^l][i][^a]$ filtrada per [borespcd]
^.er.a$
^.i.o.$
^[a].[^l][i]l$ filtrada per [borespcdfxtu]
acte$
atge$
ible$
ica$
isma$
ismic$
op$
mol$
s$
tica$
diumenge, 17 de setembre de 2023
$c$cer$
$crer$
$vu$v
RE$
U$vu
^$c*$v$c+ar$
^$v$c+ar$
^.....$ filtrada per [viola]
^.....$ filtrada per [violadet]
^.la.a$
^[wu]$v
^corre
^descorre
^escorre
^obre
^omple
^recorre
^torce
^w
brre$
er$
ern$
is$
i$
orra
orra$
re$
tor
u$vu
um$
s$
dissabte, 16 de setembre de 2023
[r].*$v.*$c*$
[].*$v.*$c*$
[].*[aeou]$c*[aeou]$c*$
[]$c*$v+$c+$
[]$c*$v+$c+$
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c*$
[]*[aeou]$c*[aeou]$c*$
[]$c*[aeou]$c$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$
[]$c*[aeou]$c$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$fob$|nom
[]$c*[aeou]$c$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$fob$|nom$|leg$grad$|
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c*
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c* filtrada per metre$|loga$|crata$|metra$|pora$|ment$
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c* filtrada per metre$|loga$|crata$|metra$|pora$|ment$gena|faga$mana$|fona$
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c* filtrada per metre$|loga$|crata$|metra$|pora$|ment$|gena$|faga$|mana$|fona$|gama
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c* filtrada per metre$|loga$|crata$|metra$|pora$|ment$|gena$|faga$|mana$|fona$|gama$|ata$|grafa$|grama$
[]$c*[aeou]$c*[aeou]$c*$
[]$c*[aeou]$c+$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$|fob$|nom$|leg$
[]$c*[aeou]$c+$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$|fob$|nom$|leg$grad$
[]$c*[eo]$c+$ filtrada per ic$|log$|crat$|il$|por$|gen$|fag$|man$|fon$|gam$|ul$|graf$|gram$|drom$|fob$|nom$|leg$
[]$c*ea$c*$
[]$c*ee$c*$
[]$c*eea$c*$
[eo]$c*ea$c*$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*aire$
^$c*$v+$c*$v+$c*aire$
^$c*$v+$c*aire$
^[^r][^e][^i][^n].$ filtrada per [a]
^[^r][^ei][^in][^ne][^r]$ filtrada per [am]
^[xidela-]+$
^a
^a.ri.$
aire$
ard$
ea$
enci$
ificar$
it$
ita$
iu$
fic$
ficar$
divendres, 15 de setembre de 2023
^.u...$
^.u.us$
^c[^u][^i].[^a]$ filtrada per [n]
alla$
eca$
ejar$
el$
esa$
oina$
uja$
cia$
dijous, 14 de setembre de 2023
^...in$ filtrada per [cua]
^.[i]n..$ filtrada per [cuanot]
^.[i]n..$ filtrada per [cuaot]
^[e][iu]?$c*([aeiou]|[aeiou]|[ei]n)?$
^[xidela-]+$
^[]
^e$c$
^e$c*$
^e$c*$v$
^e$c*$v*$
^e$c*([aeiou]|[aeiou]|[aou]n)?$
^e$c*([aeiou]|[aeiou]|[ei]n)?$
^e$c*[aeiou]+$
^e$c*[aeiou]?$
^e[iu]?$c*([aeiou]|[aeiou][iu]?|[ei]n)?$
^e[iu]?$c*([aeiou]|[aeiou]|[ei]n)?$
^euro
^man.a$
^n[i]...$ filtrada per [cua]
dimecres, 13 de setembre de 2023
^.....$ filtrada per [fura]
^..n..$ filtrada per [furaps]
^.[^i]n[^i].$ filtrada per [furaps]
^.[^i]n[^i][^o]$ filtrada per [furaps]
^.[^i]n[^i][^o]$ filtrada per [furaps]
eca$
ita$
uit$
uro$
dimarts, 12 de setembre de 2023
P[ai]
P[ai]$
^...an$ filtrada per [furigso]
^..[a].n$ filtrada per [furigso]
^..an$ filtrada per [furigso]
^..ant$
^.a...$ filtrada per [furi]
^.n[a]..$ filtrada per [furigso]
^[a]...n$ filtrada per [furigso]
^[a]..n.$ filtrada per [furigso]
^[a]n...$ filtrada per [furigsote]
^[capdin-]+$
^n.[a]..$ filtrada per [furigso]
^p[ai]
^p[ai]wwww$
^p[ai]$
^p[ai].$
^p[ai]$
^pa$c*$v*$c*$v*$c*$
^pa.$
^pa..$
^pa..$
ar$
mped$
mpt
mpt$
$
dilluns, 11 de setembre de 2023
^....[a]$ filtrada per [furi]
^.[e]..[a]$ filtrada per [furico]
^.[e]..[a]$ filtrada per [furicogp]
^[^e][^s]..[a]$ filtrada per [furico]
^[otauvln-]+$
^[otauvln-]+$
able$
an$
ana$
ari$
imar$
inar$
ori$
$
diumenge, 10 de setembre de 2023
(?:(?![a])[a-z]){5}
(?:^.....$)
(?:^.....$)(?<=[a])
(?:^.....$)(?<=[a]) filtrada per [copi]
(?:^.....$)(?<=[aue]) filtrada per [copi]
(?:^.....$)[a]
(?:^....[^a]$)(?<=[aue]) filtrada per [copi]
(?:^...[a].$) filtrada per [copieslu]
(?:^...[a].$)(?<=[a]) filtrada per [copieslu]
(?:^...[a].$)(?<=[aue]) filtrada per [copieslu]
(^.....$)
(^.....$)([a])\1
(^.....$)?[a]
(^.....$)[a]
(^.....$)[a]+
(^.....$)[a]+\1
(^.....$)[fg]
(^.....$)[fg]\1
(^.....$)\1
(^.....$)\1[fg]
[a](^.....$)
[a](^.....$)\1
[a]?(^.....$)
[fg](^.....$)\1
[ou]$c+i$ce$c$ filtrada per r$
[].*$v.*$v$c+$ filtrada per ment$|s$
[]b
[]dg
[]g
[]ll filtrada per r$
[]ny filtrada per r$
[]p
[]rr
[]tg
[]tx
[]x
[]z
[]zrr
[]$c+$V$c+$v$c$ filtrada per ment$
[]$c+$v$c+$v$c$ filtrada per ment$
[].*$c$
[].*V.*$v.*$c$ filtrada per ment$
\b(?:(?![a]).{5})\b
\b(?:(?![a])[a-z]){5}\b
\b(?:(?![a])[a-z].){5}\b
\b(?:(?![a])[a-z].....)\b
\b(?:(?![a])[a-z]{5})\b
\b(?:(?![a])^.{5}$)\b
\b(?:^.{5}(?:[b])$)\b
^(?:([a])[b-z]){5}$ filtrada per [copi]
^(?:[a]){5}$
^(?:[ab-z]){5}$
^(?:[ab-z]){5}(?:[u])$
^(?:[ab-z]){5}|(?:[u])$
^(?:[b-z]){5}$
^(?:[b]).....$
^(?:[b])?.....$
^(?:[b])\b.....\b$
^.....$?[a]+
^....[^a]$ filtrada per [copi]
^....[^a]?(?:[a])$
^..n[a]r$ filtrada per [copieslut]
^.[a]n[a]r$
^.[a]n[a]r$ filtrada per [copieslutm]
^\b.....\b$
^v[a]n[a]r$
ada$
fi[cs]i$c$
i$Ce$c$
i$ce$c$
i$ce$c$ filtrada per r$
icron$
ilon$
it$
ite$
ite$c$
iter$
itet$
itr$
ora$
ce$c$
ge$c$
$c$c$
$c$c$u
$c$co$c$
$c$oc$
$c$uc$
$c+o$c$
$co$c$
da$c$
lo$c$
ta$c$
ta$c$ filtrada per ment$
te$c$
uta$c$ filtrada per ment$
dissabte, 09 de setembre de 2023
.*$v.*[].*$v.*$v$c+$ filtrada per ment$|s$
[iu]c+[iu]$c$ filtrada per ic$
[iu]c+[]$c$ filtrada per ic$
[]$c$v$c$
[]$c+
[]$c+$v$c$
[].*$v.*$v$c+$ filtrada per ment$|s$
[].*$v..*$v
[].*$v..*$v$c+$
[].*$v..*$v$c+$ filtrada per ment$
[].*$v..*$v$c+$ filtrada per ment$|s$
[].*v.*v
[].+$v.*$v$c+$
[].+v.*$v$c+$
[]..*i[dt]$ filtrada per ment$|s$
[]c+[iu]$c$ filtrada per ic$
^[arpoetf-]+$
^[arpoetf-]+[f][arpoetf-]+$
^[arpoetf-]+[f][arpoetf]+$
^[arpoetf-]+$
^[arpoetf]+[f][arpoetf]+$
^[arpoetf-]+[f][arpoetf]+
^[arproef-]
^a.p.a$
^bi..o$
^c+$v$c+$c+i[dt]$ filtrada per ment$|s$
^c+$v$c+$c+v[dt]$ filtrada per ment$|s$
^c+$v+$c+i[dt]$ filtrada per ment$|s$
^c+a$cit filtrada per ic$
^c+a$cit$ filtrada per ic$
^of[arpoetf-]+$
a$cid filtrada per ic$
a$cid$ filtrada per ic$
a$cit filtrada per ic$
a.i$c$ filtrada per ic$
a.i$l$ filtrada per ic$
a.il$ filtrada per ic$
aca$
ang$
arca$
armol$
edra$
erro$
ff
ida$
irar$
oca$
onze$
ori$
urar$
$c$v$c$
..$c$
..$c$ filtrada per ic$
...$
.[iu]$c$ filtrada per ic$
.i$c$ filtrada per ic$
tua$
divendres, 08 de setembre de 2023
$c*$v$ filtrada per ment$
$v$ filtrada per ment$
$v$c*$v$
$v$c+$
$v$c+$ filtrada per []
$vr$ filtrada per []
[aeiou]$c*$[ei]n$
[aeiou]$c*$v$
[aeiou]$c*$v$c+$
[aeiou]$c*[ei]n$
[aeiou]$
[aeiou]$ filtrada per []$
[aou]$c+$ filtrada per []
[aou]n$ filtrada per []
[aou]n$ filtrada per []$
[]$
[]$ filtrada per ment$
[]$c*$v$c+$
[].*$v$.*$v
[].*$v$c+$
[].*$v.*
[].*$v.*$v
[].*$v.*$v filtrada per [iu]$v$
[]$
[]n$
[]s$
^$c*$v$
^$c*$v$ filtrada per ment$
^$c*$v+$c*$
^\wp[e][a]r$ filtrada per [sniculbm]
^p\w[e][a]r$ filtrada per [sniculbm]
gat
la cadena buida filtrada per ment$
martinet
dijous, 07 de setembre de 2023
.*sis.*
^...e.$
^...n[a]$ filtrada per [cui]
^.ue..$
^.uell$
^.ell$
^sis*
^sis.*
sis*
sis.*
dimecres, 06 de setembre de 2023
^[a].[l]..$ filtrada per [regbiodt]
^[a][^l]...$ filtrada per [regbio]
^[a]l...$ filtrada per [reg]
^a[^sbrecotnpgiva]+$
^ro...$
doss
isto$
ivar$
dimarts, 05 de setembre de 2023
[aelomr]+[j][aelomr]+
[aelomrj]+
[emrjlao]+[j][emlrjao]+
^....[a]$ filtrada per [furi]
^.[o]l.[a]$ filtrada per [furiev]
^.[o]l.[a]$ filtrada per [furievlt]
^.[o]l.[a]$ filtrada per [furievmt]
^.[o]l[a]$ filtrada per [furiev]
^[a]\wl[u]\w$ filtrada per [senitorc]
^[emlrjao]+$
^[emrjlao]+[j][emlrjao]+$
^[j][emlrjao]+
^[j][emlrjao]+$
^al[alemjo-]+$
^de..i$
^de..$
dilluns, 04 de setembre de 2023
^ca..i$
^f...[a]$ filtrada per [uri]
ama$
ana$
ell$
ents$
diumenge, 03 de setembre de 2023
[u].+m$
[u].+um$
^..b[a].$ filtrada per [oir]
^.in.o$
^.in.$
^.in.$
anca$
ancar$
at$
ema$
er$
es$
et$
io$
itja$
ofer$
osa$
um$
us$
dissabte, 02 de setembre de 2023
^.[a]..r$ filtrada per [fuigot]
^.[a]s.r$ filtrada per [fuigotle]
divendres, 01 de setembre de 2023
^..r[i][a]$ filtrada per [fu]
^..r[a][i]$ filtrada per [fu]
^.[a]r[i].$ filtrada per [fu]
^[^a][i]r[a].$ filtrada per [fu]
^[a].r.[i]$ filtrada per [fu]
^[a].r.[i].$ filtrada per [fu]
^[a].r[i].$ filtrada per [fu]
^[a][i]r..$ filtrada per [fu]
^[a]r.i].$ filtrada per [fu]
^[a]r[i].$ filtrada per [fu]
ala$
an$
at$
el$
unt$
dijous, 31 d'agost de 2023
^C.[i]n.$ filtrada per [ua]
^\w[i]\w[o]t$ filtrada per [lsebranxc]
^\w[i]\w[o]t$ filtrada per [lsebranxpgc]
^c...n[i]$ filtrada per [ua]
^c..[i]n.$ filtrada per [ua]
^c..n[i]$ filtrada per [uaeeg]
^c.[i].n.$ filtrada per [ua]
^c.[i]n.$ filtrada per [ua]
^c[i].n.$ filtrada per [ua]
^k
able$
etge$
f.*k filtrada per ^k
k
k filtrada per ^k
k.*f filtrada per ^k
ons$
dimecres, 30 d'agost de 2023
^$V$C$
^$c+$v$
^$c+$v$c+$
^$c+$vr$
^$v$
^$v$c$
^$v$c+$
^$v2$
^$vr$
^\w[i]\w[e]t$ filtrada per [lsovurnamp]
anca$
ol$
dimarts, 29 d'agost de 2023
dina$
ea$
ega$
ida$
dilluns, 28 d'agost de 2023
(^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$)|([o||][iugoest\-]) filtrada per ^\w{1,2}$
(^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$)|(^[o||][iugoest\-]*$) filtrada per ^\w{1,2}$
(^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$)|[o||][iugoest\-] filtrada per ^\w{1,2}$
(^[iugoest]*[o||][iugoest]*$)(^[o||][iugoest]*$) filtrada per ^\w{1,2}$
(^[iugoest]*[o||][iugoest]*$)|(^[o||][iugoest]*$) filtrada per ^\w{1,2}$
(^[o||][iugoest]*$) filtrada per ^\w{1,2}$
/^[iugoest]*[o||][iugoest]*$/
[iugoest]+
[iugoest]?
^[doatfn]+$
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]+
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]+|^\w{1,2}$
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]{*}
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]{1}
^[doatfn]+$ filtrada per [^d]{2}
^[doatfn]+$ filtrada per [d]+
^[doatfn]+$ filtrada per [d]+|^\w{1,2}$
^[iugoest]+$
^[iugoest]+o[iugoest]+$
^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$ filtrada per ^\w{1,2}$
^[iugoest]*[o||][iugoest]*$ filtrada per ^\w{1,2}$
^[o||][iugoest\-]*$
^[iugoest]*[o||][iugoest]*$
^[iugoest]*[o||][iugoest]*$ filtrada per ^\w{1,2}$
^[iugoest]+[o||][iugoest]+$
^[iugoest\-]*[o||][iugoest\-]*$ filtrada per ^\w{1,2}$
^b$v$c$
^es[iugoest]+o[iugoest]+$
^xe.$
ari$
eter$
iss$v$c+$v*$c*$
iure$
la cadena buida filtrada per [iugoest]?
oss
oss filtrada per ^\w{1,2}$
diumenge, 27 d'agost de 2023
^$c*$v$
^[^r].[^r].[a]$ filtrada per [fuiend]
^[^r].[^r]r[a]$ filtrada per [fuiend]
^[^a][^a][^a]r[a]$ filtrada per [fuiendg]
^[^a][^a][^a]r[a]$ filtrada per [fuiendgr]
^r...[a]$ filtrada per [fui]
dissabte, 26 d'agost de 2023
all$
an$
ela$
estra$
ies$
ot$
ria$
s$
divendres, 25 d'agost de 2023
^..r.[a]$ filtrada per [fuisod]
^..rc[a]$ filtrada per [fuisodb]
^\w[e]r\w[a]$ filtrada per [snihuplvbtd]
^\w[e]r\w[a]$ filtrada per [snihuplvd]
^\w[o]\w[e]r$ filtrada per [lsipmacudn]
^\w[o]\w[e]r$ filtrada per [lsipmacudnbtx]
ala$
ales$
anya$
ema$
emar$
embre$
engua$
inc$
orni$
ubre$
umna$
dijous, 24 d'agost de 2023
^.[^ru][^an][^na][^ar]$ filtrada per [pl]
^.[u]n[a]r$ filtrada per [p]
^[^n].[^anr][u]n$ filtrada per [pl]
^[^n][^rua][^anr][^nai][^aru]$ filtrada per [pl]
^[^n][n][^anr][^nai][^aru]$ filtrada per [pl]
ecte$
ent$
dimecres, 23 d'agost de 2023
^...[u][^i]$ filtrada per [fraesq]
^...[u][i]$ filtrada per [fra]
^.[u][i]..$ filtrada per [fra]
umna
stic$
dimarts, 22 d'agost de 2023
$passes
^$c*$v+$c+$v+$c+$v+$c+ar$
^...[i].$ filtrada per [sena]
^...[i].$ filtrada per [senacrux]
^...[i].$ filtrada per [senacruxpm]
^...[i].$ filtrada per [senacruxpm]
^..[o][i]t$ filtrada per [senacruxpm]
^..[o][i].$ filtrada per [senacruxpm]
^.[e]..[i][a]$
^.[e].[i][a]$
^.t[o][i].$ filtrada per [senacruxpm]
^t.[o][i].$ filtrada per [senacruxpm]
^t.[o][i].$ filtrada per [senacruxpm]
cama$
cames$
carregues$
costa$
costes$
crrega$
crregues$
dents$
dur$
fer$
flama$
flames$
flamesa$
gota$
gotes$
llauna$
llaunes$
mobles$
muintanya$
muntanya$
muntanyes$
passes$
tenir$
dilluns, 21 d'agost de 2023
^.i.ua$
^.r[o]m.$ filtrada per [ba]
ara$
egir$
eixer$
ers$
estra$
exer$
ill$
ncia$
diumenge, 20 d'agost de 2023
anyar$
anyi$
emi$
enar$
ota$
mer$
dissabte, 19 d'agost de 2023
el$
em@ filtrada per em
en@ filtrada per em
ica$
icar$
ona$
os@
divendres, 18 d'agost de 2023
.es.iar.
^...[^i][^a]$ filtrada per [fur]
^[^i].[a][^i][^a]$ filtrada per [furmnt]
^[^i].[a][^i][i]$ filtrada per [furmntdg]
eina$
endre$
dijous, 17 d'agost de 2023
^..[i][a]n$ filtrada per [r]
^.[^i][^i][^na][^an]$ filtrada per [rdv]
^.[a][^in][i][^an]$ filtrada per [redvtcb]
^.[i].[a]n$ filtrada per [r]
^[^a][^i][^i][i][^an]$ filtrada per [rdvtc]
^[^a][^i][^in][i][^an]$ filtrada per [redvtc]
^[^n][a][^in][i][^an]$ filtrada per [redvtcb]
^[^n][a]n[i][^an]$ filtrada per [redvtcb]
am$
ana$
anta$
anya$
eina$
ella$
enc$
era$
ic$
oi$
or
or$
ria$
ria$ filtrada per \w{7}
ria$ filtrada per \w{8}
dimecres, 16 d'agost de 2023
^..[u]r[a]$ filtrada per [igtn]
^[^r][^u]..[a]$ filtrada per [in]
^\w[e]n\w[e]$ filtrada per [lesiaromd]
^\w\w\w[u]\w$ filtrada per [lesiaromd]
asme$
bra$
ell$
ena$
eure$
ible$
ment$
onya$
orna$
ot$
uta$
utar$
ncia$
ncia$
dimarts, 15 d'agost de 2023
^.....$ filtrada per [furia]
^..n..$ filtrada per [furiasot]
^\w[a]\w[i]\w$ filtrada per [nseudocpr]
^\w[e]n\w[e]$ filtrada per [siaruogtfy]
able$
ac$
ama$
auta$
ecta$
eina$
eta$
ia$
ista$
oc$
ol$
orca$
urt$
ssec$
dilluns, 14 d'agost de 2023
^.[a].[i].$ filtrada per [rdo]
^.[a].[i].$ filtrada per [rdocl]
able$
al$
ama$
eix$
ella$
er$
etre$
ill$
issa$
itzar$
iure$
oc$
oca$
ocar$
ols$
ol$
opi$
orra$
orrar$
os$
osar$
uita$
stic$
s$
s$
s$
$
diumenge, 13 d'agost de 2023
^...[i][e]$ filtrada per [sro]
^..[e][i].$ filtrada per [sro]
^[e]..[i].$ filtrada per [sro]
ada$
aixa$
al$
ard$
assa$
aa$
eda$
ell$
er$
erna$
ers$
et$
etge$
ici$
illa$
iure$
obra$
obre$
ompa$
onar$
onja$
or$
ria$
ura$
dissabte, 12 d'agost de 2023
..e.a.a..
\w\w\w$
^$c$v$c$
^$c$v$c$*v$v$c*$
^$c$vv$vs
^$c*$v$c*v$vs
^$c*$v$cv$vs
^$c*$vf$vss$v$v
^$c*$vv$vs$v$v
^$vf$v
^$vv$vs
^..[o]r.$ filtrada per [fate]
^..e.a.a..$
^.[o]r..$ filtrada per [fate]
^.[o]r..$ filtrada per [fatecdx]
^\w\w\w$
^\w\w\w\w$
^f$vss
^f$v
^v$c$*v$s$b$
^v$c$*v$s$v$
^v$c*v$s$v$
^v$v$c*v$s$v$
^v$v$c*v$sv$
^v$v$c*v$vs$v$
^v$v$cs$v$
^v$vs
^v$vs$v$
^v$vs$v$v
^v$vv$vs$v$
ana$
ar$
arrar$
arro$
atge$
aure$
ava$
avar$
empta$
engua$
enta$
entar$
eny$
ert$
eure$
ia$
ida$
itzar$
iva$
nr
oler$
oll$
osa$
osta$
ulga$
um$
gia$
gic$
rtir$
tic$
s$
s$
stic$
divendres, 11 d'agost de 2023
^$c$v*nf$v*$c*
^$c*$V*mf$v*$c*$
^$c*$V*nf$v*$c*$
^$c*$v$c$v*nf$v*$c*
^$c*$v*mf$v*$c*
^$c*$v*mf$v*$c*$
^$c*$v*nf$v*$c*
^$c*$vm[bp]$v+$c*$
^$c*$vm[bp]$v+$c*%
^$c*$vmv$v+$c*$
^$c*$vnv$v+$c*$
^$c*V*nf$v*$c*$
^.[e]..[a]$ filtrada per [spi]
^.[e]..[a]$ filtrada per [spivnd]
^.[e]..[a]$ filtrada per [spivndgm]
^.[e].r[a]$ filtrada per [spivndgmct]
^em[pbm]
^en[td]
ada$
any$
anyar$
at$
correguda$
ella$
estat$
eu$
eus$
nf
nll
nr
nx
oca$
ofre$
olar$
oro$
tana$
uda$
udar$
ulla$
unya$
unyar$
ut$
uta$
ntol$
ncia$
nic$
$
dijous, 10 d'agost de 2023
^\w\w\ws$
ani$
ana$
arna$
at$
ella$
eure$
ina$
ista$
ofre$
oina$
osca$
ura$
ut$
cia$
nia$
rrec$
vec$
ncia$
ria$
s$
dimecres, 09 d'agost de 2023
^...[i][^a]$ filtrada per [fur]
^...[i][^a]$ filtrada per [furntc]
^\w[a]\w[i]\w$ filtrada per [nseudocpr]
^\wr[a]\w[a]$ filtrada per [nseiquoplbmt]
al$
ama$
amar$
ana$
arca$
dimarts, 08 d'agost de 2023
\w\wor$
^\w\w\wor$
^\w\wor$
ada$
aire$
ama$
ana$
a$
eix$
el$
ell$
enya$
er$
essa$
esta$
eu$
eure$
ila$
ilar$
octe$
oldre$
om$
onca$
oncar$
or$
ora$
osca$
oscar$
ota$
otar$
oti$
sombre
uita$
ulte$
urn$
ncia$
dilluns, 07 d'agost de 2023
^c[a]l.[e]$
^f....$ filtrada per [uria]
^f.....$ filtrada per [uria]
able$
ada$
al$
ama$
amb$
amba$
anda$
ant$
anta$
arla$
arra$
atre$
ausa$
ecte$
ella$
endre$
eni$
estra$
eta$
eute$
ifa$
iga$
ima$
imar$
ina$
ir$
iva$
oble$
oli$
olla$
om$
ompte$
orar$
orda$
ornar$
osa$
osca$
osta$
ota$
ua$
ud$
unta$
pia$
tic$
dit$
rsia$
$
fer$
tic$
vol$
lit$
$
diumenge, 06 d'agost de 2023
^....[i]f$ filtrada per [ura]
^...f[i]$ filtrada per [ura]
^cal(a|i)
aca$
ada$
aer$
aire$
an$
ana$
ans$
an$
ana$
apar$
armar$
asa$
astar$
atge$
au$
aure$
ecte$
egi$
egis$
ella$
emps$
en$
ena$
ent$
ena$
eria$
esa$
essa$
eu$
ia$
ible$
icar$
inda$
ini$
ira$
irar$
ita$
lligar$
ol$
osa$
ota$
par$
unt$
$
n$
$
cia$
cit$
s$
vol$
dissabte, 05 d'agost de 2023
^..r[o][i]$ filtrada per [xsul]
ami$
ans
ans$
aure$
el$
ema$
ensar$
i$
il$
ina$
mi$
onja$
ora$
ou$
unta$
$
divendres, 04 d'agost de 2023
\w\w\w
\w\w\w$
\w{3}
^\w\w\w$
^\w\w\w\w$
asme$
atge$
eixen$
endre$
enya$
eu$
ima$
imar$
ina$
ista$
it$
iure$
oldre$
or$
ota$
re$
rimar$
rmar$
uc$
lida$
lide$
llida$
ncia$
s$
nom$
$
dijous, 03 d'agost de 2023
^...[^r][i].$ filtrada per [fua]
^..[^r][i].$ filtrada per [fua]
^..[^r][i]r$ filtrada per [fuacos]
al$
ala$
alma$
anya$
ap$
ari$
au$
ea$
elva$
ema$
enta$
est$
esta$
et$
etra$
etxa$
eure$
iba$
ica$
igne$
ila$
isa$
issa$
oba$
orda$
osa$
osta$
raig$
ua$
uar$
una$
ust$
usta$
ctic$
ncia$
$
cia$
lic$
nia$
ric$
$
dimecres, 02 d'agost de 2023
able$
aire$
alla$
ana$
angel
angel$
ant$
anya$
ari$
arla$
at$
atge$
ava$
avi$
cec$
ecte$
eix$
eja$
ella$
ena$
era
era$
erge$
esc$
exir$
ible$
ica$
ini$
ir$
irar$
itja$
opa$
ops$
ora$
osar$
osta$
ota$
sort$
uc$
ura$
utxa$
ncia$
stic$
$
mit$
pic$
sit$
stic$
dimarts, 01 d'agost de 2023
ZAP filtrada per ZAP
^..[u].[a]$ filtrada per [frimec]
ama$
ames$
ana$
anar$
ara$
are$
ari$
eix
eix$
enta$
enya$
erta$
esa$
eta$
ia$
ida$
ina
ina$
ini$
ista$
ista$
iu$
iva$
ol$
ola$
or$
ora$
orar$
osta$
ull$
upa$
usa$
s$
$
s$
dilluns, 31 de juliol de 2023
Re$
^$c*$vrr$v$c*$
^si
^si$c$v$c+$
^si$c$v$c+$v$c+a$
^si$c$v$c+a$
^si$c+$v$
^si$c+$v$c*$
^si$c+$v$c+$
mor$
r
re$
rr
diumenge, 30 de juliol de 2023
^....[i]$ filtrada per [fua]
^...r[i]$ filtrada per [fuaet]
ina$
mor$
sor$
dissabte, 29 de juliol de 2023
Procedir
^.[^a][^l][^o][^a]$ filtrada per [furixc]
^.[^a][^l][^o][^a]$ filtrada per [furlixc]
^[^a][^al][^l][^o][^ao]$ filtrada per [furixcet]
^que
^si
al$
all$
anya$
atge$
atre$
eix$
enga$
enta$
essa$
futur
gent$
ible$
illa$
ipsi$
oc$
ossa$
procedir
uita$
usta$
s$
cia$
s$
nic$
s$
divendres, 28 de juliol de 2023
^[a]....$ filtrada per [fripnt]
^[a]l...$ filtrada per [fripntbm]
amp$
art$
atge$
isst$
ist$
oca$
dijous, 27 de juliol de 2023
$pe
$vcir$
$viss
$vi
$vssar$
$vuss
$vu
$var$
$vir$
^$c*$v+$c$v$v+$c*$
^$c*$v+[sz]$c$v+$c*$
^$c*$v+[sz]$v+$c*$
^$c*$v+[sz][bdg]$v+$c*$
^$c*$v+ld$v$c*$
^$c*$v+nd$v$c*$
^$c*$v+ng$v$c*$
^$c*$v+ngu$v$c*$
^$c*$v+ss$v+$c*$v$c*$
^$c*$v+$v+$c*$v$c*$
^$c*$vs$v
^$c*$vss
^$c*$vss$v
^$c*$v
^$c*$v$v
^...[u].$ filtrada per [friapoml]
^[bdg]$v+$c*$
^[bdg]$v+$c*$v$
^emb
^end
^ent
^log
^ma
^pe
^ros
^ro
^
cir$
log
lz
nz
rz
ssir$
$v$
$v$ filtrada per ana$
$v$
dimecres, 26 de juliol de 2023
anda$
andar$
petar
urd$
urt$
dimarts, 25 de juliol de 2023
able$
ada$
aigua$
anvi$
anxa$
anya$
ara$
arma$
assa$
at$
ava$
a$
ecte$
eixa$
entre$
es$
esa$
esta$
ipa$
osa$
ua$
uda$
ura$
gol$
s$
dilluns, 24 de juliol de 2023
^$c$vl$
^$c+$v$
^$c+[iu]$c+$vl$
^$c+[iu]$c+[]$
^.*[].*gia$
^.*[].*guia$
^.*[].*guic$
^b$c$c*$
^b$v$c*$
^em[bpm]
^en[cgq]
^en[td]
^en[td] filtrada per ^entre
^en[td] filtrada per ^entre3
^enx
abi$
alsa$
ala$
ana$
ar$
aries$
ata$
atxa$
avi$
eix$
ent$
er$
eries$
erro$
esca$
essa$
et$
ea$
f$
gic$
gic$ filtrada per gic$
gis[mt]$v$
guia$
guic$
guisme$
guista$
ima$
impla$
implar$
imple$
impler$
ista$
iure$
iva$
l$
m$
oci$
ofa$
ol$
ols$
ol$
op$
ori$
osta$
ostes$
tent$
t$
uit$
ull$
ulpa$
ura$
urta$
usa$
cia$
cil$
ssil$
cil$
ncia$
ssil$
diumenge, 23 de juliol de 2023
^$c*$vs]$v$c$
^$c*$vs]$v+$c$
^$c*$vs]$v+$c*$
^$c*$vs$v$c$
^$c*$v$c*$
^$c*$v+$ces$v+$
^$c*$v+$ces$v+$ filtrada per esa$
^$c*$v[bdg]e$c*$
^$c*$v[zs]$v+$c*$
^$c*$vs$
^$c*es$v+$c*$
^$c*es$v+$c*$v$
^[bdg]$e$c*$
^[bdg]$v$c*$
^[bdg]$v$c*ar$
^[bdg]$v+$ces$v+$
^[bdg]e$c*$
^[bdg]o$c+$v*$
^[bdg]ue$c*$
^ad
^ada
^add
^av
^b$$c*$v$c*$
^b$c*$v$c*
^b$c*$v$c*$
^d$v$c*
^d$v$c*$v$c*
^d$v$c*[ia]r$
^dg$v$c*[ia]r$
^di
^en
^en$v
^en]u
^enu]
^enasprar
^enasprasr
^en$v
^enasprar
^g$v$c*[ia]r$
^gu[ei]$c*[ia]r$
^ro
^va
^vi
able$
acte$
ara$
are$
ata$
atre$
bd
enasprar
ensa$
gd
ici$
is
is$
ls
lz
nz
olta$
or$
rz
uda$
um$
lia$
dissabte, 22 de juliol de 2023
^en
^en$c
^en$v
^en[dt]
^enh
^enn
^ennj
^env
^ill$v
^inr
^irr$v
^s$v$c$
^s$v$c$v$
^s$v$c*$
^sv$c
era$
esa$
inua$
it$
nr
ofa$
ordre$
ui$
ncia$
nua$
pia$
divendres, 21 de juliol de 2023
^\wr[a]\w[a]$ filtrada per [nseiquoplbmt]
abra$
abre$
al$
ata$
enda$
era$
ny$
nya$
orca$
u$
uda$
ussa$
ua$
$
dijous, 20 de juliol de 2023
$b
[aeiu]log$
[aeiu]lgic$
[]g$
[]leg$
^.[o]...$ filtrada per [pbre]
^.[o]...$ filtrada per [prta]
^.[o].[^i].$ filtrada per [prtaelc]
^ana
^asna
^biblio
^bio
^eco
^fonol
^geo
^socio
ap$
asa$
b$
er$
ert$
etlla$
etllar$
gis$c*$[ea]$
gis$c*[ea]$
gism$v$c*[ea]
ida$
itar$
leg$
logic
lgic$
ogis$c*[ea]$
leg$
dimecres, 19 de juliol de 2023
^[^f]...[^a]$ filtrada per [uri]
^[^f]...[^a]$ filtrada per [uriplo]
^[^fa][^f].[^a]$ filtrada per [uriplo]
^[^fa][^f][^a][^f][^a]$ filtrada per [uriplony]
^[^fa][a]f[e][^a]$ filtrada per [uriplonygt]
^fonol
auna$
lec$
leg$
loge
logi
or$
dimarts, 18 de juliol de 2023
^$c$c$$v*$c*$
^$c$c$v*$c*$
^$c$v*$c$v*$c*$
^$c$v*$c*$v*&c*$
^..[u].[a]$ filtrada per [frimec]
^a$c$v*$c$v*$c*$
^a$c+$v+$c$v$c$v$car$
^a$c+$v+$c$v$car$
^a$c+$v+$c$v$ccar$
^a$c+$v+$c*$v*$c*$c*$v*$
der$
embre$
empre$
ena$
era$
ern$
espre$
oria$
cter$
vol$
dilluns, 17 de juliol de 2023
^.[^a]..[i][u]$ filtrada per [frndcl]
^.[^a].[i][u]$ filtrada per [frndcl]
^.[a].[i][u]$ filtrada per [frndcl]
diumenge, 16 de juliol de 2023
^\w[o]\w[u]s$ filtrada per [naeirgbt]
untar$
dissabte, 15 de juliol de 2023
^puny
divendres, 14 de juliol de 2023
^r[e]\w[i]\w$ filtrada per [snamtdl]
asta$
astar$
estra$
et$
it$
its$
oira$
oire$
dijous, 13 de juliol de 2023
anom
anorm
egla$
esta$
s$
dimecres, 12 de juliol de 2023
^$c*$vng[ei]$c*v*$c*$
^$c*$vnj$v+$c*v*$c*$
^...[a].$ filtrada per [fuipo]
^..[^rl][a][^r]$ filtrada per [fuipo]
^..ral$ filtrada per [fuipo]
^t\w\w\w\w\w$v[scaeiom] filtrada per ^\w{1,10}$
^t\w\w\w\w\w$v[scaeiom]\w\w[aerts]
^t\w\w\w\w\w[aecs][sumntr]
^t\w\w\w\w\w[aecs][sumntr] filtrada per ^\w{1,10}$
^t\w\w\w\w\w[aecs][sumntr] filtrada per ^\w{1,11}$
^t\w\w\w\w\w\w[scaeiom] filtrada per ^\w{1,10}$
ell$
ia$
iba$
ible$
ng[ei]
nll
dimarts, 11 de juliol de 2023
^$c*$v$c+mb$v&c*%v*$
^$c*$v$c+mb$v*$c*$v*$
^$c*$v$c+mb$v*$c*4v*$
^$c*$v+d$v$c*$
^$c*$v+nd$v$c*
^$c*$v+nd$v$c*$
^$c*$v+nd$v+$$c*
^$c*$v[nm]f$v$c+$
^$c*$vmb$v*$c*$v*$
^$c+$v[zs]$vc*$
^$c+$vss$vc*$
^$c+$v$vc*$
^.$v[nm]f$v.$
^.$v[nm]f$v..$
^..$v[nm]$v..$
^..$v[nm]f$v.$
^..$v[nm]f$v..$
^...[i]s$ filtrada per [fura]
^..[nm]..$
^.[o].[i].$ filtrada per [furaps]
ig[ei]
ij
mb
mbar$
mbar*$
ndar*$
ngar*$
nll
nny
nyny
rg[ei]
rj
dilluns, 10 de juliol de 2023
^$v
^$v$c*$v$c+$v$c*$
^$v$c*$v$c+$v$c*$ filtrada per ment$
^$v$c*$v+$c*$ filtrada per ment$
^$v$c*$v+$c*$vment$
^$v$c*$vment$
^...[^ai][^ai]$ filtrada per [furesp]
^...a[i]$ filtrada per [fur]
^.[^a][^i][^ai][^ai]$ filtrada per [furespcox]
emps$
ems$
erar$
ida$
ina$
inar$
lo$
ms$
diumenge, 09 de juliol de 2023
$issa
^$v filtrada per ment$
^$v filtrada per menty$
^$v$c+$c+$
^$v$c+$c+$v$
^$v$c+$v+$c*$
^$v$c+$v+$c*ar$
^$v$c+$v+$c+$
^$v$c+$v+$car$
^$v.*ment$
^.....$ filtrada per [debil]
^..[^r]at$ filtrada per [debilfo]
^entreve
^r[a]\w[a]t$ filtrada per [seniuob]
^tra
issa$
ia$
dissabte, 08 de juliol de 2023
^$v$c*$v$c*$
^$v$c*$v$c*$v*$
^en$v.*ir$
^tant
^v$c*$v$c*$v*$
ar$
ari$
eix$
iure$
onsar$
divendres, 07 de juliol de 2023
^..[^i].[^a]$ filtrada per [fur]
^..[^r].[^a]$ filtrada per [fui]
^..[^r].[^a]$ filtrada per [fuir]
^[^a][^a][^a][a]r$ filtrada per [fuicg]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [senicmutvl]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [senidmutvl]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [seniutvl]
^\w[o]b[a]r$ filtrada per [senidxcmutvl]
al$
fa$
fe$
fes$
lially
dijous, 06 de juliol de 2023
(\w+)-\1
^(\w+)-\1
^.[^u].[^i].$ filtrada per [fra]
^.[^u].[^i].$ filtrada per [fral]
^.[i].[u].$ filtrada per [fraltn]
^[mnsu][eaio][mnsu]\was
^[mnsu][eaio][mnsu]\wss
^[mnsu][eaio]d\was
^[mnsu][eaio]d\wss
ic$
in$
tur$
dimecres, 05 de juliol de 2023
^$c$v[nm]$c+$v*$c*$
^$c$v[nm]$v$c+$v*$c*$
^[mnsu][eaio]s\w[as]
^[mnsu][eaio]s\w[as][stn]
^\w[o]c[a]l$ filtrada per [senirutd]
^en
^en$v
^en$v.*ar$
^en$v.*ar$
^en$v.*ir$
^en.*ir$
^en....ar$
^enny
^f....$ filtrada per [uri]
^f...[^a]$ filtrada per [uri]
^f[^a]..[^a]$ filtrada per [uri]
era$
it$
uma$
umar$
unt$
dimarts, 04 de juliol de 2023
^m[u[n].[a]$
^m[u]n.[a]$
al$
esta$
it$
itar$
la$
ora$
ou$
ria$
dilluns, 03 de juliol de 2023
ada$
ani$
corb$
itar$
on$
oure$
usta$
diumenge, 02 de juliol de 2023
^$c*$vnt$
^$v$c*$v$c*ar$
^$v$c*ar$
^[sa]\w\w[a]\ws
^[sa]\w\w[cf][tsae][ae]
^a$c*ar$
^s\w\w[cf][tsae][ae]
a$c*ar$
aire$
alma$
ana$
ardar$
aula$
efa$
esa
esa$
eus$
igar$
igui$
inca$
ir$
ol$
opa$
or$
ord$
uda$
usta$
ut$
ncia$
dissabte, 01 de juliol de 2023
^$v filtrada per ment$
^$v.*ment$
^$v.ment$
ahir
etud$
salut
divendres, 30 de juny de 2023
^$c*$v$c$+ament$
^$c*$v$c*ament$
^[ae]\w[ae]\w[ratineu]\w\w[e]\w[mnsu]
^[aeil]\we\w[ratineu]\w\w[e]\w[mnsu]
^[aeiol]\we\w[ratineu]\w\w[e]\w[mnsu]
^\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs]
^\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs][sae]
^\w[aeio]\wc[ae][dnt][cdglnrs]$
^\w[aeio]\wc[ae][dnt][cdglnrs][sae]
^\w[e]\w[u]r$ filtrada per [slioma]
^\w[e]r[u]\w$ filtrada per [slioma]
^]\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs]
^r[ai]\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs]
^r[ai]\w[aeio]\w[ct][ae][dnt][cdglnrs][sae]
la cadena buida filtrada per ment$
dijous, 29 de juny de 2023
^(\w\w?\w?)-$1$
^(\w\w?\w?)-\1$
^..[o].[i]$ filtrada per [bnaxctse]
^tan
^tant
dimecres, 28 de juny de 2023
(|^\w{1,2}u)$
^[ae]\w\war[ae]$c$v
^[ae]\w\wer[ae]$c$v
^[rs]\w\w\w[aes][mnsu][aeo][npt][o]
^[rs]\w\w\w[aes][mnsu][aeo]n[o]
^[si]\w\w\ws\w[sldn][aeio]n
^[smnu]\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w[a]
u
dimarts, 27 de juny de 2023
^[imt]\wi[nsjrtdvum][it][bcdfmnpraovts]\ws\wn
^[imt]\wi[nsjrtdvum][it][bcdfmnprvts]
^[imt]\wi[nsjrtdvum][it][bcdfmnprvts]\ws\wn
^[imt]\wi[nsjrtdvum]i[bcdfmnpraovts]
^art
^arte
^arti
^pitxer
i$
s$
s$
dilluns, 26 de juny de 2023
^\wr[e]\w[a]$ filtrada per [sliocufd]
ana$
ar$
ata$
essa$
eure$
ia$
pernoc
uc$
urar$
usa$
ut$
diumenge, 25 de juny de 2023
^b$v$c$
^xe.$
ll
dissabte, 24 de juny de 2023
^[o]\w[i]\w$ filtrada per [senpulbrtc]
^[o]\w[i]\w[a]$ filtrada per [senpulbrtc]
ar$
divendres, 23 de juny de 2023
ible$
$
dijous, 22 de juny de 2023
urna$
dimecres, 21 de juny de 2023
^ar][mar][mar]$
^ar][mar][mar][mar][mar]$
^aria][maria][maria][maria][maria]$
^$c+$v$c+[ỉu]$
^$c+[iu]$c+[ỉu]$
^$c+[i]$c+[u]$
^$c+[i]$c+[u]$c$
^$c+[u]$c+[i]$
^$c[ỉu]$c+$v$c$
^$c[ỉu]$c+[iu]$c$
^$c[ỉ]$c+[u]$c$
^$c[iu]$c+[ỉu]$
^$c[i]$c+[u]$c$
^$c[u]$c+[ỉ]$c$
^$c[u]$c+[i]$
^$c[u]$c+[i]$c$
^.[i]..[^a]$ filtrada per [fludvst]
^.[i]..[a]r$ filtrada per [fludvsmnt]
^.[i].[a]r$ filtrada per [fludvsmnt]
^.[i].[a]r$ filtrada per [fvmglusnctd]
^[[mr][mr][mr][mr][mr]$
^[amr][amr]"
^[amr][amr]$
^[amr][amr][amr]$
^[amri][amri][amri]$
^[amri][amri][amri][amri][amri]$
^[joan][joan][joan][joan]$
^[lola][lola][lola][lola]$
^[nora][nora][nora][nora]$
^[tura][tura][tura][tura]$
^[mria][mria][mria][mria][mria]$
^p[i]\w[a]r$ filtrada per [senmoltxc]
^xe.$
ada$
ana$
anar$
ar$
ard$
art$
at$
cs$
entusi
eva$
negati
or$
dimarts, 20 de juny de 2023
$arra
^....[a]$ filtrada per [furipnxa]
^....[a]$ filtrada per [furipnxavo]
^....[a]$ filtrada per [furipnxvo]
^....[a]$ filtrada per [furipnxvoa]
^xe
^xe.$
^xe..$
^xe...$
^xe....
^xe....$
^xe.....$
arra$
axa$
eixa$
issa$
dilluns, 19 de juny de 2023
^.....$ filtrada per [aigu]
^.[o]..[^e]$ filtrada per [aigucnt]
^.[o].[e][^e]$ filtrada per [aigucntdl]
^\w[a]r\w[o]$ filtrada per [seiunxlt]
^r[a]\w\w[o]$ filtrada per [seiult]
^r[a]\w\w[o]$ filtrada per [seiupf]
^r[a]\w\w[o]$ filtrada per [seiupfm]
aig$
ajo$
ajos$
all$
osques$
diumenge, 18 de juny de 2023
ero$
ut$
dissabte, 17 de juny de 2023
^.[^a]rt[a]$ filtrada per [fuiendc]
ei$
ell$
er$
ipta$
metaf
ori$
ot$
divendres, 16 de juny de 2023
^$c$c[iu]$c+[iu]$c+$
^$c*[iu]$c+[iu]$c+[iu]$c*$
^$c+[iu]$c$c[iu]$c$c$
^$c+[iu]$c$c[iu]$c+$
^$c+[iu]$c+[iu$c+$
^$c+[iu]$c+[iu]$c+$
^$c[lr][iu]$c$c[iu]$c$c$
^$c[lr][iu]$c[iu]$c$c$
^$c[lr][iu]$c[iu]$c+$
^$c[lr][iu]$c[lr][iu]$c$c$
^$c[lr][iu]$c[lr][iu]$c+$
^$c[lr][iu]$c[lr][iu]$c+c$
^$mun
^\w[o]rt[a]$ filtrada per [seniqupfm]
^mun
^ni
^pi
^ti
^tin
an$
osa$
dijous, 15 de juny de 2023
$issa
^$c*[iu]$c+[iu]$c+[iu]$c*$
^.[^a][^r][^r][^ae]$ filtrada per [fuicb]
^[^a][^r][^r][^ae]$ filtrada per [fuicb]
^\w[o]t[a]r$ filtrada per [lseiqudc]
inscriure
issa$
scriure
dimecres, 14 de juny de 2023
^$c*$vnar$
ell$
ent$
nar$
ot$
dimarts, 13 de juny de 2023
[lr][bdg][szsfg]
^$c*$v$c*al$
^.......$
^.p......$
^cas
^p......$
^punxa
^tira
^tira$c+[i]$$c+$v$c+$v$c*$
^tira$c+[i]$c+$v$c+$v$c*$
abar$
aix$
al$
inta$
l[bdg]s
r[bdg]s
rbs
sbl
sbr
ut$
dilluns, 12 de juny de 2023
^$c*$v$c+[iu]$c+ar$
^$c+[iu]$c+a
^$c+[iu]$c+ar$
^$c+[iu]ar$
^[u]L...$ filtrada per [pjfi]
^[u]l...$ filtrada per [pjfi]
^\w[u][a]\w\w$ filtrada per [lsoeitmdrc]
^busca
^estira
^faga
^fi$c$v$co$c$
^fi$c$v%co$c$
^fi$c$vco$c$
^fi$c$vo$c$
^figa
^gira$c+$c+o$c$
^gira$c+o$c$
^lliga
^mesura
^mira
^pica
^pica$co$c+a$
^pica$co$c+es$
^tira
^ungla
^xucla
ar$
ici$
ord$
ort$
tor
ixer$
diumenge, 11 de juny de 2023
^.[e][^r].[^r]$ filtrada per [fuiatno]
s$
dissabte, 10 de juny de 2023
(u|)til
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ment$
^\w[e]\w[i]\w$ filtrada per [lsoarmdc]
^i
^si
^sib
^sil
^sim
^sin
^siv
arla$
arlar$
embre$
empre$
onar$
divendres, 09 de juny de 2023
$iet
Ara$
an$
ara$
iet$
queta
uma$
umar$
dijous, 08 de juny de 2023
^$c*[]$c*$v*$c*$v+
^$c*[]$c*$v+$c*$v+
^$c*[]$c*$v+$c*$v+ filtrada per ia$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+ filtrada per ment$
^.*[].*$v.*$v.*
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|[i]u|[u]i|ia$|ia$c$|io$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|[i]u|[u]i|ia$|ia$c$|io$|[qg]u$v|ie$c$
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|[i]u|[u]i|ia$|ia$c$|io$|[qg]u$v|ies$
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|i$v$c*$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|i$v$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|i$v$|i$v$c$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per [a]i|[a]u|ia$|ia$c$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ai|aui|i$v$
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ai|aui|i$v$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ai|au|i$v$c*$|[qg]u$v
^.*[].*$v.*$v.* filtrada per ment$
^a$c+$
^ba$c+$
^pa$c+$
cabre$ filtrada per ment$
la cadena buida filtrada per $ors
la cadena buida filtrada per or$
la cadena buida filtrada per ors$
ors$
saber$ filtrada per ment$
dimecres, 07 de juny de 2023
$....[a]^ filtrada per [furi]
^....[a]$ filtrada per [furi]
^.[^a]..[a]$ filtrada per [furiplm]
^.[^a].[^m][a]$ filtrada per [furipl]
^\w[u]t\w[a]$ filtrada per [lioescm]
^tre
aid$
ait$
denial$
denyal$
dinial$
dinyal$
ment$
mer$
ura$
dimarts, 06 de juny de 2023
$c$vc$
$car$
$ce$ca$
^$c$vc$
^.[u]...$ filtrada per [fria]
^.[u].t[e]$ filtrada per [friacl]
^\wr[e]\w$ filtrada per [lioaumgc]
^\wr[e]n$ filtrada per [lioaumtgc]
^gosa
ar$
ena$
es$
llar$
ma$
mar$
mes$
uda$
una$
$cia$
dilluns, 05 de juny de 2023
^...[i].$ filtrada per [fura]
^...[i]l$ filtrada per [furamob]
ansar$
ana$
anar$
arxa$
at$
ella$
ellar$
ent$
et$
eta$
eta&
etar$
obra
oria$
quet$
t$
ura$
cia$
$
gic$
ria$
s$
diumenge, 04 de juny de 2023
^\w[o]n[a]\w$ filtrada per [seictzl]
adre$
ar$
are$
ballar$
corb$
corbs$
ec$
eig$
ic$
irar$
ombra$
or$
otxe$
ove$
ugar$
una$
uta$
ncia$
dissabte, 03 de juny de 2023
b$ filtrada per .{7}
d$ filtrada per .{5}
eni$
era$
erar$
g$ filtrada per .{5}
g$ filtrada per .{7}
idar$
issa$
divendres, 02 de juny de 2023
^...[a]r$ filtrada per [fui]
^...[a]r$ filtrada per [fuipes]
^...r[a]$ filtrada per [fui]
^.[a]t[a]r$ filtrada per [fuipes]
^\w[a]t[a]r$ filtrada per [seniuom]
^pitxer$
ar$
essa$
isme$
lat$
oba$
ora$
ores$
ova$
und$
dijous, 01 de juny de 2023
^r[^a][^r][a][^r]$ filtrada per [dfui]
^r[a]...$ filtrada per [fiu]
^r[a][^r].[^a]$ filtrada per [fiu]
can
incrimina
incriminat
sirt
sirta
dimecres, 31 de maig de 2023
^\w[u]\w[a]\w$ filtrada per [senitorql]
^f[u]...$ filtrada per [ri]
ai
ant$
arena
ast$
ena$
ofa$
rast$
lia$
dimarts, 30 de maig de 2023
^..rc[a]$ filtrada per [fuiob]
aula$
int$
ir$
osc$
dilluns, 29 de maig de 2023
^..r.[a]$ filtrada per [fui]
^.[o]r.[a]$ filtrada per [fuibs]
^b$v$c$
anta$
antar$
ea$
ees$
sentir
diumenge, 28 de maig de 2023
^\w[o]\w\[a]$ filtrada per [seniqubtfrm]
^\w[o]t[a]r$ filtrada per [seniubd]
dissabte, 27 de maig de 2023
X$v
^[sat]s,a,t,[sat]$
^[sat]s,a,t,[sat]$ filtrada per meaning
^[satpin]a[satpin]$ filtrada per meaning
^[satpin]s,a,t,[satpin]$ filtrada per meaning
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [seniqubtfrm]
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [seniqutfrm]
^sub
bare$
batre$
re$
re&
re&$
divendres, 26 de maig de 2023
X$v
^$c$v$c$
^$c$vld$v$
^$c*$v$c*$vixar$
^$c*$vg[ei]$c*$
^$c*$vig$
^$c*$vix$v$c*$
^$c*$vixar$
^$c*$vj$v$c*$
^$c*$vmb$v$c+$
^$c[iu]$c*[ui]$*$
^$c[iu]$c*[ui]$c+$
^$c[iu]$c*[iu]$c*$
^$c[iu]$c*[u]$*$
^$c[iu]$c*[]$*$
^$c[iu]$c+ir$
^$c[rl]$v$c$
^$d$v$c*$v*$
^.r[i]f[a]$ filtrada per [u]
^[^f][^r][^ri][^if][a]$ filtrada per [ug]
^[pcbg[iu]$c+[iu]]$c*$
^[pcbg]$v$c*$
^[pcbg][iu]$c*$v$c$
^[pcbg][iu]$c*[]$
^[pcbg][iu]$c+[iu]]$c*$
^[pcbg][iu]$c+[iu]$c*$
^[pcbg][iu]$v$c*$v$c*$
^[pcbg][iu]$v$c*[]$
^\w[i]\wr[a]$ filtrada per [senotmcvb]
^\w[i]\wr[a]$ filtrada per [senotvb]
^b$v$c+$
^b$v$c+$v$
^b$v$c+$v$c+$
^b$v$c+[aeiou]$
^b$v$c+ar$
^b$v$car$
^d$v$c*$v*$
^d$v$car$
^en
^p$v$c$
^p$v$c$v$
^v$v$car$
al$
x$v
n
tica$
dijous, 25 de maig de 2023
^$c$c[i]$c$c[i]$$
^$c$c[u]$c$c[u]$$
^$c$c[i]$c$c[i]$$
^$c*$vv$v*$c*$
^$c+[]$c+[]$c*$
^$c+[i]$c+[i]$c*$
^$c+[i]$c+[]$c*$
^$c+[iu]$c+[iu]$c*
^$c+[iu]$c+[iu]$c*$
^$c+[iu]$c+[]$c*$
^$c+[i]$c+[i]$
^$c+[u]$c+[u]$c*$
^$c+[u]$c+[]$c*$
^$c+[i][nl]$c+[i][nl]$
^$c+[]$c+[iu]$c*$
^$c+[u]$c+[u]$
^$c+[u][nl]$c+[u][nl]$
^bi
^mur
^promin
^vi
africar
arme$
ausa$
eu$
eus$
iny$
ir$
issa$
ombra$
ons$
ncia$
dimecres, 24 de maig de 2023
(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y)
[[bdg]$v$c*[ptc][iu]$c*$
[bdg]$v$c*[ptc][iu]$c*$
[bdg]*[iu][nm][ptc][iu]$c+$
[bdg][iu][nm][ptc][iu]$c*$
[ptc]$v[nm][bdg][iu]$c*$
[ptc][iu][nm][bdg][iu]$c*$
[sc]*[iu][sc][iu]$c+$
^$c*$v$c+al$
^$c*[iu]$c+[iu]$c+$
^$c*[iu]$c+al$
^$c*[iu]$c[iu]$c+$
^$co$+$
^$co$c+$
^$colar$
^[bdg]$v$c*[bdg]$v$c$
^[bdg]$v$c*[ptc]$v$c$
^[bdg]$v$c*[ptc][iu]$c*$
^[bdg]$v[bdg]$v$c*$
^[bdg]$v[mn][bdg]$v$c*$
^[bdg]$vld$v$c*$
^[s*[iu]s[iu]$c+$
^[sc]*[iu][sc][iu]$c+$
^\w[a]l\w$ filtrada per [iuoetfc]
^\w[a]l\ws$ filtrada per [iuoetfc]
^\w[a]ll$ filtrada per [iuoetfcmb]
^br
^pr
dimarts, 23 de maig de 2023
Ila&
Ina
[oe]$c+$v*$c+$
[]$c*$v+$c+$v+$c*$
[]$c*$v+$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$|a$
[]$c*$v+$c+$v+$c*$ filtrada per ment$
[]$c+[oe]$c*$
[]$c+[oe]%c*$
^$c*$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$
^$c*$v$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c$
^$c*$v$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$
^$c*$v$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$
^$c*[oe]$c+$v*$c+$
^$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$
^$c+$v$c*[]$c+$v$c+$v+$c*$ filtrada per ica$|metre$|a$
^\w[e]\wr[a]$ filtrada per [lsiuompd]
^\wa\wd$
^\wa\wda$
ici
ila&
ilar
ilar%
ilar&
ina$
oros
pt
yi
dilluns, 22 de maig de 2023
(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y)
(x|||j|q|y).*(x|||j|q|y).*ir$
(x|||j|q|y).*\1
ESA
^$c*$v$c*$v+$c*[]$
^$c*$v$c*$v+$c*[]$
^$c*$v$c*$v+$c*[]$
^$c*$vnar$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+%c*+$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+c*+$
^$c*[]$c*$v+$c*$v+c+$
^$c*[]$c*$v$c*$v+$c$
^$c*[]$c+$v$c+$v+$c$
^$c*onar$
^$c+[]$c+$v$c+$v$
^$c+[]$c+$v$c+$v$c$
^$c+[]*$c+$v$c+$v$
^$c[]*$c+$v$c+$v$
^$c[]*$v$c*$v+$c*$
^..fr[a]$ filtrada per [ui]
^s[a]\w\w[a]$ filtrada per [eiuobmn]
^s[a]\wr[a]$ filtrada per [eiuolpbmn]
able$
aix$
al$
alcadab
alcald
alcaldab
anar$
atiu$
cabre
dear$
ear$
elec
esa
ia$
olar$
saber
diumenge, 21 de maig de 2023
$nc
$vnc
$vnqu
^$c*$v$nkcg$v$c*$
^$c*$v*[nm][ptckbdgsfxmn]$[iu]$c*$
^$c*$v*[nm][ptckbdgsfxmn]$c*$
^$c*$v*[nm][ptckbdgsfxmn]$v*$c*$
^$c*$v*[nm][ptckbdgsfxmn][iu]$c*$
^$c*$v*[x$c*$
^$c*$v*x$
^$c*$v[nm]$v$
^$c*$v[nm][iu]$
^$c*$v[nm][iu]$c+$
^$c*$vn[kcg]$v$c*$
^$c*$vn[kcg][iui]$c*$
^$c*$vng[ei]$c*$
^$c*$vngei$c*$
^$c*$vnj$v$c*$
^$c*$vnqu$v$c*$
^$c*$vns$v$c*$
^$c*$vnx$
^$c*$vnx$v$c*$
^$c*$vny$v$c*$
^$c*[iu]$c*$vnx$v$c*$
^$c*[iu]$c*nx$v$c*$
^$c*[iu]$c+[iu]n[c]$v$c*$
^$c*[iu]n[kcg]$v$c*$
^$c*[iu]ny$v$c*$
^$c*[]ny$v$c*$
^$c*[ny$v$c*$
^$c*[][nm][iu]$c+$
^$c*[][nm][ptckbdgsfxmn][iu]$c*$
^$c*[]ny[iu]$c+$
^$c*^][nm][ptckbdgsfxmn][iu]$c*$
^$c*u$c+[iu]n[c]$v$c*$
eta$
rmc
dissabte, 20 de maig de 2023
^$c*$v*$c*$v*n[dt]$ filtrada per ment$
^[pbm]$v+$c+$ filtrada per ment$
^s$[iu]$c*$v+$c+$ filtrada per ment$
^s$v$c*$v+$c+$ filtrada per ment$
^s$v$c*$v+$c<<<<<+$ filtrada per ment$
^s$v+$c+$ filtrada per ment$
^s[iu]$c*$v+$c+$ filtrada per ment$
^s[iu]$c+$ filtrada per ment$
ell$
mbar$
trincant
divendres, 19 de maig de 2023
3v*^$c*$v*$c*$v*n[dt]$ filtrada per ment$
3v*^$c*$v*$c*n[dt]$ filtrada per ment$
[aou]n$ filtrada per ment$
^$c$a[$ciu]$
^$c$c$v$c[sbdgz]$
^$c$v$c[sbdgz]$
^$c$v[bdb]$
^$c$v[s]$
^$c$vix$
^$c$vtx
^$c$vtx$
^$c*$v*$c*$v*n[dt]$ filtrada per ment$
^$ca$c$
^$ca[$ciu]$
^$v$c[sbdgz]$
^...[i][a]$ filtrada per [ren]
^[o]$c$v$v
^\wr[u][i]\w$ filtrada per [selofan]
^b..[i][a]$ filtrada per [renfd]
^h$v$v$v
^u$c$v$v
a$
bassut$
bossat$
m[pb]$
mpb$
n[dt]$ filtrada per ment$
n[dtb]$
orris
s$
dijous, 18 de maig de 2023
[^]nom$
[^]on$
^$c$v$c$c$c$
^$c$v$c$v$c$
^$c*$v$
^$c*$v$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$v[nm]$
^$c*$v$c*$v[nm]$ filtrada per [nm]s$
^$c*$v$c*$v[nm]$c*$
^$c*$v$c*$v[nm]$c*$ filtrada per [nm]s$
^$c*$v$c*$v[nm][pbtdgc]$
^$c*$v$c*$v[s]$
^$c*$v$c*$vb$
^$c*$v$c*$vbg$
^$c*$v$c*$vg$
^$c*$v$c*$vl[td]$
^$c*$v$c*$vmb$
^$c*$v$c*$vmbp$
^$c*$v$c*$vmp$
^$c*$v$c*$vn[cg]$
^$c*$v$c*$vs$
^$c*$v$c*$v$
^$c*$v$c*[]s$
^$c*$v+$c$v$c*$v$ci$
^$c*$v+$c$v$c*$v[tpsflcnm]i$
^$c*$v+$c$v$c*i$
^$c*$v+$c*$v[tpsflcnm]i$
^$c*$v+$c*i
^$c*$v+$c*i$
^$c*$v+$c+$
^$c*$v+$c+i$
^$c*$v[cg]$
^$c*$v[nm]$ filtrada per [nm]s$
^$c*$v[nm][pbtdgc]$
^$c*$v[nm][pbtdgc]$ filtrada per [nm]s$
^$c*$v[s]$
^$c*$vb$
^$c*$vd
^$c*$vd$
^$c*$vi$
^$c*$vl[td]$
^$c*$vn[cg]$ filtrada per [nm]s$
^$c*$vs$
^$c*$vt$
^$c*$v$
^$c*+[]$c$v$c$v$
^$c*+[]$c$v$c$v$c$
^$c*+[]]$c$v$c$v$
^$c*+[iu]$c*[iu]$c*$
^$c+$v$*$vn$c$
^$c+$v$c*$vn$c$
^$c+$vm$c$
^$c+$vn$c$
^$c+[]$c$v$c$
^$c+[]$v$c$
^$c[`va$c]$v$c$
^$v$c*$v$
^$v$c*[au]$
^$v$c*[iu]$
^$v$c*[u]$
^$v$c*[]$
^$vsr
^[cg][rl]$v$c*$v*$c*$ filtrada per [nm]s$
^[iu]$c*$v$
^d[ie]s[gx]
^ddis
^de[c]
^dec[ei]
^desj
^desr
^dess
^dis
^disj
^e[qwidjzxvbn][qwudjzxvb][qwuidjzxvb]$
^es[gx]
^esr
^i$c*$v+$c$v$c*$
^i$c*$v+$c$v$c*$v$c$
^i$c*$v+$c*$
^r
eida$
ens$
ic$
ila$
illa$
nom$
ol$
ona$
ot$
spicu
tx$
una$
une$
ut$$
z$
dimecres, 17 de maig de 2023
^$c*$v$c*$v$ci$
^$c*$v$c*i$
^$c+o$c+ar$
^.[i]n.[a]$
^.[i]n[i][a]$
^cas$v
^casu
^enll
^i$c*$v$c*$
^i$c*$v$c*$v$c$
^i$c*$v$c*$v$c*$
^i$c*$v$c+ar$
^i$c*ar$
^il
^il$v
^ill$v
^ill$v
^im$c
^im$c$
^im$c$v+$c*$
^im$c$v+$c*[iu]$c*$
^in
^in$c$v+$c*$
^in$c$v+$c*[[iu]$c*$
^in$c[aiu]$c*$
^in$c[iu]+$c*$v+$c*$
^in$v$c*[iu]$c*$
^in$v$c+$v$*$
^in$v$c+$v$c*$
^in$v$c+[iu]$c*$v$c*$
^in[cgq]
^in[dt]$v$c*$
^in[dt]$v$c*[iu]$
^in[dt]$v$c*[iu]$c*$
^in[dt]&$v$c*[iu]$
^in[gd]$v+$c*$v*$c*$
^in[iu]$c*$v$c*$
^inll
^inny
^ll
^ll$v$c+$
^ll.+[ia]r$
^ll.+ble
^ny
^ny$c*$v*[mn$v$c*[mn]
al$
bal$
cas$v
dal$
gal$
gnal$
jal$
nal$
nal$l
nl
nl$v
o$c+ar$
oll
ol
sal$
tal$
dimarts, 16 de maig de 2023
^$c$c$v$
^$c$v$c$
^$c$vll$
^$c$vny$
^$c[aiu]$c$
^$c[aiu]$l$
^$c[aiu]l$
^$c[aiu]r$
^$c[rl]$v$
^$c[rl]$v$c$
^$cv$c$v$
^$v$c$c$
^$v$c[s]$
^.....$
^.......$
^...nt$
^[au]$c[au]$
^p[e]r.[a]$ filtrada per [inodxl]
au$
cs$
ell$
em$
en$
era$
ern$
ics$
ir$
on$
or$
osc$
ota$
tor$
um$
vera$
dilluns, 15 de maig de 2023
^[mnstr]$v[mnstr]a filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnstr]$v[mnstr]a filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnstr]$v[mnstr]a\w[a]
^[mnustr]$v[munstr]a\w[as]
^[mnustr]$v[munstr]a\w[a]
^\w[i]\w[a]t$ filtrada per [selovudmr]
^\w[i]\w[a]t$ filtrada per [selovudpxmr]
^\wr[o]\w[a]$ filtrada per [seniqubmdgt]
ica$
itjar$
diumenge, 14 de maig de 2023
^$c*$v$c*[iu]$c*$
^$c*$v$c*iu$c*$
^$c*$v$c+v$c*$
^$c*$v$c+var$
^$c*$v$c+vir$
^$c*$v*[mn]$v
^$c*$v*[mn]$vn[cg]$ filtrada per c[ei]|g[ie]
^$c*$v+$c*$v*$c*$
^$c*$v+$c*v$v*$c*$
^$c*$v[mn]$vn[cg]$v
^$c*$v[mn]$vn[cg]$v filtrada per c[ei]|g[ie]
^$c*$v[mn]$vn[cg]$v]
^$c*$vf$[iu]$c*$
^$c*$vf$[iu]$c*$
^$c*$vf$ar$
^$c*$vf$v$c*$
^$c*$vf$v*$c*$
^$c*$vf[iu]$c*$
^$c*$vfar$
^$c*$vn[cg]$v[mn]$v filtrada per c[ei]|g[ie]
^$c*$vn[cg]$vn[mn]$v filtrada per c[ei]|g[ie]
^$c*$vny$v$c*
^$c*$vny$v%c*
^$c*$vny$v[mn]
^$c*$vv$ar$
^$c*$vv$far$
^$c*$vv$v$c*$
^$c*$vv$v*$c*$
^$c*$vv*[iu]$c*$
^$c*$vv[iu]$c*$
^$c*$vvar$
^$c*$vvir$
^$c*v$$+v$c*$
^$c*v$c+v$c*$
^$c*v$v$c*$
^$vm|n|ny
^$vm|n|ny$v
^.....$ filtrada per [furi]
^[^pa][^op]....$ filtrada per [furil]
^[^pa][^op]..[^maa]$ filtrada per [furil]
^[^pa][^op].[^maa]$ filtrada per [furil]
^[mn]$c*$v*[mn$v$c*ny
^[mn]$c*$v*[mn]$v$c*[mn]
^[mn]$c*$v*ny$v$c*[mn]
^[mn]$v*[mn]
^[mn]$v*[mn]$
^[mn]$v*[mn]$v$
^[mn]$v*[mn]$v$c$
^[m|n|ny]
^[ny$c*$v*[mn$v$c*[mn]
^m|n|ny
^ny$c*$v*[mn$v$c*[mn]
^t[a]\w\w[o]$ filtrada per [sl]
^v$v$c*$
^v$v$c*$v*$c*$
^v$v$c*%
ft
fty
dissabte, 13 de maig de 2023
$v+f$
$v+f$ filtrada per []
$v+v$ filtrada per []
[]$c*$v$c*$vf$
[]$c*$v[]$c*$f$
[]$c*$vf$
^$g$c*$v$c*$
^[h]
^cl
^cr
^fl
^fr
^g$c*$v$c*$
^g$c*$v$c*$v$c*$
^kl
^pl
^pr
^r[e]\w\w[a]$ filtrada per [sloiumct]
^tr
ana$
a$
eix$
ell$
erva$
ervar$
f[bdgmn]
ici$
isci$
issi$
mbar$
pr
s$
divendres, 12 de maig de 2023
$c*$v$c*$v*s$
$vssar$
$var$
[gdb]$v+$c+$v[zs]ar$
[gdb]$v+[zs]ar$
[ptc]$v+$c+[]ar$
[ptc]$v+$c+ss]ar$
[ptc]$v+ss]ar$
[ptc]$v+ssar$
^$c*$v$c*$v*s$
^$c*$v$c+$vs$
^$c*$v$c+$v$
^$c*$v*$c*$v*s$
^$c*$v*c+$vs$
^$c*$v*s$
^$c*$v*$
^$c*$vc+$vs$
^$c*$vs
^$c*$vs$
^$c*$vs$v[nm][bgd]
^$v$c$v$c$
^$v$c$v$c+$v$c+$
^$v$c+$v$c$
^$vs$v[nm][bgd]
^*$vs$v[nm][bgd]
^[gdb]$v+$c*$
^[gdb]$v+$c*[zs]$v*$c*$$
^[gdb]$v+[gdb]$v+$c*$
^[gdb]$v+[mnl][gdb]$v+$c*$
^p[i]\w\w[a]$ filtrada per [selovudntf]
acle$
ada$
ana$
atic$
auron$
dinou$
eixar$
ellet$
ema$
g[ie]$c+ar$
ieixar$
in$
ina$
indi$
int$
iu$
ix$v$c+ar$
ix+ar$
ld
ldar$
on$
s$v[nm][bgd]
ss$v[nm][bgd]
atic$
tic$
ar$
s$
dijous, 11 de maig de 2023
.*reu
.*reu$
.*reu.*
.*reus.*
^.[a].[a][r]$ filtrada per [seiouxtpbd]
^.[a].[a][r]$ filtrada per [seiouxtpbdc]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [seniomutcl]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [senioutcl]
^\w[a]g[a]r$ filtrada per [seniomutcpl]
^\wl[a]n\w$ filtrada per [seiouffdpy]
^b$vC*$
^b$vc*$
^b$vc*$v$c*$
^c$[aou]$c*$
^c$v+$c*$
^c[aou]$c*$
^d$vc*$
^d$vc*$v$c*$
^eus
^g$v+$c*$
^g$vc*$
^p$v+$c*$
^p$vc*$v$c*$
^p*$v+$c*$
^pa$c*$
^qu$v+$c*$
^t$v+$c*$
aire$
nc$
ng$
dimecres, 10 de maig de 2023
$v[nrl]j$v$
$v[nrl]x$v$
$vf$v$v*
$vfar$
$vj$v
$vldar$
$vmbar$
$vnc[aou]
$vncg[aou]
$vndar$
$vng[aou]
$vngar$
$vtx$ar&
$vtx$v$
$vtxar
$vtxar$
$vtxar&
$vvar$
^$c*$v*$c*$vld$v$
^$c*$v*$c*$vld$v$<+&
^$c*$v*$c*$vng[aou]$c*$
^$c*$vb$v$c*$
^$c*$vbx$v$c*$
^$c*$vf$v$c*$
^$c*$vf$v*$c*$
^$c*$vix
^$c*$vix$v$c*$
^$c*$vixj$v$c*$
^$c*$vj
^$c*$vj filtrada per ejar
^$c*$vj$v$c*$
^$c*$vmb$v$c*$
^$c*$vnd$v$c*$
^$c*$vng[ao`ou$c*$
^$c*$vngu$v$c*$
^$c*$vnngu$v$c*$
^$c*$vtx
^$c*$vtx$v$
^$c*$vtx$v&
^$c*$vv$v$c*$
^..[^r].[^a]$ filtrada per [fui]
^[^a].t[^r][^a]$ filtrada per [fuis]
^[^a].t[^r][^a]$ filtrada per [fuise]
^eixa$
^eixae$
^eixar$
^j
^x
ana$
as$
atjar$
atjar$ filtrada per eixar
atx$v$
atxar$
eixar$
eja$
ejar$
enca$
enca&
eng$v$
enga$
enge$v$
engu$v$
et$
eure$
ia$
ida$
ng
dimarts, 09 de maig de 2023
^....[^a]$ filtrada per [fein]
^....[a]$ filtrada per [fein]
^....[a]$ filtrada per [feinrosc]
^..tx[a]$ filtrada per [feinroscdu]
^t[a]\w\w[a]$ filtrada per [senioqurcl]
dilluns, 08 de maig de 2023
$c*o$c+ar$
Pn
^$c*$v$c*$vmb$v$c+$
^$c*$v$c*$vnd$v$c+$
^$c*$v$c*$vng$v$c+$
^$c*$v$c*$vngu$v$c+$
^$c*$v$cibil
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+ble$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+ble$
^$c*$v+$c*$v+$c*$v+$c*$v+ble$
^$c*$vg[ie]$c+$
^$c*$vg[]$
^$c*$vj$c+$
^$c*$vj$v$c+$
^$c*$vj[]$
^$c*$vmb$v$
^$c*$vmb$v$c+$
^$c*$vmbd$v$c+$
^$c*$vnc$v$c+$
^$c*$vnd$v$
^$c*$vnd$v$c+$
^$c*$vnd|mb|ng$v$
^$c*$vng$v$
^$c*$vng$v$c+$
^$c*$vnqu$v$c+$
^$c*$vs$c+$
^$c*$vs$v$c+$
^$c*$vs$vc+$
^$c*$vss$v$c+$
^$c*$v$v$c+$
^$c*o$c+ar$
^...[^t][a]$ filtrada per [furipes]
^...[^t][a]$ filtrada per [furipeso]
^[^a][^t].[^tn][a]$ filtrada per [furipeso]
^a$c$c
^a$c$v
^an
^an$v
^b$v$c$
^b$v$c+$vr$
^d$v
^d$v$
^d$v$c$
^d$v$c+$vr$
^d$vc$
^d$vc$c$
^g$v$c$
^g$v$c+$vr$
^gu$v$c$
^gu$v$c+$vr$
^t$v$c$
^t[a]n\w[a]$ filtrada per [seiofdpug]
^t$v$c$
^n
able$
able&
ail$
aiser$
ansa
ansa$
ansen$
bil
bil filtrada per bilitat
bil filtrada per bilitz
bil filtrada per bilitz | bilitat
bil filtrada per bilitz|bilitat
bilis$c$v$
bilitz filtrada per bilitat
ble$
eca$
eil$
el$
ible$
inc$
ova$
tampo
una$
vacuna$
neca$
diumenge, 07 de maig de 2023
^[a]\w\w[a]n$ filtrada per [seliocutv]
^[a]\wn[a]\w$ filtrada per [seliocutv]
^[a]n\w[a]\w$ filtrada per [seliocutv]
la cadena buida filtrada per v s
vs
s$
dissabte, 06 de maig de 2023
^\w[i]l[a]\w$ filtrada per [sencopr]
ac
ac#
divendres, 05 de maig de 2023
ia$
dijous, 04 de maig de 2023
^des$c
acle$
al$
ar$
damagogia
demagogia
demagogia$
esia$
ggia$
ogia$
ogial$
ota$
cia$
ncia
gia$
dimecres, 03 de maig de 2023
^....[^a]$ filtrada per [furi]
^...[a]t$ filtrada per [furideb]
^.[o].[a]t$ filtrada per [furidebc]
^\w[o]\w[a]t$ filtrada per [seniurp]
^f\w\wr[a]l$
isquet$
isqueta$
dimarts, 02 de maig de 2023
^.[u]f..$ filtrada per [ria]
^\w[u]\w\w[o]$ filtrada per [seniabrt]
^f$c*$v+$c+$
^f$v+$c*$
^f$v+$c*$v$
^f$v+$c*$v$c*$v*$
^f$v+c*$v$c*$v*$
^f$v+c*$v$c*Ev*$$
^f*4c*$v$c*Ev*$$
assa$
esa$
essa$
eta$
s$
dilluns, 01 de maig de 2023
$c$v$c$vnd$v$c*$
$c*$v$c*$vnd$v$c*$
$c*$v$vnd$v$c*$
$vnd$v
^$c*$vmp$v$c*$
^$c*$vnd$v$c*$
^$c*$vng$v$c*$
^$c*$vng$v+$c*$
^$c*$vnt$v$c*$
^$c+$vmb$v$
^$c+$vmb$v$c$
^$c+$vmb$v$v$
^$c+$vnd$v$
^$c+$vng$v$
^$c+$vng$v$v$
^$vmb$v$
^$vmb$v$c$
^$vnd$v$
^$vnd$v$c$
^$vng$v$
^$vng$v$c$
^4vnd$v$
^[pbmfcg]$c*$v+$c*$$
^b$c$vc*$v+$c*$v$c*$
^b$c*$v$c*$v
^b$c*$vc$
^b$vc*$v+$c*$v$c*$
^en[gd]
^en[gd]$v+$c*$v*$c*$
^en[gd]$v+$c*$v*$c*$
^es$c+$v$c$
^in[gd]$v+$c*$v*$c*$
^p$c*$v$c*$v
^r$v*$c[ptcbgdt]$ce$
^r$v*$c[ptcbgdt]e$
^sang
ea$
ellar$
ello$
eu$
uix$
uixar$
uixir$
venda
venta
ventada
dissabte, 29 d'abril de 2023
^.....$ filtrada per [fua]
^\w[e]n\w[i]$ filtrada per [samt]
^r...[i]$ filtrada per [fua]
^r.[i]..$ filtrada per [fua]
ber$
ela$
erra$
gut$
ic$
ii$
iure$
iv$
orr$
or$
dijous, 27 d'abril de 2023
^[e]\w\w[i]\w$ filtrada per [slogrx]
^[e]\w\w[i]\w$ filtrada per [slogrxtna]
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [seniquotmx]
^b[a]r\w[a]$ filtrada per [seniquotmclx]
^sang
ssim$
ssim$
dimecres, 26 d'abril de 2023
.*able
[]$c*[iu]$ca$
^$+[ai]$c$
^$[ai]$c$
^$c*[iu]$$c*[iu]$c*$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*$
^$c*[iu]$c*[iu]$c*a$
^$c*[iu]$c*[iu]$ca$
^$c*[]$c*[iu]$ca$
^$c+[iu]$c+$
^$c+[u]$c[i]$c$
^$c+[]$c+[a]$c*$
^$c+[]$c+[a]$c*a$
^$c+[a]$c+[a]$c$
^$c+[a]$c+[a]$c$v$c$
^$c+[i]$c[u]$c$
^$c+[]$c[iu]$c$
^$c+[]$c+[ui]$c$v$c$
^$c+a$c+a$c$v$c$
^$c[ai]$c$
^$c[iu]$c[iu]$c$
^.[a]l[i].$ filtrada per [furbc]
^.[a]l[i]n$ filtrada per [furbc]
^[ui]$c+[ui]$c$
^[ui]$c+[ui]$ca$
^[ui]$c+[]$
^[ui]$c+[]$c$
^[]$c*[iu]$ca$
^[]$c+[ui]$c$v$
^[]$c+[ui]$c$v$c$
^[]$c+[ui]$ca$
dimarts, 25 d'abril de 2023
4^$c+$v$c+
^$c$c$v$c$
^$c$v$c$c$
^$c$v$c$c$ filtrada per ll |ny |ix
^$c$v$c$c$ filtrada per ll|ny|ix
^$c*[xiu]$c+[iu]$c$
^$c*[]$c$v$c$
^$c*[]$c$v$c$v$
^$c*[]$c$v$c$v$ filtrada per ica$
^$c*[]$c+[ui]$c$
^$c*$c+i$c$ filtrada per ll|ny|ix
^$c+$v$c+
^$c+$v$c+$
^....[^a]$ filtrada per [furi]
^.[^a]..t$ filtrada per [furicd]
^n[e].[a]t$ filtrada per [furicds]
ant$
esta$
estar$
ura$
cia$
dilluns, 24 d'abril de 2023
[^qg]u[aeiou]
[^qg]u[aeou]
[aeiou]
[aeiou]$
[aeiou]-$
[aeiou]ir$
[aeiou]ism
[aeiou]ist
^$c*$u$c+ar*$
^$c*$v$+u$c+ar*$
^$c*$v$c+u$c*
^$c*$v$c+u$c*$
^$c*$v$c+u$c+ar*$
^$c*$v$c+$c*$
^$c*u$c+$
^$c*u$c+ar*$
^$c*v$+u$c+ar*$
^$c*$c+$v$c+$
^$c*$c+$v$c+$ filtrada per []
^$c+$v$c+u$c$
^$c+$v$c+u$c$ filtrada per []
^$c+$v$c+uc$
^$c+$v$c+ur$
^$c+$v$c+ura$
^$c+$v$c+ut$
^$c+[u]$c+$v$c+$ filtrada per []
^$c+$c+$v$c+$ filtrada per []
^-[iu]
^brut
^cuc
^dun
^fem
^i[aeiou]
^mult
^nat
^net
^npeg
^peg
^ras
^res
^sac
^sec
^soc
^sort
^suc
^surt
^u[aeiou]
^ull
i[aeiou]
surt
ura$
urar*$
diumenge, 23 d'abril de 2023
endre$
ersa$
dissabte, 22 d'abril de 2023
^c[a]\w\w[i]$ filtrada per [senroldm]
s$
divendres, 21 d'abril de 2023
^.[u].[i].$ filtrada per [fra]
^.[u].[i]c$ filtrada per [frapb]
^\w[u]\w[i]\w$ filtrada per [senavotrg]
aula$
aular$
ell$
essa$
nomenar
op$
ora$
s$
dijous, 20 d'abril de 2023
^m[a]l\w[a]$ filtrada per [seiourv]
at$
ema$
emar$
empre$
ent$
ic$
itja$
itxa$
ixa$
o$
sempre$
s$
dimecres, 19 d'abril de 2023
LACASAPETITA
^\w\w[i][e]r$ filtrada per [snavut]
all$
iar$
dimarts, 18 d'abril de 2023
^$c*$v*$c*o$c+o$c*$
ents$
er$
ers$
o$c+o$c*$
o$c+$c*$
protegeix
dilluns, 17 d'abril de 2023
al$
ena$
era$
orra$
orrar$
$
divendres, 14 d'abril de 2023
^$c*$v$c+$
^$c*$v$c+$v$
^$c*$v$c+ar$
^$c*[e]$c+ar$
^$c*[oe]$c+ar$
^$c*a$c$
^$c*a$c+$
^$c+$a$c+$
^$c+$v$c+$a$c+$
^$c+$v$c+a$c+$
^$c+$v$c+a$c+$ filtrada per at$
^$c+$v$c+a$c+$ filtrada per at$al$
^$c+$v$c+a$c+$ filtrada per at$|al$
^$c+$v$c+a$c+$ filtrada per at$|al$|ant
^$c+$v$c+i$
^$c+[a]$c+[aeo]$c+[aeo]$c+$v$c+$
^$c+[a]$c+[eo]$c+[eo]$c+$v$c+$
^$c+[aeo]$c+[aeo]$c+$v$c+$
^$c+[aeo]$c+[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$
^$c+[aeo]$c+[]$c+$v$c+$ filtrada per ic$|ifer$|cit$|ids$|fag$|graf$|fon$|leg$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$ filtrada per or$|al$at$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$ filtrada per or$|al$|at$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$ filtrada per or$|al$|at$|ant$
^$c+[e]$c+[ao]$c+[ao]$c+$v$c
^$c+[ea]$c+[o]$c+$v$c$ filtrada per or$|al$|at$|ant$
^$c+[ea]$c+[o]$c+$v$c$ filtrada per or$|al$|at$|ant$|er$|s$
^$c+[ea]$c+[o]$c+[a]$c+$v$c$ filtrada per or$|al$|at$|ant$
^$c+[ea]$c+[o]$c+[]$ filtrada per or$|al$|at$|ant$|er$|s$
^$c+[]$c+[eao]$c+$
^$c+[]$c+[ui]$c+$
^$c+[]$c+[ui]$c+$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+[ui]$c+$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+o$c+$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+u$c+$ filtrada per ic$
^$c+[]$c+[eao]$c+$
^$c+[]$c+[ui]$c+$
^$c+a$c$
^$c+a$c+$
^$c+a$c+[aeiou]$c$
^$c+a$ci$
^$c+e$c+$
^$c+e$c+[aeiou]$c$
^$c+i$c+[aeiou]$c$
^$c+o$c+[aeiou]$c$
^$c+u$c+[aeiou]$c$
^$c+]$c+[o]$c+$ filtrada per ic$
^\wr[a]\w[i]$ filtrada per [sleovdtcnu]
^pr[o]\w[a]$ filtrada per [seniqutbmv]
^ull
atge$
ent$
dijous, 13 d'abril de 2023
.*can
.*can$
.*can.*
.*can^
^$c*$v$c*[]$
^.....$
^.....$ filtrada per ss|rr|ll
^[ea]$c$v$
^[ea]$c$v$cs$
^[ea]$c$v$c$
^[ea]$c$vs$
^[ea]$c$v$
^[ea]$c+$v$c+$vs$
^[ea]$c$vs$
^\w[e]m[e]r$ filtrada per [lsioucat]
^\w[e]m[e]r$ filtrada per [lsirtfcm]
^^can.*$
^can.*$
^cla.*$
^en$v
^lan.*$
^r$v+$c+ar$
adi$
iure$
jj
mm
nj
quer
quer$
quir$
udi$
ure$
dimecres, 12 d'abril de 2023
^co...........$
^co...........$ filtrada per [bdfghijklqrsu]
ea$
ear$
ona$
rica$
dimarts, 11 d'abril de 2023
^$c$v$c+a$c+ar$
^$c$v$c+e$c+ar$
^$c*[oe]$c+$v*$
^$c*[oe]$c+$v*$ filtrada per []
^$c+[ou]$c+ar$
^$c+[u]$c+ar$
^$c+a$c+ar$
^$c+e$c+$
^$c+e$c+ar$
^$c+o$c+$
^$c+o$c+ar$
^$c+o$car$
^$c+u$c+$
^$c+u$c+ar$
^$v$c+e$c+ar$
^[satpin][s,a,t][satpin]$
^[satpin]a[satpin]$
^[satpin]s,a,t,[satpin]$
^[satpin]s.a,t,[satpin]$
^[satpn][satpin][satpin]$
^[satpn][satpin][satpin]$ filtrada per meaning
^en$v
^mol
^mu$c+$v*$
^mul
^mul$
^r
^r filtrada per ment
^r$v+$c$
^r$v+$c$v$
^r$v+$c$v$c+$
^r$v+$c+$
^r$v+$c+$v$
^r$v+$c+$v$ filtrada per a$
^r$v+$c+$v$c$
^r$v+$c+$v$c+$
^r$v+$c+$v$c+ar$
^r$v+$c+a$
^r$v+$c+ar$
^r\w+al$
^re$
^russ
^soc
re$
dilluns, 10 d'abril de 2023
$vs$v
^$c$v$
^$c$v$c$v$c$v$
^$c$vb$v$
^$c$vss$v$
^$c$v$v$
^$c+[ou]$c+$v*$
^$c+e$c+$v*$
^$c+u$c+$v*$
^$v$c$v$
^$vb$v$
^$vc$v$
^$vs$v$
^$vss$v$
^$v$v$
^....[a]$ filtrada per [furi]
^.[o]..[a]$ filtrada per [furivlt]
^[^s][o]..[a]$ filtrada per [furivltnd]
^[^s][o]..[a]$ filtrada per [furivltndms]
^[^s][o]s.[a]$ filtrada per [furivltndmc]
^\w[o]ss[a]$ filtrada per [enirtfcm]
^\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcdfghijkmnoqrsuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcdfghjklmopqrtuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcdfghjklmopqtuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcfghijklpqrstuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bcfghijknopqrstuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [bdfghijklnpqrsuvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [cdefhijklmnpqrsuvwxyz]
^asa$v$c$v$
^ba$c$v$c$v$
^bab$v$c$v$
^cac$v$c$v$
^dad$v$c$v$
^de[srxj]
^des[srxj]
^en
^en[td]
^enny
^es[srxj]
^faf$v$c$v$
^fafv$c$v$
^gag$v$c$v$
^lal$v$c$v$
^mam$v$c$v$
^nan$v$c$v$
^pap$v$c$v$
^pree
^rar$v$c$v$
^ree
^saa$v$c$v$
^sas$v$c$v$
^tat$v$c$v$
andi$
eva$
evar$
ort$
ura$
$
$
diumenge, 09 d'abril de 2023
^\w[a]dr[o]$ filtrada per [seni]
dissabte, 08 d'abril de 2023
^$c$v$
^\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ubcfghjklmpqqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$ filtrada per [ueobcfghjklmpqvwxyz]
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\$
dijous, 06 d'abril de 2023
$c$v$c
$c$v$c$
$c{4}$
$ni
'
-
/ar$/
\w{21,}
\w{22,}
\w{22}
\w{23,}
\w{25,}
^$c$v$c$
^$ce$c$
^$cu$c$
^ai$
^b$vt$
^ca$
^gat
^ni
^oi
^oi$
aaar$
ar$
asa$
asar$
em$
gat
gat$
la cadena buida filtrada per $c
la cadena buida filtrada per $v
ment
sment
dimecres, 05 d'abril de 2023
^$c$v$[ui]$ filtrada per h
^$c$v$c$ filtrada per h
^$c$v[ui]$ filtrada per h
^$c+$v$c$ filtrada per h
^$c+$v$c+$
^$c+$v$c+$ filtrada per h
^$c+$v+$c+$
^$c+$vC+$
^$c+$v[iu]$c+$
^$c+$v[iu]$c+$ filtrada per h
^$c[lr]$v+$c+$ filtrada per h
^$c[lr]V+$c+$ filtrada per h
^$ce$c$ filtrada per h
^$ci$c$ filtrada per h
^$co$c$ filtrada per h
^$cu$c$ filtrada per h
^[wiu]$v$[ui]$ filtrada per h
^[wiu]$v$c$ filtrada per h
^\w$
^\w[o]\w[i]t$ filtrada per [senajlubr]
^\w\w$
^\w\w\w$
^\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w\w$
^t[o]\w[i]\w$ filtrada per [senajlubr]
ada$
brad
disfun
essa$
essar$
or$
si$
dimarts, 04 d'abril de 2023
^$c$vr$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^$c+$v$
^$c+$v$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^$c+$vr$
^$c+$vr$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^r[a]\w[i][o]$ filtrada per [sencd]
concep
fsic
itx$
ot$
dilluns, 03 d'abril de 2023
...... filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
....... filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
........ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
......... filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
.......... filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
.......... filtrada per [bcefghjklmopquvxyz]
^.$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^.$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^..$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^..$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^...$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^...$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^....$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^....$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^.....$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^.....$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^......$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^......$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^.......$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^.......$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^.........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^.........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^.........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^..........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyz]
^..........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
^..........$ filtrada per [bcefghjklmopquvwxyzeou]
era$
esta$
ixer$
s$
ixer$
diumenge, 02 d'abril de 2023
^$c*i$v*$c+re$
^\w[e]tg[e]$ filtrada per [snai]
^s$v$+$
^s$v$c+$
dissabte, 01 d'abril de 2023
^....[^a]$ filtrada per [furi]
ansa$
ansar$
at$
ers$
eu$
uc$
cia$
mit$
divendres, 31 de mar de 2023
^$c$c$v$$c$c$
^$c$c$v$c$c$
^\w[u]\w[i]\w$ filtrada per [senamotfr]
dijous, 30 de mar de 2023
$gua
$guagua
^$c*$v+$*aire$
^$c*$v+$c*$v+$c*aire$
^$c*$v+$c*aire$
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [sleiutcdp]
^f[o]r\w[a]$ filtrada per [sleiumtcdp]
^llo
^llob
^na
^nal
^ta
^taj
^xu
aire$
am$
gua
ir$
ist$
orm$
re$
rm$
st$
s$
dimecres, 29 de mar de 2023
$vair$
$vir$
$virc$
$vur$
$vurc$
ar$
arc$
arg$
car$
cs$
da$
ecar$
gi filtrada per tg
iar$
is$
jerog
jers
jo filtrada per tj
pis$
dimarts, 28 de mar de 2023
$
^$c*$v+$c+$v$c+s$
^$c*$v+$c+$v+$c+ut$
^$c*$v+$c+$v+$c+s$
^$c*$v+$c++s$
^$c*$v+$c+ut$
^$c*$v+$c+s$
^\w[a]\w\w[e]$ filtrada per [sriofunptg]
a.$ filtrada per 7
ada$
al$
als$
alta$
am$
ania$
ans$
anya$
anye$
ar$
ara
asa$
assa$
asse$
at$
bol$
c.$
ca$
cr$
cs$
da$
da$
ear$
ei$
ell$
em$
en$
ent
er$
era$
ern$
es$
esa$
et$
etra$
ets$
famili
familia
gir
gir$
ia
ia$
ics$
ir$
is$
its$
ja$
la cadena buida filtrada per is$
la$
lt$
ltes$
ma$
messi$
mic$
molt$
m$
nta$
nva$
ol$
ola$
olt$
on$
ons$
op$
os$
osa$
ra$
re
re$
res$
rta$
sa$
se$
si$
sos$
ssa$
ssi$
sta$
sus$
ta$
tar$
tes
tes$
tiu$
tra$
ts$
uja$
ulls$
ures$
us$
va$
nia$
$
n$
dilluns, 27 de mar de 2023
^$c*$V+$c+er$
^$c*$v+$c+ater$
^$c*$v+$c+er$
^$c*$v+$c+eter$
^\w[u]\w[i]l$ filtrada per [seocatm]
^\w[u]\w[i]l$ filtrada per [sepgocatm]
^\w[u]b[i]l$ filtrada per [sepgocatm]
er$
diumenge, 26 de mar de 2023
^.[u]r[a].$ filtrada per [fil]
^.[u]r[a].$ filtrada per [firl]
^\w[u]r[a]r$ filtrada per [seniomj]
^\w[u]r[a]t$ filtrada per [seniomj]
era$
r filtrada per [aoubdfghjkmnpqtxz]
ria$
dissabte, 25 de mar de 2023
^\w[e]l[i]\w$ filtrada per [snargofdt]
^\w[i]\w[i]c$ filtrada per [sleofuramt]
divendres, 24 de mar de 2023
Cam
^b[u]r\w[a]$ filtrada per [seniqotl]
^s[e]\w[o]\w$ filtrada per [ilgnd]
al$
als
als$
eix$
el$
es$
il$
oma$
ores$
sot$
ncia$
dijous, 23 de mar de 2023
^\w[a]c[a]t\w$
^\wl[a]\wz[a]$
^\wt[a]c[a]\w$
acil$
all$
ar$
ara$
arc$
as$
bol$
cs$
da$
gar$
h....no
ia$
io$
is$
is$ filtrada per Feli
i$
la cadena buida filtrada per Feli
llor$
lor$
ma$
nci$
nt$
ol$
on$
osta$
ra$
ran$
rc$
se$
ssat
ssat$
sta$
ta$
tar$
tir$
tiron$
tr$
tri$
trio$
trion$
trio$
tri$
tri$
trin$
un$
uns$
n$
dimecres, 22 de mar de 2023
4[pb]l[ea]$$
Carm
^$c*$v$c*$v$c+$c*icv*$
^$c*$v$c*$v$c+$c*icv*$
^$c*$v$c+$c*icv*$
^$c*$v$c+$c*icv*$
^$c*$v&c+$c*icv*$
^$c*o$c*o
^\w[a]tg[e]$ filtrada per [lcpnsiour]
ades$
at$
colon
e[pb]l[ea]$$
eb$
eba$
ebe$
ebla$ filtrada per []
eble$ filtrada per []
ebra$ filtrada per []
ebre$ filtrada per []
eda$
ede$
efa$
ega$
ege$
eja$
ejaa$
ena$
ena$ filtrada per []
enya$ filtrada per []
enyaa$ filtrada per []
enye$ filtrada per []
ep$
epa$
epla$ filtrada per []
eple$ filtrada per []
er$
essa$
etxa$
etxe$
eva$
evbe$
eve$
is
mascar
osa$
venia$
venir$
vnia$
$c*icv*$
n$
n$
dimarts, 21 de mar de 2023
[]$c+$vi$c*$
[]$c*ea$c*$
^ap..... filtrada per []
^ap.....$
^ap.....$ filtrada per []
^ap[eaoips][eaoips]
^ap[eaoips][eaoips]$
^ap[eaoips][eaoips][eaoips]
^ap[eaoips][eaoips][eaoips][eaoips][eaoips]$
^apeaoips[eaoips][eaoips][eaoips][eaoips][eaoips]$
^i$v
atge$
bar$
b$
e$c+$vi
e$c+$vi$c*
e$c+$vi$c*$
ema$
eri$
esia$
espurna
isme$
it$
nit$
oi
oi filtrada per oic$|oide$
oi filtrada per oic$|oide$|oica$
oi filtrada per oic$|oide$|oica$|oix
sia$
v$
dilluns, 20 de mar de 2023
$vb$
$vd$
$vt$
^$c*$$c+er$ filtrada per []
^$c*$v+$c+er$ filtrada per []
^$c*$v+$c+on$
^$c*$v+$c+or$ filtrada per []
an$ filtrada per []
ar$
en$ filtrada per []
er$ filtrada per []
on$
on$ filtrada per []
or$ filtrada per []
t$c filtrada per tr
t$c filtrada per tr|tg|tz|tz|tl|tm|tn
t$c filtrada per tr|tg|tz|tz|tl|tm|tn|tx
t$c filtrada per tr|tg|tz|tz|tl|tm|tn|tx|tj
t$c filtrada per tr|tg|tz|tz|tl|tm|tn|tx|tj|ts$
un$
ur$ filtrada per []
vegetal
n$
n$ filtrada per []
n$
n$ filtrada per []
nn$
n$
n$ filtrada per []
diumenge, 19 de mar de 2023
^$c*$v+$c*on$
^.[u].[a][r]$ filtrada per [fimd]
^.[u][^r].[^a]$ filtrada per [fi]
^.[u][^r].[a]$ filtrada per [fi]
^\w[i]t[a]$ filtrada per [lorvmnd]
^t[i]\w[a]$ filtrada per [lorvmnd]
at$
enya
enya#
enya$
on$
on$ filtrada per []
dissabte, 18 de mar de 2023
^.[^u]..[^a]$ filtrada per [fri]
^[^a][^u][^u].[^a]$ filtrada per [frijst]
^\w[a][u]\w\w$ filtrada per [senitorcd]
^\w[a]\w\w[u]$ filtrada per [senitorcd]
ar$
bar$
car$
ena$
iar$
iu$
divendres, 17 de mar de 2023
[$c+id$
[]$c+id$
a
a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
all$
amp$
ar$
are$
assa$
at
at$
ata$
ball$
bo$
bt$
b$
b$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
cap$
ci$
eja$
eli$
ell$
entre$
er
er$
es$
et$
feli$
gre$
ia
ia$
i
i$
l$
la cadena buida filtrada per lt$
li$
ll$
ls$
lt$
l$
m$
mbp$
mell$
m$
nci$
net filtrada per net
ol$
ori$
pe$
quet
quet$
quet$ filtrada per dols
quet$ filtrada per dol
ra$
re$
rmell$
ro$
sa
sa$
so$
ta
ta$
tare$
tomquet$
tt$
uar$
ue$
un$
untar$
ur$
$
s$
dijous, 16 de mar de 2023
^[a]\w[e]n[a]$ filtrada per [siutmr]
arredonit
baix
cada
ms
ms$
ntic$
mata$
mate$
mata$
dimecres, 15 de mar de 2023
^..[e]..[a]$ filtrada per [visfrd]
^..[e].[a]$ filtrada per [visfrd]
^..[e]t[a]$ filtrada per [visfrd]
^\w[o]t\w[a]$ filtrada per [seliurcn]
^\w[o]tx[a]$ filtrada per [seliurcmn]
all$
ar$
ara$
ase$
asse$
enar$
erra$
isme$
mon
dimarts, 14 de mar de 2023
N
N$
^$c*$v$c+ol$c+$v$c*$ filtrada per [ll]
^$c*$v+$c*ol$
^$c*$v+$c*ol$ filtrada per []
^$c+ol$c filtrada per ll
^\w[o]t[i]l$ filtrada per [se]
^ol$c+$v$c*$ filtrada per []
a$
a.$
ado$
al$
alegria.$
als$
als$ filtrada per als
als$ filtrada per ls
ar$
arg$
as$
assa$
at$
bo$
bol
c.$
ca$
ci$
da$
dar$
den$
dia$
dia&
do$
dor$
e'm$
ei filtrada per eig$
ei filtrada per eig$|ei$v
ei filtrada per eig$|ei$v|eix
ei filtrada per eig$|ei$v|eix|ei$
em$
en$
ents$
er$
es$
et$
ets$
e
gar$
gis$
hi$
hiha$
ia$
ies$
il$
illa$
illar$
ip$
ir$
is$
jar$
jis$
la
la cadena buida filtrada per en$
la cadena buida filtrada per ist
la cadena buida filtrada per st
la cadena buida filtrada per to$
la$
lents$
lia
ll$
lla$
lls$
ls$
l$
ma$
mals$
n
n$
na$
no$
nts$
o$
oden$
ol$
ol$c
ol$c filtrada per [ll]
ol$c filtrada per ll
ol$c+ filtrada per [ll]
ol$c+$v filtrada per [ll]
ol$c+$v$c*$ filtrada per [ll]
ols$
ol$
om$
or$
ots$
pau$
pic$
pots$
quip$
ra$
re
re$
res$
rra$
rts$
sa$
se$
sil$
sions$
ssa$
ssions$
ssi$
st$
t.$
ta
ta$
tat$
ti$
ts$
ts$
ui filtrada per qui|gui|uix|ui$
ur$
dilluns, 13 de mar de 2023
#lze
anell
dit
dit$
it
lze
lze$
nell$
olze
va$
ze
ze#
diumenge, 12 de mar de 2023
s$
dissabte, 11 de mar de 2023
^\w[e]\wm[a]$ filtrada per [siulocft]
^\w[e]\wm[a]$ filtrada per [silocft]
divendres, 10 de mar de 2023
^\w[i]\wx[a]$ filtrada per [seloftr]
ant$
ura$
cia$
dijous, 09 de mar de 2023
E$
F$
ONA
ONA$
Repartir
avis
carta
correu
cue
cui
e
e$
espantamoll$
et$
expres
exprs
jar$
lletra
nova
ofici
posta
postal
postil
qe
qi
repartir
sobre
sobreseure
troter
uet$
up
up$
dimecres, 08 de mar de 2023
ard$
il$
dimarts, 07 de mar de 2023
^\w[o]l[o]\w$ filtrada per [seiagutmr]
^\w[o]l[o]\w$ filtrada per [senajotmr]
^\wl[u][i]\w$ filtrada per [senajotmr]
^f....$ filtrada per [esta]
dilluns, 06 de mar de 2023
$v$c$cin$ filtrada per qu|gu
$v$cin$ filtrada per qu|gu
$v[]$
$v[]$ filtrada per qu|gu
$v[]$ filtrada per qu|gu
$v[]$
$v[]$ filtrada per qu
$v[]$ filtrada per qu|gu
Ent$
Familia
Familia$
Familia$ filtrada per Familia
Futbol
[]$ci$c$
[]$ci$c$ filtrada per ic$
[]$cic$
^.....$ filtrada per [viuda]
^....[e]$ filtrada per [viudat]
^.[^e]..[e]$ filtrada per [viudat]
^lipid
^lipid
^lipd
^p[^e]..[e]$ filtrada per [viudat]
^pr[o]\w[e]$ filtrada per [sia]
ada$
aes$
aix$
al$
alls$
als$
ana$
ar$
ara$
ard$
ars$
at$
ats
ats$
be$
bil$
bol$
bre$
cio$
ci$
content
cs$
da
ear$
ei$
ele$
elet$
ella$
en$
ens$
ent$
enta$
es$
eta$
f
feli
feli
fer$
fil$
futbol
ga$
go$
gria
gu$
ia$
ic$
ics$
il$
ils$
io$
ip$
ips$
iques$
ir$
ist$
itat$
itg
itic$
itx
ix$
i
i$
i$
j$
jo$
jocs
la cadena buida filtrada per bol$
la cadena buida filtrada per ells$
la cadena buida filtrada per ips$
la cadena buida filtrada per ir
la cadena buida filtrada per ps$
la$
lia$
lles$
lloc$
llor$
lls
lls$
lls$ filtrada per ells
ls$
l$
mes$
molt
mp$
na$
neu$
nt
nya$
o
ol$
ola$
ona$
ons$
ora$
ors$
pi$
piz$
pizza$
ps filtrada per ps$
ques$
re
re$
rei$
res$
rg$
ria
sa$
sio$
sol$
ssa$
st$
tat
tat$
tats$
te$
tent$
to$
tre$
tres$
ts$
ud$
ula$
um$
va$
zil$
o$
.+ic$
o$
tic$
diumenge, 05 de mar de 2023
^....[^a]$ filtrada per [visc]
^.[u][^u][a][r]$ filtrada per [visdltcmbpj]
^.[u][^u][a][r]$ filtrada per [visdltcmbpngj]
^[^a].[^u]..[^a]$ filtrada per [visc]
^[^a].[^u].[^a]$ filtrada per [visdltc]
^[^a][^a][^u][au][^au]$ filtrada per [visdltcmb]
^[u][^a][^u][a][r]$ filtrada per [visdltcmbpj]
^\w[u]\w[a]r$ filtrada per [siemdcntojg]
^\w[u]\w[a]r$ filtrada per [sientojg]
^\w[u]\w[a]u$ filtrada per [sientojg]
atge$
ic$
s$
divendres, 03 de mar de 2023
^.[^a]...$ filtrada per [gbi]
^.[^a]..[^a]$ filtrada per [gbi]
^.[o]lar$ filtrada per [gbim]
^es$c
ada$
al$
als$
ar$
ats$
be$
den$
en$
ens$
ent$
era$
es$ filtrada per consoles
gens$
gir$
ic$
imar$
ins$
ir$
it$
ja$
nt$
olt
olt$
or$
osta$
ques$
ques$ filtrada per matematiques
ques$ filtrada per
tats$
tent$
tiques$
to
ts$
urar$
s$
dijous, 02 de mar de 2023
'inids$
^\w[u]\wl[e]$ filtrada per [sigorb]
^\w[u]\wl[e]$ filtrada per [sigo]
al$
arn filtrada per .{7}
nids$
nids$
nids$
.+nids$
nids$
nids$
dimecres, 01 de mar de 2023
Fer$
Go$
Ocells
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [esincquoplmxt]
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [esinquoplmxt]
^se$
ada
aducacion
ai$
ant$
anyar$
ar$
ara$
ar$
at
at$
cadena
ea$
efwgwefdwvs filtrada per ffv4wers
ei$
ells
en$
enfadat
ent$ filtrada per matematiques
ero$
es$
es$ filtrada per matematiques
esa
esa$
esa
fa$
fer$
go$
ics$
il$
ips$
is$
iure$
la$
le$
les$
li$
lt$
l
l$
ma$
na$
nto$
o$
ola$
oles$
or$
ori$
orro$
ota$
ou$
ox$
ques$
ri$
rte$
s$
sa$
sola$
st$
t
ta$
tat$
te$
tes$
to
to$
tristeza
triztesa
u filtrada per ffv4wers
u$
ues$
ui
ure$
za
s$
dimarts, 28 de febrer de 2023
^.[u]r[a].$
berqu
erdre$
et$
ets$
qu
dilluns, 27 de febrer de 2023
^$v[ns][bd][a]\wr
^$v[ns][bdgl][a]\wr
^$v[ns][bdl][a]\wr
^$v[ns]\w[a]\wr
^$vl$c$v[ae]
^..[^s].[a]$ filtrada per [vic]
^.r[^sa]s[a]$ filtrada per [vicb]
^[aou][ns]\w[a]\wr
^[aou][ns]\w[a]wr
^e[ns][bdgl][a]\wr
^e[ns][bdl][a]\wr
^i[ns][bdgl][a]\wr
^o[nx][aio]\w\w\w\wl
^s\w\ws\w\w\w[sr]
able$
atge$
ent$
eu$
s
diumenge, 26 de febrer de 2023
^$c[ei]n[aeio]rc
^\[ei]n[aeio]rc
^\w[ei]n[aeiou]rc
^\w[ei]n[aeio]rc
b filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
b filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
b filtrada per d|f|g|h|i|||j|k|m|n|o|||p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
c filtrada per b|d|f|g|h|j|k|l|n|o|||p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
c filtrada per d|f|g|h|i|||j|k|m|n|o|||p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
ejar$
g filtrada per b|c|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
g filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|t|u|||w|x|y|z|
g filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|u|||w|x|y|z|
g filtrada per b|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
i|| filtrada per b|d|f|g|h|j|k|l|n|o|||p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
j filtrada per b|c|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
j filtrada per b|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
l filtrada per d|f|g|h|i|||j|k|m|n|o|||p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
m filtrada per b|d|f|g|h|j|k|l|n|o|||p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
o|| filtrada per b|c|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
o|| filtrada per b|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
s filtrada per b|c|d|f|h|i|||k|l|m|n|p|q|t|u|||v|w|x|y|z|
t filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|t|u|||w|x|y|z|
t filtrada per b|d|f|g|h|j|k|l|n|o|||p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
v filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|t|u|||w|x|y|z|
v filtrada per b|c|d|f|h|j|k|l|m|n|o|||p|q|s|u|||w|x|y|z|
dissabte, 25 de febrer de 2023
$Ar
/Ars$/
A$
Ada
Adjectius filtrada per Ar$
Adjectius filtrada per Ent$
Ar$
Ar&
Ella
Gat
Iatre$
Ir
Ista
Ista$
Ists$
Ment
Noms filtrada per Ar$
Noms filtrada per Ent$
Noms filtrada per Ista$
Noms filtrada per Tat$
Verbs filtrada per Ar$
^.[o]..[a]$ filtrada per [cst]
^.[o].r[a]$ filtrada per [cstbi]
^ella
a$
ada$
ans$
cotxera
cotxera"$"
cotxera#$#
eba$
ell$
ella
ella$
era$
erar$
eva$
ir
la cadena buida filtrada per Ar$
la cadena buida filtrada per Eta$
la cadena buida filtrada per Ir
la cadena buida filtrada per Ment$
la cadena buida filtrada per Tat$
ment
ment$
ol$
ols$
olt$
ona$
ou$
verar$
divendres, 24 de febrer de 2023
^\w[o]rr[a]$ filtrada per [lesiqutfcg]
im$
dijous, 23 de febrer de 2023
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [lesiqutprc]
^j
aigua$
diva
itz
tiple
dimecres, 22 de febrer de 2023
$era
^j
atxo$
a| filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
b filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
b filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
dors$
ebr$v$
edr$v$
egr$v$
epr$v$
errar$
gat$
guda$
hiha$
ina$
inar$
i|| filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
la cadena buida filtrada per $era
la cadena buida filtrada per $era$
la cadena buida filtrada per era$
la cadena buida filtrada per gat$
lina$
lla$
ll$
n filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
olla$
oll$
ors$
oure$
oy$
o|| filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|r|u|||v|w|x|y|z|
o|| filtrada per c|d|e|||f|g|h|j|k|l|m|p|q|s|u|||v|w|x|y|z|
tar$
uda$
vegr$v$
$
pic$
dimarts, 21 de febrer de 2023
^[ao]\w\w[ao]s$ filtrada per [nieumpltc]
dilluns, 20 de febrer de 2023
^[a]\wr[a]$ filtrada per [nigurc]
^[a]\wr[e]$ filtrada per [nigurc]
^[a]\wr[e]s$ filtrada per [nigurc]
a| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
a| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
a| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
ejar$
el$
els$
f filtrada per b|c|d|e|||g|h|j|k|m|n|o|||p|q|r|v|w|x|y|z|
g filtrada per a||b|c|f|h|j|k|m|n|p|q|s|t|u|||v|w|x|y|z|
g filtrada per b|d|e|||f|h|j|k|l|n|p|q|s|t|u|||v|w|x|y|z|
i|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
i|| filtrada per b|c|d|f|g|h|j|k|l|m|o|||p|q|t|u|||w|x|y|z|
j filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
l filtrada per a||b|c|f|h|j|k|m|n|p|q|s|t|u|||v|w|x|y|z|
l filtrada per b|c|d|e|||g|h|j|k|m|n|o|||p|q|r|v|w|x|y|z|
m filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
n filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
o|| filtrada per a||b|c|f|h|j|k|m|n|p|q|s|t|u|||v|w|x|y|z|
o|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
o|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
q filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
q filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
q filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
r filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
s filtrada per b|c|d|f|g|h|j|k|l|m|o|||p|q|t|u|||w|x|y|z|
t filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
t filtrada per b|c|d|e|||g|h|j|k|m|n|o|||p|q|r|v|w|x|y|z|
u|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|i|||j|k|l|m|p|s|v|w|x|y|z|
u|| filtrada per b|c|d|e|||f|g|h|k|l|n|p|r|s|t|v|w|x|y|z|
u|| filtrada per b|c|d|e|||g|h|j|k|m|n|o|||p|q|r|v|w|x|y|z|
v filtrada per b|c|d|f|g|h|j|k|l|m|o|||p|q|t|u|||w|x|y|z|
vegis
diumenge, 19 de febrer de 2023
^$*$c+er$
^$*$v$c+er$
^$c$v[sn][i]\w\w[mnsutrvd]\wr[i]
^$c*$v$c+$v$cer$
^$c*$v$c+$v$cera$
^$c*$v$c+er$
^$c*$v$c+era$
^[mnopqrstuvxyz].+er$
^[mnopqrstuvxyz].{1,3}er$
^[mnopqrstuvxyz].{1,4}er$
^[sb][oa]\ws\w[i][mnsu]
^[sb][oa]\ws\w[i]r
^s\w[lt]\w\w[u]
^s\w[lt]\w\w[u][srt]
imperv
ter
ter$
tera$
dissabte, 18 de febrer de 2023
eda$
edar$
divendres, 17 de febrer de 2023
^\w[a]r[i]\w$ filtrada per [sleofubcmt]
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [sniequdgtpcr]
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [sniequtpcr]
alla$
ancar$
ana$
as$
ela$
iba$
icle$
ondre$
ui$
dimecres, 15 de febrer de 2023
^.....$ filtrada per [visca]
^\w[o]t\w[e]$ filtrada per [sniablfgur]
atge$
igna$
igne$
imne$
inna$
tica$
dimarts, 14 de febrer de 2023
^....$
^.....$
^......$
dilluns, 13 de febrer de 2023
^..r[i][a]$
^..r[i][a]$ filtrada per [vscorg]
^.[^ri]..[a]$ filtrada per [vscog]
^.[^ri]..[a]$ filtrada per [vscorg]
ap$
igna$
ista$
ol$
ols$
s$
ria$
diumenge, 12 de febrer de 2023
^...[^e]s$ filtrada per [vicafrogul]
^...[^e]s$ filtrada per [vicafrogul]
^...[e]s$ filtrada per [vicafro]
^...[ey]s$ filtrada per [vicafro]
^\w[e]n\w$ filtrada per [aipovt]
^\w[e]n\ws$ filtrada per [aipovt]
asa$
casa
casa$
dissabte, 11 de febrer de 2023
ea
eu$
divendres, 10 de febrer de 2023
(?:[^a]+|[^i]+|[^l]+)^.....$
(?:[^a]+|[^i]+|[^l]+^.....$)
(?:[x])^.....$
(x+)^.....$
^(?:[^a]+|[^i]+|[^l]+).....$
^(?:[^a]|[^i]|[^l]).....$
^(?:[x]).....$
^(?=[a+|x+]).....$
^(?=[x+]).....$
^(?=[x]).....$
^.....$?(x)
aca$
lau$
or$
dijous, 09 de febrer de 2023
^v[o]\w[i]\w$ filtrada per [selba]
able$
ai$
artifici
gu filtrada per gua|gue|gui
guar
guar$
iu$
quar$
represent
tu$
tic$
dimecres, 08 de febrer de 2023
(?:t+)^(.[i]..[^a])$ filtrada per [vsc]
^$c$c?ar$
^(.[i]..[^a])|(?:[t])$ filtrada per [vsc]
^(.[i][^t][^x][^a])$ filtrada per [vscbo]
^(?:t+)(.[i]..[^a])$ filtrada per [vsc]
^.[i]..[^a]$ filtrada per [vsc]
^\w[i]\w[o]t$ filtrada per [senapulrbzg]
aeir$
aigua$
ari$
ata$
bre$
cor$
egi$
eir$
ell$
er filtrada per .{5}
ibre$
itjar$
opi$
or$
ova$
para
para+
para-
poca
poca-
ques$
ncia$
dimarts, 07 de febrer de 2023
(aa|ee|ii|oo|uu)
[aeiou]{2,2}
[aeiou]{2}
^.[^i][^s]..$ filtrada per [vca]
^.[^i][^s][i][^s]$ filtrada per [vcapub]
an$
crim$
etar$
in$
iu
iu filtrada per .{6}
om$
on$
or$
ot$
rim$
rin$
uir$
dilluns, 06 de febrer de 2023
^$c$c?a$ce$
^$ca$ce$
^\wl[a]m[a]$ filtrada per [o]
eni$
espanta-sogres
ina$
ista$
para
para-
pca
pera
poc
poca
poca filtrada per mots compostos
poca filtrada per paraules compostes
poca-
poca- filtrada per paraules compostes
setmana
diumenge, 05 de febrer de 2023
aba$
aixa$
ara$
enci$
ic$
iure$
dissabte, 04 de febrer de 2023
en$
erra$
estret
rdia
rdia$
um$
urna$
ria$
divendres, 03 de febrer de 2023
$ab$
$cb$
$css
$vb$
$vt$
$vt$ filtrada per tat
ordia$
s-
usc$
dijous, 02 de febrer de 2023
^.[i].[^e].$ filtrada per [vscafldgnt]
^.[i].[^e].$ filtrada per [vscaflt]
^\w[i]\w[u][e]$ filtrada per [snavr]
^s[u]t\w[e]$ filtrada per [lo]
carnestoltes$
voltes$
dissabte, 31 de desembre de 2022
^\w[o]\w\w[e]$ filtrada per [lsirmupa]
divendres, 30 de desembre de 2022
^\w[e]r\w[i]$ filtrada per [lsoafnpt]
dijous, 29 de desembre de 2022
Gegant
ci$
eble$
eci$
entes$
eu$
ible$
ici$
iu$
ius$
ur$
cula$
$
dimecres, 28 de desembre de 2022
^.....ent$
malal
dimarts, 27 de desembre de 2022
Ora
^[mnsu][ae]\w\w\w[a]\w\w\w\w\w
^cra
^r[ei]\w[ei]$v$c
^r\w[eou][ie]
^r\w\w[ei]$v$c
dilluns, 26 de desembre de 2022
^r[e]\w[i]\w$ filtrada per [lsoapc]
mat
olla$
t
ti
up$
diumenge, 25 de desembre de 2022
al$
ello$
dijous, 22 de desembre de 2022
^gat
^mu
^t[a]\w[a]r$ filtrada per [esliocuzm]
la cadena buida filtrada per ^mu
la cadena buida filtrada per mu
dimecres, 21 de desembre de 2022
$orra$
^\w[i]\w[o]l$ filtrada per [esr]
^\w[o]\w\w[o]$ filtrada per [esrlicant]
al$
efa$
efar$
efe$
ic$
il$
iltre$
istic$
iva$
ora$
orma$
ormar$
orra$
brica$
sic$
stic$
sticament$
dimarts, 20 de desembre de 2022
aigua$
aiguar$
al$
ansa$
ansar$
ana$
anar$
ava$
esca$
ica$
ics$
ini$
ir$
isme$
ix$
nz$
n$
om$
ot$
diumenge, 18 de desembre de 2022
^$c*$v+$c*$v+$c*$
^$c*$v+$c*$
^Bre.e$
^\w[i]\w[o]l$ filtrada per [esr]
^e\wt\we$
^m\wcar$
absur
$
dissabte, 17 de desembre de 2022
^$c*$v+$c*$v+$c*s$
^$c*$v+$c*s$
^\w[i]\w[o]r$ filtrada per [elsbtpca]
ansa$
ansar$
ar$
eix$
it$
ud$
ud$ filtrada per itud$
una$
ut$
s$
divendres, 16 de desembre de 2022
^$c*$v$c*er$
^\wr[i]\w[i]$ filtrada per [eosnapldu]
alera$
atera$
er$
era$
etera$
issera$
orera$
dimarts, 13 de desembre de 2022
1221016123929206
^\w[a]l\w[a]$ filtrada per [eosnuqtprbdi]
^\w[a]l\w[a]$ filtrada per [eosnvmuqtprbdi]
era$
erra$
eva$
os$
osa$
oses$
osta$
dilluns, 12 de desembre de 2022
[]$c+[au]$c+o$c*$
[eo]$c+[au]$c+o$c*$
^[^r].[^i]..$ filtrada per [ena]
^[^r].[u][i].$ filtrada per [enabt]
^[^r].[u][i]..$ filtrada per [enabt]
camlic
diumenge, 11 de desembre de 2022
[oe]$c*ea$c*$
[oe]$c*i$
[oe]$c*i$ filtrada per ori$
[]$c*ea$c*$
[]$c*i$
[]$c+ea$ filtrada per ori$
^..[u]ar$ filtrada per [einsoljg]
^.[u].ar$ filtrada per [einsoljg]
^[u]..ar$ filtrada per [einsoljg]
^\w[a]r\w$ filtrada per [eotlnumcpi]
aire$
aix
cuid
ll.+ny
vall
]$c*ea$ filtrada per ori$
]$c+ea$ filtrada per ori$
dissabte, 10 de desembre de 2022
[]$c*[eo][iy]$
[eo]$c*[eo][iy]$
[eo]$c*[iy][eo]$
[eo]rr[eo]$
^[a]\w[u]\wr$ filtrada per [eotsni]
^[a]\w\w[u]r$ filtrada per [eotsni]
edra$
ei$c*[eo]$
uda$
divendres, 09 de desembre de 2022
$vig$v
$vig$v filtrada per igu
^C[i]s\w\w$ filtrada per [leovtaf]
^\w[i]sc$ filtrada per [leovtaf]
^\w[i]sc\w$ filtrada per [leovtaf]
^\w[i]sc\w$ filtrada per [lesovtaf]
^c[i]s\w\w$ filtrada per [leovtaf]
^c[i]s\w\w$ filtrada per [lesovtaf]
e$c*$c*$
e$c*u$
e$c*u$c*$
osta$
ostar$
dijous, 08 de desembre de 2022
[]$c*$v$c*$vC*$
[]$c*$v$c*$vC*$ filtrada per ia$ | ica$
[]$c*$v$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$
[]$c*$v$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$| metre$|loga$|lisi$|grafa$
[]$c*$v$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$|metre$|loga$|lisi$|grafa$
[]$c*[eo]$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$|metre$|loga$|lisi$|grafa$
[]$c*[eo]$c*$vC*$ filtrada per ia$|ica$|metre$|loga$|lisi$|grafa$
^[^r]...[^a]$ filtrada per [ein]
^[^ra][^r].[^o][^a]$ filtrada per [eins]
^[^ra][o].[a][^a]$ filtrada per [einfts]
^[^ra][o][^r][a][^a]$ filtrada per [einfts]
^\w[o]\w[a]$ filtrada per [ilvtcpbrd]
^\w[o]tx[o]$ filtrada per [ilescanm]
im$
$
$
dimecres, 07 de desembre de 2022
ima$
intrinsic
intrnsic
ugi$
dimarts, 06 de desembre de 2022
^\w\w\w\ar$
^\w\w\war$
^\w\w\wer$
^\w\w\wir$
au$
can$
s$
s$
s$
$
$
dilluns, 05 de desembre de 2022
ir$
diumenge, 04 de desembre de 2022
$c$v[^eiou]$c$v[^eiou]
$c$v[^eiou]$c$v[^eiou]$
$c[^]$c[^]
$c[^]$c[^]$
$c[^eiou]$c[^eiou]
...
Ir$
[\w^eiou]$
[^eiou\w]$
\w[^]\w[^]
\w[^]\w[^]$
^$c$c\ma$
^$c$c\wma$
^$c$cama$
^$c$v$c$v$ca$
^$c$v$c\wma$
^$c[^]$c[^]$
^$c[^]\w[^]$
^$ca$c\wma$
^$v$c[^]$c[^]$
^$w[^]$w[^]$
^\w[^]\w[^]$
^\w\w\w$
^\w\w\w\w$
^a$c[^]$c[^]$
^gr
ama$
anta$
ara$
citat$
iana$
ir$
dissabte, 03 de desembre de 2022
al$
anta$
at$
oc$
or$
divendres, 02 de desembre de 2022
Ira$
[qg]u[qwrtypsdfgjklzxcvbnm]
acque
al$
alegrement
anta$
apis$
duct
ens$
ent
ent$
en$
er$
essa$
ina$
ines$
ir$
ira$
iro$
iti$
ot$
ots$
uit$
xes$
dijous, 01 de desembre de 2022
contrast
cnica$
dnica$
nica$
nnica$
tnic$
tnica$
dimecres, 30 de novembre de 2022
^.....ent$
eix$
er$
ina$
otge@
otja$
otja@
una$
$
ixer$
dimarts, 29 de novembre de 2022
^.[^e].[^r][^e]$ filtrada per [afimngs]
^[^e][^e].[^r]r$ filtrada per [afimngso]
^c[^e][^r][^e]$ filtrada per [afimngs]
^cr[e]..$ filtrada per [afimngs]
dilluns, 28 de novembre de 2022
$or
$pobresa
'
^or
advoc
ariben
arriben
escal$
la cadena buida filtrada per pobr$esa
la cadena buida filtrada per pobresa$
oc$
or$
orar$
pobresa filtrada per pobresa$
pobresa$
tic$
$
r
diumenge, 27 de novembre de 2022
(^[^p].[^a]..$) filtrada per [ino]
(^[^p].[^a]..$)?a filtrada per [ino]
(^[^p].[^a]..$)p+ filtrada per [ino]
(^[^p].[^a]..$)p+a+ filtrada per [ino]
^[^p].[^a]..$ filtrada per [ino]
^[a][^p][^l][^e].$ filtrada per [inoc]
ostat$
ostst$
pl.*its
stat$
stet$
stot$
stut$
tat$
tot$
tut$
dissabte, 26 de novembre de 2022
^despar
^dispar
divendres, 25 de novembre de 2022
.*c.*sc$
.*esc$
.*isc$
.*sc$
^desap
^procli
andre$$
ari$
endre$
illa$
illar$
metre$
metre$$
oure$
ur$
ura$
tic$
pic$
tic$
dijous, 24 de novembre de 2022
al$
dimarts, 22 de novembre de 2022
^\w[o]\w[a]$ filtrada per [ilvtcpbrd]
^\w[o]\w[e]$ filtrada per [ilvtcpbrda]
^\w[o]\w[e]s$ filtrada per [ilvtcpbrda]
ibrar$
vers
vers$
veu
n$
dilluns, 21 de novembre de 2022
^[^c]...[^r]$ filtrada per [endaol]
^[c]....[r]$ filtrada per [endaol]
al$
diumenge, 20 de novembre de 2022
^.....$ filtrada per [pilatdc]
^.[^o][^r][^o].$ filtrada per [pilatdc]
^s[e]\w[e]\w$ filtrada per [iolctaguxr]
al$
u$
s$
dissabte, 19 de novembre de 2022
Al
^[^r].[^i].[^i].$ filtrada per [elnadold]
^[^r].[^i][^i].$ filtrada per [elnadold]
^[^r].[^i][^i].$ filtrada per [elnadolsd]
^[^r].[^i][^i].$ filtrada per [elnadolsdmp]
al$
divendres, 18 de novembre de 2022
^\w[u]\w[a]t$ filtrada per [ioesnrfmjg]
an$
dijous, 17 de novembre de 2022
^\wl[a]\w$ filtrada per [ioesburfdpn]
^\wl[a]\w[a]$ filtrada per [ioesburfdpn]
^cl[a]\w$ filtrada per [ioesburfdpn]
^cl[a]\w[a]$ filtrada per [ioesburfdpn]
^contra
abi$
anda$
avi$
impre
dimecres, 16 de novembre de 2022
^....[a]$ filtrada per [per]
^b..d[a]$ filtrada per [perui]
dimarts, 15 de novembre de 2022
^...[i][a]$ filtrada per [pno]
^.[a].[i][^a]$ filtrada per [pnorb]
ennum
ent
ent#
num
numm"er
dilluns, 14 de novembre de 2022
-tal
^.[i]..[a]$ filtrada per [vurefx]
^[e]\w\w[a]$ filtrada per [lioucarmp]
^[e]\w\w[e]$ filtrada per [lioucarmp]
^[e]\w\w[e]s$ filtrada per [lioucarmp]
^k
atge
ia
k
la cadena buida filtrada per mortal
la cadena buida filtrada per tal
mortal
mortal filtrada per mortal
orn$
tal
tal filtrada per tal
ussar$
diumenge, 13 de novembre de 2022
^.[i]..[a]$ filtrada per [pnogu]
^.[i]..[a]$ filtrada per [pnogumsfrm]
dissabte, 12 de novembre de 2022
ats$
dor$
eina
eix$
ent$
llit$
naci$
nia$
oll$
orto
porto
res$
tats$
un$
divendres, 11 de novembre de 2022
^.....$ filtrada per [boira]
^...ut$ filtrada per [boirasc]
^.xtr.*
^[o]\w\w[a]$ filtrada per [licpbr]
^[o]\w\w[e]$ filtrada per [licpbr]
^[o]\w\w[e]s$ filtrada per [licpbr]
at$
ent$
ins$
te$
unt$
dijous, 10 de novembre de 2022
$ca$cent$
$ce$cat
$ce$cat$
$cu$car$
$cu$cat$
^.....$ filtrada per [aioupnvr]
^..[e]tx$ filtrada per [aioupn]
^\w[i]g[o]\w$ filtrada per [sledaru]
ala$
ao$
at$
a$
cosa
el$
ent$
la$
munt$
nar$
ussar$
dimecres, 09 de novembre de 2022
^"c
^$c
^[^r][^r].[a][^l]$ filtrada per [fuiteg]
^[^r][^r].[a][l]$ filtrada per [fuiteg]
^[^r][o]lar$ filtrada per [fuitegv]
^\w[u][i]\w$ filtrada per [sleoftcnbd]
^\w[u][i]\w[a]$ filtrada per [sleoftcnbd]
^foto
^fotomet
^hand
^handball
^lamar
br
br filtrada per ^..$
br filtrada per ^....$
cl filtrada per ^..$
dr filtrada per ^..$
egar$
eguejar$
em$
endre$
fl filtrada per ^..$
fr filtrada per ^..$
pl filtrada per ^..$
tr
tr filtrada per ^..$
tr$
dimarts, 08 de novembre de 2022
[azwitur_]+
[]$c$c$v$c$c$v$c$
[]$c$c$v$c$v$c$
[]$c$v$c$c$v$c$
[]$c$v$c$v$c$
[]$c*$v.$c*$v$
[]$c*$v.$c*$v$c$
[]$v$c$v$c$
[].$c*$v.$c*$v$
[].$v$ filtrada per ia$
[].$v$c$
[].$v.$v filtrada per ment$
[].$v.$v$c* filtrada per ment$
[].$v.$v.
[].$v.$v. filtrada per ment$
[]..
[]..$
[]..$v$ filtrada per ia$
[]..$v$c$
[]...$
[]...$ filtrada per ia$
[]...$v$ filtrada per ia$
[]....$v$ filtrada per ia$
[].....$v$ filtrada per ia$
[]......$v$ filtrada per ia$
[].......$v$ filtrada per ia$
^$c
^$v
^c filtrada per ment$
elogi
dilluns, 07 de novembre de 2022
tx
tx#
diumenge, 06 de novembre de 2022
^.[i]..[p]$ filtrada per [nrena]
^.[i]..[p]$ filtrada per [nrenafbl]
^.[i]..[p]$ filtrada per [nrenafbvl]
^.[i]mp[p]$
ci$
s$
dissabte, 05 de novembre de 2022
^.r..[a]$ filtrada per [bodist]
^[o]\w\wr[e]$ filtrada per [ilscu]
^\w[i]\w\w[o]$ filtrada per [senacurfbl]
^\w\w[o]r[e]$ filtrada per [ilscu]
ressen
divendres, 04 de novembre de 2022
#illa
$illa
&illa
anya$
ella$
elles$
essar$
esso$
eu$
is$
dijous, 03 de novembre de 2022
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eilsnfutd]
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eilsnfutfr]
dimecres, 02 de novembre de 2022
^.[o].r[a]$ filtrada per [ce]
^r[o]..[a]$ filtrada per [ce]
^s[o].[a]r$ filtrada per [ceg]
slash
veritat
stic$
dimarts, 01 de novembre de 2022
^..[^i]..$ filtrada per [rena]
^..[^i]..$ filtrada per [renamusc]
au$
diumenge, 30 d'octubre de 2022
^k
ferra
dissabte, 29 d'octubre de 2022
^..m[^o][a]$ filtrada per [feinbrs]
^..m[o][a]$ filtrada per [feinbr]
divendres, 28 d'octubre de 2022
^$c$v$c+[]$c+ic$
^$c[]$c+ic$
^$c[]c+ic$
^[o]\w[u]\w$ filtrada per [eilsgdtr]
^\w[o]\wm[a]$ filtrada per [eilsnqutfr]
^\w[o]m\w[a]$ filtrada per [eilsnqutfr]
castanya
eri$
esta
esta$
ic$
ina$
dijous, 27 d'octubre de 2022
^....[^o]$ filtrada per [radi]
^....[^o]$ filtrada per |radi]
^.[o]..[e]$ filtrada per [radibtusclz]
^[^o]...[^o]$ filtrada per [radibtus]
ntra$
ntre$
ontra$
tra$
dimecres, 26 d'octubre de 2022
^[^v][^e]..[^a]$ filtrada per [in]
^[o][u]\w\w[a]$ filtrada per [eilsgdtr]
^[o]\w[u]\w$ filtrada per [eilsgdtr]
^[o]\w[u]\w[a]$ filtrada per [eilsgdtr]
^[o]\w[u]\w[a]$ filtrada per [eilstr]
^[o]\w\w[a][u]$ filtrada per [eilstr]
^[u]\w[o]\w$ filtrada per [eilsgdtr]
^[u]\w[o]\w[a]$ filtrada per [eilsgdtr]
^\w[o]\w[a][u]$ filtrada per [eilstr]
^\w[o]\w[u][a]$ filtrada per [eilstr]
^gra.*
^ine
aig$
al$
asqua
isto$
dimarts, 25 d'octubre de 2022
^.....$ filtrada per [viure]
^..s.[a]$ filtrada per [viuremoc]
^\w[a]ss[a]$ filtrada per [enicotp]
dir$
dit$
dilluns, 24 d'octubre de 2022
^[^c][^o].[i][^a]$ filtrada per [f]
^[^c][^o].[i][^a]^ filtrada per [f]
^[o].[a][i]c] filtrada per [F]
^\w\we\w\wa$
^\w\we\wa$
^\we\w\wa$
^\we\wa$
e\wa$
imar$
diumenge, 23 d'octubre de 2022
^r.[^i]n.$ filtrada per [ua]
^r.[^i]n.$ filtrada per [uan]
ell$
divendres, 21 d'octubre de 2022
^\w[e]\w\wn$ filtrada per [siuaol]
^\w[e]r\w[a]$ filtrada per [siuotlmcnd]
incansablement
meta
dijous, 20 d'octubre de 2022
\w
^...[^o][^i]$ filtrada per [panher]
^...[o][i]$ filtrada per [pan]
^.[o].[i]t$ filtrada per [hernapum]
^.[o].[i]t$ filtrada per |hernapum]
empant
ig$
seny
dimecres, 19 d'octubre de 2022
au$
ell$
epte$
dilluns, 17 d'octubre de 2022
$ar
$em
$emia
$mia
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$v$c$vci$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$v$c*$v$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$vci$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c*$vci$ filtrada per itz
^$c*$v$c*$v$c*$v$c$v$c+$
^$c*$v$c*$v$c*$v$c[]$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*[]$c$v$c*$ filtrada per ic$
^$c*$v$c*$v$c*[]$c$v$c*$ filtrada per ica$
^$c*$v$c*[]$c*$v$c$v$c*$
^$c*$v$c*[]$c*$v$c$v$c*$ filtrada per ica$
^.[a]...$ filtrada per [cmio]
^.[a].l.$ filtrada per [cmiosue]
^.[a].l.$ filtrada per [cmiose]
ar$
atre$
em$
osa$
diumenge, 16 d'octubre de 2022
^[e]s\w\w[i]$ filtrada per [ftlom]
^\wr[o]\w[a]$ filtrada per [lesiutpbmc]
em$
nima$
nima$ filtrada per assonant
dissabte, 15 d'octubre de 2022
alfabtic
dijous, 13 d'octubre de 2022
^e[^ris]{2}al$
^e[^risdc]{2}al$
^e[^risdcp]{2}al$
^e[^risdcpt]{2}al$
anta$
antar$
ella$ filtrada per 5
ena$
esca$ filtrada per 5
iga$
oliver
or$
or$ filtrada per 5
ort$
ot
uta$ filtrada per 5
mat
dimarts, 11 d'octubre de 2022
$cz$c
[^e]
[^e]
^e\wpesa$
^fas
^fa
assa$
aa$
eu$
issa
issa$
la cadena buida filtrada per [^e]
la cadena buida filtrada per e
la cadena buida filtrada per e||
la cadena buida filtrada per e
la cadena buida filtrada per ment$
noa
q[^u]
q
s[^$c]
s[^e]
dilluns, 10 d'octubre de 2022
$cs$c
$cs[bdghjlmnrvxz]
$cs[bdghjlmnrxz]
$cs[bdghjlmnvz]
$cs[bdghjlmnvz] filtrada per ^menys
$cs[bdghjlmnvz] filtrada per menys*
$cs[bdghjlmnvz] filtrada per ny
$cs[bdghjlmnvz] filtrada per nys
$csr
Et$
[$c]s[bdghjlmnvz]
[$c^ny]s[bdghjlmnvz]
et$
igma$
igme$
itme$
diumenge, 09 d'octubre de 2022
Disparar
Disparitat
Disparitats
Flor filtrada per Assonant
^[e]s\w\w[i]$ filtrada per [ftlom]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [esouxpmntgli]
lament
s$
dissabte, 08 d'octubre de 2022
^rob
ara$
arar$
obra$
divendres, 07 d'octubre de 2022
Ems$
^auto
ans$
an$
ard$
art$
atre$
aure$
eina$
em$
ems$
enta$
entar$
er$
ers$
er$
esca$
ia$
ics$
ini$
iu$
ura$
$
for$
fora$
nic$
ria$
ric$
rica$
s$
til$
dijous, 06 d'octubre de 2022
^.[o].r[e]$ filtrada per [caipb]
aci$
acle$
ant$
ari$
arsar$
arxa$
ectar$
ecte$
egla$
eglar$
egle$
ei$
ent$
erba$
ers$
erva$
eu$
ine$
marxa$
obra$
oc$
oig$
ombra$
ombrar$
or$
osar$
ot$
ubte$
um$
upte$
ura$
usta$
ut$
ri$
ria$
s$
tic$
leg$
rica$
s$
dimecres, 05 d'octubre de 2022
^axi
^maxi
ania$
axi$
erta$
ertar$
ortir$
urt$
urtir$
nia$
dimarts, 04 d'octubre de 2022
^cator
^fora
^fores
^una
ada$
an$
ap$
ar$
ars$
ar$
assa$
ava$
ent$
essa$
essar$
eta$$
fulles$
iu$
lles$
metre$
oc$
ons$
on$
osa$
osar$
rz
ulles$
una$
unar$
urs$
ncia$
nsia$
$
$
dilluns, 03 d'octubre de 2022
ara$
arar$
are$
arer$
ari$
aro$
aru$
ensa$
ensar$
ena$
enar$
erar$
erer$
irar$
orar$
rir$
ror$
rur$
urar$
diumenge, 02 d'octubre de 2022
^\w[o]\wr[e]$ filtrada per [sniamupbt]
as$
a$
s$
dissabte, 01 d'octubre de 2022
alla$
allar$
eixar$
ell$
ex$
exar$
ill$
ills$
mirall$
on$
divendres, 30 de setembre de 2022
-neu
/-neu
/neu
atge$
ava$$
ebre$
erna$
et$
ida$
ir$
usa$
fora$
tic$
ria$
dijous, 29 de setembre de 2022
(\w{3})-\1
^\w\w\w\w\natge$
^\w\w\w\wnatge$
^\w\w\w\wnatja$
^s....$ filtrada per [inunado]
^s....$ filtrada per [inunados]
^s[e]...$ filtrada per [inunados]
^s[e]...$ filtrada per [inum]
^s[e]...$ filtrada per [inuma]
^s[e]...$ filtrada per [inuna]
^s[e]...$ filtrada per [inunados]
aire$
anca$
natja
dimecres, 28 de setembre de 2022
.*ga$
^.*[]n$
^.*[]n$
^.*n$
^.*n$
^.*n
^.*n$
^.[^a]...$ filtrada per [rdio]
^.[^a]...$ filtrada per [rdioelv]
^[a][^a]..t$ filtrada per [rdioelvn]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [esouxpgli]
^\w[a]\w[a]r$ filtrada per [esouxpmntgli]
any$
anya$
eny$
illa$
iny$
olar$
dimarts, 27 de setembre de 2022
^.[^ie].[i].$ filtrada per [vurfl]
el$
isme$
ou$
ura$
ut$
dilluns, 26 de setembre de 2022
[].ic$
^..[a]..$
^..[a]..$ filtrada per [comdn]
^.[^i][a]..$ filtrada per [pno]
^.[^i][t]..$
^.[^i][t]..$ filtrada per [pno]
^.[^i]t]..$
^.l[a].[i]$ filtrada per [comdn]
^\wl[a]t[i]$ filtrada per [esovrpn]
aci$
al$
ar$
ell$
enc$
es$
i$
ut$
s$
s$
diumenge, 25 de setembre de 2022
^..[^a].[^o]$ filtrada per [pin]
^[^t][^a].[^a][^o][^o]$ filtrada per [pinls]
^[^t][^a].[^a][o][^o]$ filtrada per [pinls]
^[^t][^a][^a][o][^o]$ filtrada per [pinls]
ema$
emar$
end$
ent$
ersar$
ic$
ot$
s$
dissabte, 24 de setembre de 2022
^..[^a]..$ filtrada per [pino]
^.[^l].[^c][a]$ filtrada per [pinofe]
^pl[a]\w[a]$ filtrada per [esioubrfcn]
^pla[a]\w[a]$ filtrada per [esioubrfcn]
i&a&
ia$
divendres, 23 de setembre de 2022
^..[^a].[o]$ filtrada per [pin]
^.[a][^ar].[o]$ filtrada per [pincb]
ern$
dijous, 22 de setembre de 2022
$x
^p.[^a][^n].$ filtrada per [io]
^p.nx[a]$ filtrada per [io]
^x
any$
ara$
atre$
aure$
era$
ers$
er$
metas
or$
x$
cia$
s$
tic$
tica$
s$
dimecres, 21 de setembre de 2022
ISTA$
^.....z....$
^.....z....$ filtrada per tz
^.[^o]...$ filtrada per [crea]
^.[^o]l.[^o]$ filtrada per [creapum]
altra$
any$
el$
erdre$
gita
ida$
ista$
istra$
istre$
itc$
itic$
iu$
ll$
ota$
ull$
una$
tic$
nia$
tic$
$
tic$
dimarts, 20 de setembre de 2022
andre$
arce$
arse$
asi$
enda$
endar$
endes$
er$
esta$
eu$
ons$
on$
orme$
orta$
utic$
mic$
rcia$
rsia$
ria$
ria$
tic$
dilluns, 19 de setembre de 2022
^.[o]d[i].$ filtrada per [renal]
^d[o].[i].$ filtrada per [rena]
ari$
er$
igen$
stic$
diumenge, 18 de setembre de 2022
^[^s][^a].[^e][^sa]$ filtrada per [oripg]
^ami
^carn
asma$
enys$
onc$
oncg$
oncs$
ong$
dissabte, 17 de setembre de 2022
^[^r][^e]..[^a]$ filtrada per [in]
^[^r][^e]..[^a]$?[rea]{1,} filtrada per [in]
^[^r][a].[^r][^ae]$ filtrada per [incu]
^\w[a]\w[e]r$ filtrada per [sincuvl]
^\w[o]m\w[a]$ filtrada per [lesiqunybtcrd]
^p[a]\w[e]r$ filtrada per [sinctmuvl]
s$
divendres, 16 de setembre de 2022
^.....$ filtrada per [soa]
^..[^r][^i].$ filtrada per [soa]
^.[^r][^re][^i].[^i]$ filtrada per [soagm]
^.[^r][^re][^i][^i]$ filtrada per [soagm]
^.[i][^re][^ie][^ir]$ filtrada per [soagmdn]
aca$
usta$
ustar$
dijous, 15 de setembre de 2022
^.....$ filtrada per [rein]
^.....$ filtrada per [reia]
^.....$ filtrada per [reiasc]
^...[^no].$ filtrada per [reiasc]
em$
lluny
llunyat
ura$
urar$
dimecres, 14 de setembre de 2022
^.....$ filtrada per [reina]
^.[o].[u].$ filtrada per [reinafcs]
^.[o].[u].$ filtrada per [reinafcsvl]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [lesiqutfvb]
^\w[o]c[a]r$ filtrada per [lesiqumptfvb]
dimarts, 13 de setembre de 2022
^[^r].[^i].[a]$ filtrada per [en]
^[^r].[^ir][^i][a]$ filtrada per [enfu]
^[^r][i][^ir][r][a]$ filtrada per [enfumc]
^\w[i]\wr[a]$ filtrada per [esnbotxf]
e.*$
fonible$
ible$
$
dilluns, 12 de setembre de 2022
^....$ filtrada per [rad]
^.....$ filtrada per [rad]
^[^o][i].[^ni]t$ filtrada per [rade]
ut$
diumenge, 11 de setembre de 2022
^([mn]|br)\w$
^.[i][^n].[a]$ filtrada per [dn]
^.|i][^n].[a]$ filtrada per [dn]
^.|i][^n][a]$ filtrada per [dn]
^[^s][i][^n].[a]$ filtrada per [dn]
^[^s][i]s.[a]$ filtrada per [dnpt]
^\w\w\w([jhzx]|ny|qu|ll)\w\w\w\w\w\w\w([jhzx]|ny|qu|c|ll)
^\w\w\w[jhzx]\w\w\w\w\w\w\w[jhzx]
^\w\w\w[jhzx]\w\w\w\w\w\w\w[jhzx]\w\w\w
ea$
f..uma
fi.uma
ol$
dissabte, 10 de setembre de 2022
Belana
^....$ filtrada per [bo]
^.er.[u]$ filtrada per [boams]
enta$
entar$
tana$
t$
divendres, 09 de setembre de 2022
^.[^e]..$ filtrada per [rina]
^.[^e]...$ filtrada per [rina]
^.[^e]b.[^e]$ filtrada per [rinapol]
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [ilesqutrnd]
ida$
dijous, 08 de setembre de 2022
^[e]\w\w[u]s$ filtrada per [irnaogxc]
^[mnsu]\w[mnsua]i[mnstru] filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^[mnsu]\ws\w\w\w\ws filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^[rdvis]\w[rdv]\w\w\w\wm
^[rdvis]\w[rdv]\w\w\w\wm filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^[rdvis]\w[rdv]\w\ws\wm
^[rdvis]\w[rdv]\w\wt\wm
^\w\w[er]\w[dvb]\wlar
^\w\w[er]\w[dvb]\wlar filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^\w\w\w\w\w[er]\w\w\wlar
^\w\w\w\w\w\wm\ws\w\w[rdv]
^\w\w\w\w\w\wm\wt\w\w[rdv]
^des\w\w[er]\w[dvb]\wla filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^des\w\w[er]\w[dvb]\wlar filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^des\w\w[er]\w\w\wlar filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^p.[a].[o]$ filtrada per [in]
aar$
leg$
ol$
opo$
po$
trio
dimecres, 07 de setembre de 2022
^....$ filtrada per [radi]
^.....$ filtrada per [radi]
^.[^o]..[^oe]$ filtrada per [radictx]
^[^s][^oe].[o][^oe]$ filtrada per [radictxgn]
^[is]\w[drv]\w\w\w\w\w[re]
^[mnsu]\w[amnsu]\w\w\wa
^[mnsu]\w[amnsu]\w\w\wa filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnsu]\w[amnsu]\w\w\wa\w\w[stae] filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnsu]\w[omnsu]\w\w\w\ws\w\w\w filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnsu]\w[omnsu]\w\w\w\ws\w\w\wt filtrada per ^\w{1,10}$
^[mnsu]o[amnsu]\w\w\wa\w\w[stae] filtrada per ^\w{1,10}$
^[s][^oe].[o][^oe]$ filtrada per [radictxgn]
^\w\w[rdvc]\w\wt\wm\w\w\w[e]
^\w\w[rdvc]\w\wt\wm\w\w\wl
^\w\we\w\w\wm\wt\w\w[drv]
^\w\wl\w\w\wm\wt\w\w[rdvc]
^a\we\w\w\wm\w filtrada per ^\w{1,10}$
^a\we\w\w\wm\wt filtrada per ^\w{1,10}$
^a\wt\w\w\ws\w\w\w\w filtrada per ^\w{1,10}$
^s\w[rdv]\w\w\w\w\w[re]
^s\wt\w\w\ws filtrada per ^\w{1,10}$
olar$
ona$
lid$
lit$
dimarts, 06 de setembre de 2022
$sol
^..[^i]..$ filtrada per [fena]
^..[^il][^i].$ filtrada per [fenabod]
^..[^il][^i]..$ filtrada per [fenabod]
dut$
ell$
muro$
sol$
uro$
uru$
ut$
dilluns, 05 de setembre de 2022
^.[^e]..[^o]$ filtrada per [sri]
^.[^eo]..[^oe]$ filtrada per [sripbl]
^\w[o]\w\w[o]$ filtrada per [lesirnd]
^\w[o]tx[o]$ filtrada per [lesirnd]
diumenge, 04 de setembre de 2022
^.[a]...$ filtrada per [rdio]
^.[a]us[a]$ filtrada per [rdiop]
el$
enci$
dissabte, 03 de setembre de 2022
^...[e][a]$ filtrada per [sri]
^\w[a]mb[a]$ filtrada per [lesiojugrndv]
^actualitz
divendres, 02 de setembre de 2022
^.[a]...$ filtrada per [tulerdio]
^.[a]...$ filtrada per [tuerdio]
^c[a].[a]l$ filtrada per [tuerdio]
erar$
im$
iu$
ncia$
nsia$
dijous, 01 de setembre de 2022
[].um$
^[^s].[^r].[^o]$ filtrada per [ei]
um
um$
dimecres, 31 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [dio]
^.r...$ filtrada per [dio]
^.r[e].[a]$ filtrada per [diocm]
^\wr[e]\w[a]$ filtrada per [sniugcm]
ina$
osta$
ostar$
dimarts, 30 d'agost de 2022
.*la.*e
.la.e
^.....$ filtrada per [radilz]
^.....$ filtrada per [radilze]
^reco
^recomen
u$
ur$
ria$
$
dilluns, 29 d'agost de 2022
^erg
^r.d..$ filtrada per [i]
^t[a]\w[u]$ filtrada per [lioesgnfr]
^t[a]\w[u]\w$ filtrada per [lioesgnfr]
diumenge, 28 d'agost de 2022
^.[a]...$ filtrada per [cmio]
^.[a]...$ filtrada per [cmiosbre]
^p[a]..[a]$ filtrada per [cmiosbrenx]
ir$
dissabte, 27 d'agost de 2022
$c$v$ce$c$c$v
$c$v$ce$c$v
$c$v$co$c$c$v
$c$v$co$c$v
$v$o$c$c$v
Oa$
^$*oa
^$v*[b|v]$v*m$v*$
^$v*[b|v]$v*oa
^.[a]..[o]$ filtrada per [cmi]
^.[a]..[o]$ filtrada per [cmisd]
^o
^tau\wo$
^tau\w$
a
e$
ec$
er$
on$c$v$
$
$
divendres, 26 d'agost de 2022
$c$v$ca$c$c$v
$c$v$ca$c$v
^.....$ filtrada per [plista]
^.....$ filtrada per [plista]
^.....$ filtrada per [plistavur]
^.....$ filtrada per [pistavur]
^....[e]$ filtrada per [pistavur]
^fa\w\wta$
^mi.ar$
a$c$
ina$
dijous, 25 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [ita]
^....[e]r$ filtrada per [itamn]
^...[e]r$ filtrada per [itamn]
^...[e]r$ filtrada per [itamnb]
^[o]..[e]r$ filtrada per [itamnb]
ebri
enc$
enca$
$
s$
$
dimecres, 24 d'agost de 2022
^.[o]...$ filtrada per [crea]
^.[o]...$ filtrada per [creasi]
^\w[e]r\w$ filtrada per [lionafup]
^\w[e]r\ws$ filtrada per [lionafup]
^\w[e]r\ws$ filtrada per [lsionafup]
exigen
iba$
ibar$
la cadena buida filtrada per "\w"
la cadena buida filtrada per "\www"
la cadena buida filtrada per \www
orar$
recol
retardar
trassar$
dimarts, 23 d'agost de 2022
^\w[i]n\w[a]$ filtrada per [lesogupt]
eja$
oure$
tes
tesoster
tragi
$
dilluns, 22 d'agost de 2022
^encar
ano$
ua$
s$
diumenge, 21 d'agost de 2022
apar$
dissabte, 20 d'agost de 2022
Enguany
^.[o]..[a]$ filtrada per [ce]
^.[o].r[a]$ filtrada per [cepb]
^.[o]r..[a]$ filtrada per [ce]
^.[o]r.[a]$ filtrada per [ce]
^.r..[a]$ filtrada per [ce]
is
is$
pas$
divendres, 19 d'agost de 2022
fulgid
haia
or$
dijous, 18 d'agost de 2022
[sz](g[ie]|j[aou])
[sz]x
ana$ filtrada per .{7}
anna$ filtrada per .{7}
bar$
ep$
ert$
essi$
gars
issi$
itzar$
na$ filtrada per .{7}
na$ filtrada per {7}
oan$
oni$
ordi$
par$
ucci$
ucsi$
var$
dimecres, 17 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [udio]
^.....$ filtrada per [udioevs]
^[^a][^na]..[a]$ filtrada per [udioevsmt]
ar$
gibr
malag
malg
dimarts, 16 d'agost de 2022
^(?=.*x).+$
^.....$ filtrada per [crea]
^.....$ filtrada per |crea]
^d[i].[o]n$ filtrada per [creau]
dilluns, 15 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [caio]
^..m..$ filtrada per [caio]
^m[e]...$ filtrada per [caionu]
diumenge, 14 d'agost de 2022
^...[i].$ filtrada per [rad]
^[o].l[i]c$ filtrada per [radf]
^t[a]n\w[a]$ filtrada per [lesiobufmcdr]
am
e
o
dissabte, 13 d'agost de 2022
^...e.$ filtrada per [coa]
^...er$ filtrada per [coadin]
^...er$ filtrada per [coadinsup]
ar
divendres, 12 d'agost de 2022
-
-. filtrada per -se$
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [seniquotpl]
^c.r.[a]$ filtrada per [oe]
^s[o]l[a]\w$ filtrada per [eir]
dijous, 11 d'agost de 2022
deliro
ei$
eix$
dimecres, 10 d'agost de 2022
^.....$ filtrada per [serioo]
^\wl[a]\w[a]$ filtrada per [seniquotcrm]
^p...[a]$ filtrada per [serioounx]
anca$
ari$
egra$
ent$
es$
esa$
esos$
esus$
isa$
isar$
it$
itzat$
la cadena buida filtrada per [serioo]
oba$
oira$
ol$
ol$
op$
ova$
uma$
una$
urn$
dimarts, 09 d'agost de 2022
^...[i].$ filtrada per [sero]
^...[i].$ filtrada per [seroactu]
^.[^i].[i].$ filtrada per [seroactulpd]
dilluns, 08 d'agost de 2022
^.[^o]...$ filtrada per [crea]
^.[i]n.s$ filtrada per [creapsu]
^.[i]n.s$ filtrada per [creapu]
^.in.s$ filtrada per [creapsu]
^.in[^o]s$ filtrada per [creapsu]
^.in[^s][^o]$ filtrada per [creap]
^[o]t\w[o]\w$ filtrada per [eaiulsr]
^\w[i]n[o]s$ filtrada per [eap]
^\w[o]\w[o]t$ filtrada per [eaiulsr]
^t[o]\w[o]\w$ filtrada per [eaiulsr]
advoc
dret
diumenge, 07 d'agost de 2022
^.[a]...$ filtrada per [rdio]
^.[a]...$ filtrada per [rdiobtec]
^.[a]l.[a]$ filtrada per [rdiobtecfs]
^m[a]l\w[a]$ filtrada per [seniquotbrcp]
entre$
etro$
etru$
ora$
dissabte, 06 d'agost de 2022
(q|w|t|y|d|f|g|h|j|k|z|x|m)a(q|w|t|y|d|f|g|h|j|k|z|x|m)io
^cala.$ filtrada per [or]
divendres, 05 d'agost de 2022
^\w[o]\w\w[i]$ filtrada per [senargpl]
ania$
dijous, 04 d'agost de 2022
"
.*mania
.*manac
.*manac
OC$
^.[e]ri.$ filtrada per [so]
^.[e]ri.$ filtrada per [soda]
afina
ari$
bonic
centre
estiu
glosa
grill
impro
llepat
oc$
piscina
dimecres, 03 d'agost de 2022
amf
amfi
amfitri
en$
n$
dimarts, 02 d'agost de 2022
^..r[a]t$ filtrada per [gospeljr]
^.[u].[a]t$ filtrada per [gospeljr]
^.u.at$
^[^a]...[a]t$ filtrada per [gospel]
^[^a]...t$ filtrada per [gos]
^[^a]...t$ filtrada per [gos]
^[^a]..[a]t$ filtrada per [gospel]
comed
comod
fiti
fitti
intit
testoster
dilluns, 01 d'agost de 2022
^....[a]$ filtrada per [ngevi]
^.[o]l.[a]$ filtrada per [ngevims]
ga$
dissabte, 30 de juliol de 2022
[pi...] filtrada per [ano]
^..[i]s[a]$ filtrada per [cubrn]
^..is[a]$ filtrada per [cubr]
^[..is[a]]$ filtrada per [cubr]
^\w\w[i]s$ filtrada per [envtbrl]
^\w\w[i]s[a]$ filtrada per [envtbrl]
^p[i]...$ filtrada per [ano]
^p[i]...$ filtrada per [amost]
^p[i]...$ filtrada per [anost]
^p[i]...$ filtrada per [anost]
^p[i]... filtrada per [ano]
^p[i].[e]l$ filtrada per [amostr]
^p[i].[e]l$ filtrada per [anostr]
ada$
atge$
atja$
ecta$
ecte$
eta$
etar$
iri$
on$
ncia$
$
$
divendres, 29 de juliol de 2022
ot$
dijous, 28 de juliol de 2022
^..[^i]..$ filtrada per [cuna]
^.[li][^i]..$ filtrada per [cunabdet]
^.[o].[^i]l$ filtrada per [vacmb]
^.[o].[i]l$ filtrada per [vacmb]
^\w[a]\w[o]r$ filtrada per [elsiqutcd]
^\w[a]\w[o]r$ filtrada per [elsiqutcdr]
^\w[i]s[o]\w$ filtrada per [enalumthp]
valor
dimecres, 27 de juliol de 2022
$issa
^....[a]$ filtrada per [cun]
^...[i][a]$ filtrada per [cunesp]
^...[i][a]$ filtrada per [cunesp]
^..[^i].[a]$ filtrada per [cun]
^\w[a]\w[i][a]$ filtrada per [senprdlmf]
^g[a].[i][a]$ filtrada per [cunespbd]
^g[a].[i][a]$ filtrada per [cunespmg]
acot$
cot$
estir
issa$
ia$
revol
revolo
dimarts, 26 de juliol de 2022
^[ầa]....$ filtrada per [udio]
^[^ầa]....$ filtrada per [udio]
^[^ầa]...[a]$ filtrada per [udiopres]
^[^ầa][a]..[a]$ filtrada per [udiopresgmb]
^c[a]n[^c][a]$ filtrada per [udiopresgmb]
^can\wa$
dilige
la cadena buida filtrada per l?l
natur
dilluns, 25 de juliol de 2022
^.*[].+[iu]$
^..[i].[a]$ filtrada per [cun]
^..[i].[a]$ filtrada per [cunbor]
^..[i]g[a]$ filtrada per [cunborm]
^.m[i].[a]$ filtrada per [cunborm]
^.m[i]g[a]$ filtrada per [cunborm]
^\w*[]$c*$v$c*$v$c$
^\w*[]$c+$v$c+$v$c$
^\w*[]\w*ter$
^\w*[]\w+[iu]$
^\w*[]\w+[iu]$ filtrada per si$
ern$
iura$
iurar$
iure$
diumenge, 24 de juliol de 2022
^...[^t][^a]$ filtrada per [pis]
^...[^ta]$ filtrada per [pis]
^...a[^t]$ filtrada per [pisgel]
^..a[^t]$ filtrada per [pisgel]
^..tar$ filtrada per [pisgexul]
ar$
desconc
despis
emmaga
enc$
ern$
platja
$
$ filtrada per i$
s$
$
dissabte, 23 de juliol de 2022
^$c*$v+$c*s$
^.[^a]m[i][^o]$ filtrada per [c]
^\w[o]\w[i][a]$ filtrada per [senlgrbpf]
^\w\w\w[i][a]$ filtrada per [senrbpf]
anc$
anch$
ang$
enc$
interm
irma$
irme$
irta$
$
$ filtrada per i
s$
$
s$
divendres, 22 de juliol de 2022
((?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+)[rat]+\1 filtrada per [cmif]
((?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+)[t] filtrada per [cmif]
((?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+)[t]+\1 filtrada per [cmif]
(?:[t][r][a])+^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$) filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+ filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)+[a]+ filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)[a]+[t]+[r]+ filtrada per [cmif]
(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)[t] filtrada per [cmif]
(?:^[o][^r][^a][^ot]$) filtrada per [cmif]
([t][r][a])+(?:^.[o][^r][^a][^ot]$)\1 filtrada per [cmif]
([t][r][a])+^.[o][^r][^a][^ot]$\1 filtrada per [cmif]
([t][r][a])\1^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)+[a] filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)+[a]\1 filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)+\1 filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)+\1[t] filtrada per [cmif]
(^.[o][^r][^a][^ot]$)[t] filtrada per [cmif]
[t][r][a] filtrada per [cmif]
^(.[o][^r][^a][^ot])\1[rat]$ filtrada per [cmif]
^(?:.[o][^r][^a][^ot])$ filtrada per [cmif]
^(?:.[o][^r][^a][^ot])+[rat]+$ filtrada per [cmif]
^(?:.[o][^r][^a][^ot])?[rat]+$ filtrada per [cmif]
^(?:[rat])(?:[o][^r][^a][^ot])+$ filtrada per [cmif]
^(?:[rat])+[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]
^(?:[t][r][a]){1}[o][t][r][a]$ filtrada per [cmif]
^(?:[tr][a]){1}[o][t][r][a]$ filtrada per [cmif]
^.[^a]..[^o]$ filtrada per [cmi]
^.[a]..[ồo]$ filtrada per [cmi]
^.[a]..[^o]$ filtrada per [cmi]
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif]+[^tar]+
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif][^t]+[^a]+[^r]+
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif][^t][^a][^r]
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif][^tar]
^.[o][^r][^a][^ot]$ filtrada per [cmif][^tar]+
^.[o][^r][^a][^ot]$[a] filtrada per [cmif]
^.[o][^r][^a][^ot]$[t] filtrada per [cmif]
^.[o][^r][^a][a]]$ filtrada per [cmifs]
^[^r][o].r[a]$ filtrada per [cmifs]
^[^r][o].r[a]]$ filtrada per [cmifs]
^[t][r][a]{1}[o][t][r][a]$ filtrada per [cmif]
potra filtrada per [cmifs]
dijous, 21 de juliol de 2022
[a] filtrada per [cdfhjklmpqrsvwxyzeiu]
[a] filtrada per [cdfhjklmpqrswxyzeiu]
^$c*$v$c*$v$c*ec$
^$c*$v$c*$v$c*el$
^$c*$v$c*$v$c*i$ filtrada per ori$
^$c*$v$c*$v$c*ic$
^$c*$v$c*$v$c*ic$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c*ic$ filtrada per []$
^$c*$v$c*$v$c*il$
^$c*$v$c*$v$c+a$ filtrada per []
^$c*$v$c*$v$c+o$ filtrada per []
^$c*$v$c*i$ filtrada per ori$
^$c*$v$c*ista$ filtrada per []
^..[^i].[^a]$ filtrada per [ren]
^..[^i].[^a]$ filtrada per [ren]
^.[a][^il][i][^a]$ filtrada per [renlu]
^.[a][^il][i]c$ filtrada per [renlubs]
^cadu
^r*p*t
^r.p.t
i$
i$ filtrada per ori$
ig$
ig$ filtrada per $vig$
iga$ filtrada per $viga$
dimecres, 20 de juliol de 2022
(?:[a][i][t]])^[ait][^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
(?:^[ait]*[^ai].[^it][^a]$) filtrada per [cmops][^ait]
(?:^[ait]*[^ai].[^it][^a]$) filtrada per [cmops][^ait]+
(?:^[ait]*[^ai].[^it][^a]$)[ait] filtrada per [cmops]
(?:^[ait]*[^ai].[^it][^a]$)[ait]+ filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$) filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$)(?:[a][i][t]]) filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$)[a] filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$)[a][i][t] filtrada per [cmops]
(?:^[ait][^ai].[^it][^a]$)[a][i][t]] filtrada per [cmops]
([ait])\1^[ait][^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
(^.[^ai].[^it][^a]$)[ait] filtrada per [cmops]
(^.[^ai].[^it][^a]$)\1[ait] filtrada per [cmops]
[].+cs$
[].+fs$
[].+ks$
[].+lc$
[].+lf$
[].+lk$
[].+lp$
[].+lt$
[].+ps$
[].+r$
[].+rc$
[].+rf$
[].+rk$
[].+rp$
[].+rt$
[].+sc$
[].+sf$
[].+sk$
[].+sp$
[].+st$
[].+ts$
[].+x$
[].r$
[].rp$
^$c*$v$c+$vlc$
^$c*$v$c+$vlf$
^$c*$v$c+$vlp$
^$c*$v$c+$vmp$
^$c*$v$c+$vrt$
^$c*$v$c+$vsc$
^([ait][^ai].[^it][^a])+[a][i][t]$ filtrada per [cmops]
^([ait][^ai].[^it][^a])+[ait]$ filtrada per [cmops]
^([ait][^ai].[^it][^a])?[ait]$ filtrada per [cmops]
^([ait][^ai].[^it][^a])[a][i][t]$ filtrada per [cmops]
^([ait][^ai].[^it][^a])[ait]$ filtrada per [cmops]
^.[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
^.[^ai].[^it][a]$ filtrada per [cmops]
^4c*$v$c+$vsc$
^[^ait][^ait]i[a][^a]$ filtrada per [cmops]
^[^pa][^ait][i][a][^ar]$ filtrada per [cmops]
^[ait]*[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [^ait]
^[ait]*[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
^[ait]*[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops][^ait]
^[ait]*[^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops][^ait]+
^[ait][^ai].[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
^[ait][^ai].[^it][^a]$[a] filtrada per [cmops]
^[ait]t.[^it][^a]$ filtrada per [cmops]
^\w[a][i]\w[a]$ filtrada per [seludogptrc]
rc$
rp$
sc$
sp$
dimarts, 19 de juliol de 2022
Isar$
^[aets]\w\w[mnsu]\w[as]\w\w\w\wc
^re..a$ filtrada per [in]
^re..a$ filtrada per [inst]
ada$
endarre
er$
isar$
$
dilluns, 18 de juliol de 2022
...di. filtrada per [auo]
^...di.$ filtrada per [auo]
^...di.$ filtrada per [auo]
^...di.$ filtrada per [auo]
^...di.$ filtrada per [auo]
^..di.$ filtrada per [auo]
^..di.$ filtrada per [auo]
^[tsae]\w[mnsu]\ws
^\w\w\w\w\wala\war
^\w\w\w\w\wala\wo
^\w\w\w\w\wala\wr
^s\w[mnsu][stae]
^s\w[mnsu][stae] filtrada per ^\w{1,10}$|\w{15}
^se[mnsu][stae]
^se[mnsu][stae]
^t\w[clg]\w\w\w[tpc]
^t\w[clg]\w\w\w[tpc] filtrada per \w{10}
^t\w[clg]\w\w\w[tpc] filtrada per \w{11}
^t\w[rst][eiu]$c\w
^t\w[rst][eiu]$c\w filtrada per \w{10}
^t\w[rst][eiu]$c\w filtrada per ^\w{1,6}$\w{10}
^t\w[rst][eiu]$c\w filtrada per ^\w{1,6}$|\w{10}
^t\w[rst][eiu]$c\wt
^t\w[rst][eiu]\v[aeioc]
^t\w[rst][eiu]\w[aeioc]
^t\w[rst][eiu]\w\w
^t\w[rst][eiu]\w\w|^t\wr[i]\w\w
^t\w[rst][eiu]b\w
^t\w[rst][eiu]g\w
^t\w[rst][eiu]r\w
^t\w[rst][ieo]\w$v
^t\w[rst][ieo]\w\w
^t\w[rst][ieo]\w\w$v
^t\w[rst][ieu]\w$v
^t\w\w\w\w\w[tpc]
ur$
diumenge, 17 de juliol de 2022
-
^(\w+)-?\1$
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per $a(u|d|o)
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per $a(u|d|o){4}
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per (u|d|o)
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per [^udo]
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per [udo]
^[\w{3}i\w{1}$ filtrada per udo
^[^I]\w{2}it$ filtrada per (u|d|o|||||l)
^[^a]+[\w{3}i\w{1}$ filtrada per $a(u|d|o)
^[^a][\w{3}i\w{1}$ filtrada per $a(u|d|o)
^[^udo]\w{3}i[^udo].$
^[^udo]\w{3}i[^udo]\w{1}$
^\w{3}i\w{1}$ filtrada per $(u|d|o){4}
^\w{3}i\w{1}$ filtrada per (u|d|o)
^\w{3}i\w{1}$ filtrada per (u|d|o||||)
^\w{3}it$ filtrada per (u|d|o|||||l|i)
^crep
^espetarr
^sond
dissabte, 16 de juliol de 2022
Co?ar
^Co.ar$
^Co?ar$
^\w[o]p[a]r$ filtrada per [seniutlxd]
^car(c|q)
^carc
^co.ar$
^co?ar$
acte$
al$
co?ar
eix$
ell$
ible$
ig$
iple$
iple
itx$
la cadena buida filtrada per Co.ar
oba$
oia$
ova$
divendres, 15 de juliol de 2022
^tut
al$ filtrada per .{7}
als$ filtrada per .{7}
ut$ filtrada per .{7}
dijous, 14 de juliol de 2022
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [senioumcqtpl]
ma$
ura$
dimecres, 13 de juliol de 2022
^\w[i][a]\w\w$ filtrada per [senbvc]
^ti\wra$
la cadena buida filtrada per ^ti\wra$
xarnego
dimarts, 12 de juliol de 2022
^$C*$v$c*$c*$
^$c$v$c$a
^$c$v$c$
^$c$v$c*$v$c*$v$c*a$ filtrada per i
^$c$v$c*$v$c*$v$c*ut$ filtrada per i
^$c$v$c*$v$c*$v$c*$ filtrada per i
^$c$v$c*$v$c*$v$c*$ filtrada per i$
^$c$v$c*$v$c*$v$c*s$
^$c$v$c*$v$c*$v$c*s$ filtrada per i
^$c$v$c*$v$c*ut$
^$c$v$c*$v$c*$
^$c$v$c*$v$c*$
^$c$v$c*$v$c*$ filtrada per i$
^$c$v$c*$v$c*s$
^$c$v$c*a$
^$c$v$c*er$
^$c$v$c*ut$
^$c$v$c*$
^$c$v$c*$
^$c$v$c*s$
^$c*$v$c*$
^$c*$v$c*$$
^bony filtrada per i
^cag filtrada per i
^fug filtrada per i
^gep filtrada per i
^grog filtrada per i
^xi filtrada per i
e
tavell
$
#
dilluns, 11 de juliol de 2022
^(?=.*a)..da.$ filtrada per [-norichetsqudx]
^(?=.*a)..da.$ filtrada per [-norichetsqux]
^\w[e]\w[i]\w$ filtrada per [saztpc]
^\w[e]n[i]\w$ filtrada per [saztpc]
aller$
allot$
allut$
alls$
aner$
anys$
assada$
assat$
egada$
egam$
egassa$
egat$
egot$
eguer$
eguera$
eguina$
egut$
egs$
ellada$
eller$
ellut$
ell$
ells$
eter$
ill$
inada$
inyol$
inyos$
inyot$
iny$
inys$
ins$
isser$
olari$
oleig$
oler$
olic$
ol$
ols$
ol$
oner$
onera$
ositat$
ut$
s$
diumenge, 10 de juliol de 2022
^\w[o]\w\w[a]$ filtrada per [lesiqutprfnd]
ellar$
dissabte, 09 de juliol de 2022
garl
triom
divendres, 08 de juliol de 2022
estar$
stic$
$ filtrada per i$
dijous, 07 de juliol de 2022
all$
ar$
as$
assa$
enc$
inc$
s$
$
$ filtrada per i$
dimecres, 06 de juliol de 2022
$v$c+ic$ filtrada per []
UT$
ada$
ar$
art$
ell$
ella$
era$
ic$ filtrada per $vic$
ic$ filtrada per $vic$ []
ic$ filtrada per $vic$ | []
ic$ filtrada per $vic$| []
ic$ filtrada per []
ol$
ol$ filtrada per []
ol$ filtrada per
oll$
ot$
ut$
$
$ filtrada per i$
$
s$
dimarts, 05 de juliol de 2022
er$
er$ filtrada per ||||
orris
ris$
rs$
dilluns, 04 de juliol de 2022
ER$
able$
ado$
ai$
an
an$
ei$
er$
era$
ert$
illa$
ran$
und$
unt$
diumenge, 03 de juliol de 2022
^\wr[e]\w[a]$ filtrada per [snicmlfd]
^\wr[e]\w[a]$ filtrada per [snilfd]
^s..er$
^sort
dissabte, 02 de juliol de 2022
^\w[i]\w[u][a]$ filtrada per [snerotplvd]
enc$
divendres, 01 de juliol de 2022
ensa$
ena$
dijous, 30 de juny de 2022
^\w[i]\w\w[a]$ filtrada per [snedborpul]
^\w[i]t\w[a]$ filtrada per [snemjdborpul]
^\w\w\w\w\waci$
^\w\w\w\w\well$
^del\w\w\w\w\w$
ac$
aic$
c
ci$
ec$
ejar$
oc$
dimecres, 29 de juny de 2022
^\w[e]d[i]\w$ filtrada per [snaglmc]
^\w\w\ws$
ismar$
o$
s$
dimarts, 28 de juny de 2022
^[ctmrnya]*$ filtrada per ^[^n]*$
^[escudit]*$ filtrada per ^[^c]*$
^\w[a]\w[i][a]$ filtrada per [snpfrme]
^\w\w\w\w\wcar$
^\w\w\wcarir$
^\w\wcarir$
^\w\wfercar$
car
dilluns, 27 de juny de 2022
INCA$
^\w[i][e]\w[a]$ filtrada per [snblr]
^\w[o]\w[e]r$ filtrada per [iuasnmcbtvl]
^\w[o]\w[e]r$ filtrada per [iuasnmvl]
anca$
ap$
aps$
ar$
ari$
ens$
essi$
eure$
inca$
ip$
iure$
ol$
olt$
oltar$
om$
ou$
ulla$
s$
s$
si$
diumenge, 26 de juny de 2022
^\w[o]\w\w[o]$ filtrada per [eiuasnhmrcl]
^angl
dissabte, 25 de juny de 2022
^\wl[a]\w[o]$ filtrada per [eiusntrmdp]
divendres, 24 de juny de 2022
^\w[a][i]\w[a]$ filtrada per [eousnplbrvd]
conster
iu$
dijous, 23 de juny de 2022
asa$
ase$
cou
isa$
isar$
osa$
sar$
dimecres, 22 de juny de 2022
^[ea][tsl][aie]\w
^[ea][tsl][a][drpstnx][i]c[a]
^[ea][tsl][a][drpstnx][i]ic[a]
^[ea][tsl][a][drpstnx][]ic[a]
^[ea][tsl][a][drpstnx]ica
^\wl[a]\w$ filtrada per [eiousnqtcmpg]
^\wl[a]\w[a]$ filtrada per [eiousnqtcmpg]
^d\w\w\w[pdm]\w\we\w\w
^d\w\w\wm\w\we\w\w
^d\w\w\wm\w\we\wo
el$
ell$
ent$
ent%
una
dimarts, 21 de juny de 2022
Ura$
ant$
ant%
uc$
ura$
dilluns, 20 de juny de 2022
^$c$v$c$v$c[snr][e]
^$c$v$c$v$c[snr][e]$
^$c$v$c$v$cn[e]
^$c$v[rdv]$v$c[snr][e]$
^$c$v[rdv]$v$c[snrl][e]$
^[escudit]*$ filtrada per ^[^c]*$
^[somnlet]*$ filtrada per ^[^e]*$
^t\w$vs[ae]\w\w\w\w\w\w\w
^t\wss[ae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$v[mlcntreous][tsae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$v[mlcntrs][ae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$v[mlctreous][tsae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$v[mntrs][ae]\w\w\w\w\w\w\w
^tr$vs[ae]\w\w\w\w\w\w\w
^vehi
enta$
entar$
venir$
diumenge, 19 de juny de 2022
^\w[a]ns[a]$ filtrada per [eipgc]
esa$
ia$
saber
dissabte, 18 de juny de 2022
^\w[e]n\w[a]$ filtrada per [simt]
^n[e]\w\w[i]$ filtrada per [sula]
apalanc
divendres, 17 de juny de 2022
.*tvic
.*vic
.*vic$
.*vic
^at
acia$
cia$
dimecres, 15 de juny de 2022
ana
ilar$
dimarts, 14 de juny de 2022
$o$a$
^$o$a$
dilluns, 13 de juny de 2022
^$c$v$c[a][mtrsux]ed
^[mnsu][ao]\wa[sn] filtrada per ^\w{1,11}$
diumenge, 12 de juny de 2022
^[stae]\w\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w\w\w\W[e]$
^[stae]\w\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w\w\w\w[e]$
ara$
ea$
or$
um$
dissabte, 11 de juny de 2022
^[smn]a\w\wt\w\w\w\w\w
^[smn]a\w\wt\w\w\w\w\w\w
^[stae]\w\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w\w\w\w[e]
^[stae]\w\w[mnsu]\w\w\w\w\w\w\w\wr$
^ar$v\w[bmpcfgtalnsuv] filtrada per \w{9}
^ar[eou]\w[bmpcfgtalnsuv] filtrada per \w{9}
^ar[eou]\w[bmpcfgtalnsuv][aosilu] filtrada per \w{9}
^desem[bpaeiou]$c\w\w\w\w filtrada per \w{15}
^n[e]\w\w[i]$ filtrada per [sula]
^oi\w[cfjsbgnv]$c filtrada per ^\w{1,9}$
^or\w[cfjsbgnv]$c
^or\w[cfjsbgnv]$c filtrada per \w{9}
^or\w[cfjsbgnv]$c filtrada per ^\w{1,9}$
^or\w[cfjsrbgnv]$c
^or\w[cfjsrbgnvd]$c
arta$
arte$
arte
ncia
ncia$
nsia$
divendres, 10 de juny de 2022
^$c$v$c$v$c\wla filtrada per ^\w{1,11}$
^$c$v$ci$c$c$ca$c filtrada per ^\w{1,11}$
^[ei]\w\w\w\w\wt[a]
^[ei]\w[a]\w\w\wt[a]
^[e]\w[a]\w\w\wt[a]
^[e]\w[al]\w\w\wt[a]
^[e]\w\w\w\w\wt[a]
^[mnsu][aumns]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu][aumons]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu][s]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu][sn]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu][son]\w\w\w\w[i]t filtrada per ^\w{1,11}$
^[mnsu]\w\w\w\w\wst\w\w\w
at$
el$
esa$
cia$
dijous, 09 de juny de 2022
^$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c
^$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v
^$c$v$c$v$c$v$ca$c$v$c$v$
^$c$v$c$v$c$v$ca$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$c$v$ci$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$c$vbi$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$ca$ci$c$v$c$v$c$
^$c$v$c$v$ca$ci$c$v$c$v$c$v$
^$c$v$ca$c$vbi$c$v$c$v$c$
^$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$
^$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$a$
^$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$c$v$
^[aei][cndreg]ag\w\w\w filtrada per \w{10}
^[aei][cndrg]ag\w\w\w filtrada per \w{10}
^[aoei][cndreg]ag\w\w\w filtrada per \w{10}
^[aonei][cndreg]ag\w\w\w
^[aonei][cndreg]ag\w\w\w filtrada per \w{10}
^[scteiapgfrn]\w\w\wg[o] filtrada per \w{10}
^[sctgfrn]\w\w\wg[o] filtrada per \w{10}
^c$v$c$v$c$vl
^c$v$c$v$c$vl[ea]
^c$v$c$v$c$vl[ea] filtrada per \w{10}
^c$v$c$v[cfgrs]$vl[ea] filtrada per \w{10}
^c\w\w\w\w\wl[ea] filtrada per \w{10}
^e\w[oui]\w\w\war$ filtrada per \w{10}
ada$
aigua
aqua
impert
dimecres, 08 de juny de 2022
^\w\w\w\w\wc$
^\w\w\w\wor$
^\w\w\wic$
^\wu\w\wic$
^\wu\wic$
^\wu\wri\w$
^\wu\wric$
ana$
anya$
ora$
dimarts, 07 de juny de 2022
^t[a]r\w[a]$ filtrada per [sni]
aiar
lang
lang$
dilluns, 06 de juny de 2022
Viol
Violi
Vironera
^\w[e]\w[o]\w$ filtrada per [snifrumapgt]
a
a$
at$
ms
ud$
$
s
s$
diumenge, 05 de juny de 2022
^\w\wb[i]\w$ filtrada per [senmaol]
diglss
dissabte, 04 de juny de 2022
^[cegamnt]*$ filtrada per ^[^g]*$
^[somnlet]*$ filtrada per ^[^e]*$
divendres, 03 de juny de 2022
^flan
ara$
are$
trala
trall
dijous, 02 de juny de 2022
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [senicmutpl]
^\w[o]\w[a]r$ filtrada per [seniutpl]
^\w[o]g[a]r$ filtrada per [sebnicmutpl]
^\w\w\w\wat$
^\w\w\w\wet$
^\w\w\w\wut$
au$a
ensar$
ensi$
eu$
ncia$
dimecres, 01 de juny de 2022
ana$
ent$
ins$
mata
ora$
ossa$
dimarts, 31 de maig de 2022
go
ill$
dilluns, 30 de maig de 2022
$osa
%osa
&osa
^\w[a]\wr[e]$ filtrada per [sniptcu]
^p[u]\w\w[o]$ filtrada per [seniadr]
at$
ella$
osa$
diumenge, 29 de maig de 2022
ansa$
ana$
la cadena buida filtrada per elefant
$
dissabte, 28 de maig de 2022
^\w[u][i]\w[a]$ filtrada per [senrotbd]
ella$
er$
ia$
ida$
oni$
or$
$
$
divendres, 27 de maig de 2022
^descons
an$
at$
enci$
enta$
ida$
oll$
peanuts
$
n$
dijous, 26 de maig de 2022
$c{4}
$c{5}
^$c*$v$[dglnrs]$
^$c*$v$c$
^$c*$v$c*$
^$c*$v$c+$
^$c*$v$c+$v[lnrdsz]$
^$c*$v[dglnrs]$
^$c*$v[iu]$
arsa$
ara$
ida$
u$
ur$
dimecres, 25 de maig de 2022
^\w[a]\w[a]$ filtrada per [nictmr]
^\w[a]\w[e]s$ filtrada per [nictmr]
^\w[u]\w[a]t$ filtrada per [senivlofmr]
aaar$
ada$
al$
asar$
asi$
assa$
au$
aus$
e$ filtrada per ble$
estrafolari
iri$
oira
oira$
$
dimarts, 24 de maig de 2022
^[inodrcm]*$ filtrada per ^[^n]*$
^[u]\w\w[i]t$ filtrada per [senajolfr]
^\w[u]\w[i]t$ filtrada per [senajolfr]
^c[a]s[o]\w$ filtrada per [ni]
ell$
enci$
ensar$
ensi$
er$
ima$
imar$
isme$
ou$
ull$
ncia$
$
dilluns, 23 de maig de 2022
^\w[e]r\w[a]$ filtrada per [snimdpl]
^\w[e]rr[a]$ filtrada per [snimctdpl]
^\w[e]rr\[a]$ filtrada per [snimctdpl]
^\w[e]rr\a]$ filtrada per [snimctdpl]
diumenge, 22 de maig de 2022
$dra
^\w[e]\wr[e]$ filtrada per [sniaptmbl]
^\w[i]\w\w[a]$ filtrada per [sneprmbot]
atge$
atja$
consell
desaconsell
em$
ena$
eu$
i
ica$
idra$
idre$
um$
vi$
$
cia$
dissabte, 21 de maig de 2022
^\w[e]\w\w[a]$ filtrada per [snitul]
contrat
trinc
divendres, 20 de maig de 2022
^\w[i]\wm[a]$ filtrada per [sencl]
^ve.an$
al$
atar$
ba
ill$
osa$
dijous, 19 de maig de 2022
^r[i]\wl[e]$ filtrada per [snamt]
ura$
dimecres, 18 de maig de 2022
^n[o]c[i]\w$ filtrada per [e]
ana$
arri$
arta$
eble$
egla$
ell$
eri$
et$
ir$
it$
ll
os$
osa$
trompa
ul$
$
dimarts, 17 de maig de 2022
$ul
(dlaec)$
(dloc)$
(loc)$
(locdt)
(locdt)$
Ul$
X{d}
X{n}$
^[a-d0-9_-]{6,18}$
^[a-z0-9_-]{6,18}$
^[da0-9_-]{6,18}$
^d
^da
^dao
^irr
ent$
eri$
la cadena buida filtrada per $ul
la cadena buida filtrada per ul$
uca$
ul$
tic$
$
tid$
tit$
dilluns, 16 de maig de 2022
([agmdt])
([aiu])
([s][agmdt])
([s][agmdt])[^bcfhijklno]
([sagmdt])
...cat
.{3}cat
^[mestagd]*$ filtrada per ^[^s]*$
^[o]n\w\w[a]$ filtrada per [eirmcls]
^\w{3}cat$
^\w{3}es$
^\w{3}eu$
^ac*$v
all$
ar$
b$^a*
b$^a*$v
b$^ac*$v
g[^bcfhijklno]$
g[^bcfhijklno]\$
g[^bcfhijklno]\[g-l]$
oll$
s$a$v$c
s$v$c
s$v$v$c
s[^a][^d][^e][^g][^m][^t]$
s[^b][^b[^c][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^b][^b[^c]fhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^b][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^b][^c][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
s[^bcfhijklnopqrstu]
s[^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]
s[^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]
s[^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu][^bcfhijklnopqrstu]$
ull$
ura$
urooncolo
cia$
cie$
ssia$
diumenge, 15 de maig de 2022
$eles
&eles
^$c?[dau]$c?[dau]n$c?[dau]$c?[dau]$ filtrada per .{6}
^(.)an[^a\1]{2}$
^(.)an[^a][\1]$
^(.)an[^a][^$1]$
^(.)an[^a][^\1]$
^(.)an[^a]\1$
^(.)an[^a]{2}$
^(.?$v){4}$ filtrada per .{6}
^(.?$v){5}$
^(.?$v){5}$ filtrada per .{6}
^.....$ filtrada per [euioasdxcn]
^.....$ filtrada per [euiosdxcn]
^.....$ filtrada per [ndau]
^.....$ filtrada per [ndauei]
^.....$ filtrada per [ndaueix]
^..n..$
^..nau$
^..nua$
^.?[au].?n$
^.[lrt].?[lrt]$c?$ filtrada per .{6}
^.[lrts].?[lrts]?$c?$ filtrada per .{6}
^.a.?u$c?$ filtrada per .{6}
^.an..$
^.an[^a]{2}$
^.dn..$
^.un..$
^.un[^u]{2}$
^[clrtsauo]{5}$ filtrada per .{6}
^[clrtsauo]{5}$ filtrada per a|u
^[dau]*[dau]*n[dau]*[dau]*$
^[dau][dau]n[dau][dau]$
^[dau]{2}n[dau]{2}$
^[obcdfglmnpst]{5}$ filtrada per a|u
^\w[a]n\w[a]$ filtrada per [eiordtgbcs]
^\wl[a]n\w[a]$ filtrada per [eiordtgbcs]
^aun$
^d.n[au]..$
^d.n[au][au]$
^d[au]n..$
^dan..$
^dun..$
^n.d[au]{2}$
ela$
eles
eles$
er$
erta$
um$
$
dissabte, 14 de maig de 2022
aix$
divendres, 13 de maig de 2022
^[ах][ах][ах][ах][ах]$
ada$
atar$
atre$
bassar$
er$
ern$
et$
ia$
iia$
oc$
orb$
ord$
sobre
uit$
ull$
ull$
vassar$
dijous, 12 de maig de 2022
^hal
h filtrada per ^h
oli$
oli$, filtrada per oli$
olia$
olia$,
dimecres, 11 de maig de 2022
^[cegamnt]$ filtrada per [^g]*
^[cegamnt]*$ filtrada per [^g]*
^[cegamnt]*$ filtrada per ^[^g]*$
^[cgamnte]*$ filtrada per ^[^g]*$
^\wl[o]\w[a]$ filtrada per [eiusncrdbqt]
air
respect
u$
$
dimarts, 10 de maig de 2022
^[schoiue]*$ filtrada per ^[^c]*$
ostenta
rata
dilluns, 09 de maig de 2022
^[oearxcf]*$ filtrada per [^f]*
^[oearxcf]*$ filtrada per ^[^f]*$
^[oearxcf]*$ filtrada per ^[^x]*$
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eiosncdb]
^\w[e]s[i]\w$ filtrada per [andg]
^\wor\we$
diumenge, 08 de maig de 2022
aia$
aiar$
alla$
allar$
issa$
dissabte, 07 de maig de 2022
^pin\wo$
^pin\w$
divendres, 06 de maig de 2022
^\w\id\w$
^a\w\wu\w$
^al\wum$
xava
lia$
dijous, 05 de maig de 2022
al$
alar$
aler$
in$
um$
un$
n$
dimecres, 04 de maig de 2022
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [iesnpdc]
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [iesnpdcmbt]
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [iesnpgjdcmbt]
^\w[or\w][a]$ filtrada per [iesnpdc]
^tr\w\wep\w$
al$
iar$
insen
insenc
insinc
insincer
sincer
sincere
ustre$
s$
dimarts, 03 de maig de 2022
$cu$ filtrada per .{5}
$ui
$vx$v|$vxc filtrada per $vix|$vux
$vx$v|$vxc filtrada per $vix|$vux|^ex$v
$vx$v|$vxc filtrada per Svix|Svux
^alt\w\w$
^alte\w$
ai$c$ filtrada per .{5}
e$e$ filtrada per .{6}
ei$
et$
i$ filtrada per .{4}
u$ filtrada per .{5}
ui$
ui&
ull$
us$
ncia$
s$
dilluns, 02 de maig de 2022
^[a]l\w[e][a]$ filtrada per [isnrdc]
^[e]l\w\w[a]$ filtrada per [isnlr]
^[oviylan]*$ filtrada per [^n]*
^[oviylan]*$ filtrada per [^n]{5}
^[oviylan]*$ filtrada per ^[^n]*$
^\wl\w[e][a]$ filtrada per [isnlr]
^\wl\w[e][a]$ filtrada per [isnr]
^cri*s$
^cri.s$
diumenge, 01 de maig de 2022
^[feminst]*$ filtrada per ^[^e]*$
^[modisne]*$ filtrada per ^[^s]*$
^\w[a]\wr[o]$ filtrada per [eiusntcb]
^r[a]\w\w[o]$ filtrada per [eiusntcb]
istra$
istre$
ugar$
dissabte, 30 d'abril de 2022
Ca.*
^\waus\w$
^ca.*
^ga(.*){3}$
^ga(.*){5}$
ca.*
divendres, 29 d'abril de 2022
^[modisne]*$ filtrada per ^[^s]*$
^g[a][u]\ws$ filtrada per [eiorln]
^g[a]\w[u]s$ filtrada per [eiorln]
ons$
$
dijous, 28 d'abril de 2022
asos$
roure
s$
dimecres, 27 d'abril de 2022
$vx filtrada per ix|$ex$v
$vx filtrada per ix|^ex$v
$vx$v filtrada per ix
^....ix$
^...ix.$
^..ix..$
^..ix.....$
^.ix...$
^.ix......$
^[fugitva]*$ filtrada per ^[^i]*$
^\w[a]\w[i][o]$ filtrada per [eusndcm]
^\w[a]\w[i][o]$ filtrada per [eusndcmgl]
ana$
anya$
idre$
isme$
itra$
dimarts, 26 d'abril de 2022
.*gran$
.*gran.*
^[negligent]*$ filtrada per ^[^t]*$
^[negligent]*$ filtrada per ^[^t]*$
^[nmeglit]*$ filtrada per ^[^t]*$
^\w[o]r\w[a]$ filtrada per [eiutsfgln]
set
sis
dilluns, 25 d'abril de 2022
'emiar$
AVI
^[estrident]*$ filtrada per ^[^d]*$
^[maquinao]$ filtrada per ^.+n.+$
^[maquinao]$ filtrada per ^[^n]*$
^[maquinao]*$ filtrada per ^[^n]*$
acia$
agar$
al$
ala$
ama$
ar$
asa$
asar$
assa$
at$
avi$
aa$
eina$
ent$
erra$
ena$
ia$
ici$
illo$
ina$
is$
opa$
osa$
osca$
osque$
ot$
otre$
CIA$
cia$
mia$
$
n$
diumenge, 24 d'abril de 2022
ai
alde$
greco
grecoro
romana
rom
dissabte, 23 d'abril de 2022
^.*z.*$
^.*z.*$ filtrada per [^i]*
^.+otzar$
^.+z.+$
^.+z.+$ filtrada per [^i]
^.+z.+$ filtrada per [^i]*
^.+z.+$ filtrada per [^i]{4,9}
^.+z.+$ filtrada per [^i]{7}
^.+z.+$ filtrada per ^.+[bcdefhi].+$
^.+z.+$ filtrada per ^.+[bcdefhijklmnpquv].+$
^.+z.+$ filtrada per ^.+[bcdefhijklmnpqv].+$
^.+z.+$ filtrada per ^.+i.+$
^.i.at$
divendres, 22 d'abril de 2022
aga$
agar$
al$
allo$
ea$
eia$
ensa$
ena$
esa$
essa$
ea$
ica$
icar
icar$
ina$
io$
llo$
omar$
opa$
urt$
$
dijous, 21 d'abril de 2022
^\w[o]l[i]\w$ filtrada per [esnambgc]
^\w[u]\w[a]\w$ filtrada per [eiosnvlrfgt]
albs$
arg
arg$
aro$
bs$
er$
ir$
ius
ius$
ol$
ors
os
ucapuca
us
na$
dimecres, 20 d'abril de 2022
OLAR$
^\wini\w$
al
ell$
ens$
eta$
ista$
olar$
olla$
dimarts, 19 d'abril de 2022
.+img.+
[GACNIFM]
^AR
^[AMGCIF]
^\w\w\w\wtir$
ag$
all$
ar$
at$
atge$
erra$
erre$
eta$
eva
evar
ia$
icta$
icte$
ig$
inja$
inxa$
inxar$
mae
marir
merir
og$
on$
tiar
tir
tz filtrada per tzaci|tzant|tzador
tz filtrada per tzaci|tzant|tzador|tzat$|tzada$
s$
dilluns, 18 d'abril de 2022
ac$
cal
ei
ell$
iac$
llai
lloi
diumenge, 17 d'abril de 2022
[az]{5}
[az]{5} filtrada per [creguon]
dissabte, 16 d'abril de 2022
acle$
acle$ filtrada per acle$
ara$
at$
il$
divendres, 15 d'abril de 2022
^(\w)(\w)\w?\2\1$
acta$
acte$
ani$
b
b$
cio
cio$
ell$
f filtrada per b|d|g|e|h|u|j|k|l|m|n|p|q|r|t|v|x|z
ina$
musa
oc$
ona$
ona$ filtrada per sense accent
ra
rer$
sv
sv filtrada per b|d|g|e|h|u|j|k|l|m|n|p|q|r|t|x|z
sv filtrada per e
to$
ura$
virus$
$
nia$
nim
nim$
n$
$
$
s$
dijous, 14 d'abril de 2022
.*font
.*font.*
Cap
^\w\w\wbot$
^\w\w\wvot$
^cap\w\w\w$
bot
cap
font
vot
dimecres, 13 d'abril de 2022
^apor\wm\w$
cocci$
roba
rova
dimarts, 12 d'abril de 2022
^\w[i]\w[a]t$ filtrada per [esnrvlpg]
itar$
or$
dilluns, 11 d'abril de 2022
$at
^\w[i]b[a]\w$ filtrada per [esnr]
^\w[i]t[a]t$
^hi
^homo
^hom
^hu
^u
at$
flip
it$
$
diumenge, 10 d'abril de 2022
ac
audi
eta
nal
op
puny
rr
uta
dissabte, 09 d'abril de 2022
aldar$
aldi$
pifi
rr
rrea
rreic
tesa$
um$
dijous, 07 d'abril de 2022
^.i.at$
^.{7}$
^mot$
a$
is$
mot$
dimecres, 06 d'abril de 2022
^.ran.$
^\w[a]r\w[a]$ filtrada per [eioscdftpn]
^\w[i]\w[a]\w$ filtrada per [esnlbr]
an$
at$
ic$
ot$
dimarts, 05 d'abril de 2022
^\w\w\wputar$
^\wr[a]n\w$ filtrada per [eiostgl]
dilluns, 04 d'abril de 2022
Porcaries
\we\wo\wa
\we\wo\wa{6}
^\we\wo\wa
^\we\wo\wa$
a$
a$c$
ar$
as$
es$
ies
ies filtrada per W
ies$
porcaries
diumenge, 03 d'abril de 2022
$v$c$v$
$v$c$v$ filtrada per $vr$v$
$v$c[^r]$v$
^\w[i]\w[e]\w$ filtrada per [asnbdtvr]
^\w\wu\wa$ filtrada per [teiscn]
^\we\wsa
^\we\wsa$
a$c$v$
a$c$v$ filtrada per ar$v$
cat
sof
dissabte, 02 d'abril de 2022
^ata
^ata\wd
^ataf
^c\wi\w$
^es\wr
^es\wr\w\wx
^mi\wl\w\w$
^mi\wl\w\w\w$
^mill
otge$
otja$
palli
divendres, 01 d'abril de 2022
an$
ar$
at$
a$
ta$
$
mic$
dijous, 31 de mar de 2022
^.esti$
^[^mloresfndgica].[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$
^[^mloresfndgica].[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$ filtrada per [^m]{5}|[^u]{5}
^[^mloresfndgica]a[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$
^[^mloresfndgica]a[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$ filtrada per [^m]{5}|[^u]{5}
^[^mloresfndgica]a[^luoresfndgica][^luoresfndgica][^loresfndgica]$ filtrada per [^m]{5}|[^u]{5}
^\wa\w\wu$
^\wa\w\w$
^ben.....+
^mal.....+
alla$
als$
al$
ant$
ar
ar$
as$
ati$
bis
bte$
cant
ec
ees$
er$
erra
ers
es$
f filtrada per b|d|g|e|h|u|j|k|l|m|n|p|q|r|t|v|x|z
ic$
icaci
icaci filtrada per b|d|g|e|h|j|k|l|m|n|p|q|r|t|v|x|z
intentar
intento
ire$
l filtrada per b||e|f|g|h|i|j|k|m|o|p|q|s|t|u|w|x|y|z
n[mbp]
obte$
re$
te$
umpte$
unt$
unta$
veu
dimecres, 30 de mar de 2022
eta
ieta
dimarts, 29 de mar de 2022
^\warli$
^\warl$
^\wivo\w$
dilluns, 28 de mar de 2022
-unt
-unt$
-unt&
pepe
umpte$
unt$
unta$
dissabte, 26 de mar de 2022
\Bet
^.esti$
^\westar$
^ci.e.$
c filtrada per [bdfghklmnqsvwxyzaeu-]
c filtrada per [bdfghklmnqsvwxyzaeu]
ull$
divendres, 25 de mar de 2022
^\w\w\w\waci$
aci$
esa$
oi$
onta$
dijous, 24 de mar de 2022
\Bcl\B
^$c$v[iu]....$ filtrada per $v[ui]x
^$c$v[iu]....$ filtrada per $v[ui]x|ai
^$c$v[iu]....$ filtrada per $v[ui]x|aix
^$c$v[iu].....$
^.ruix$
^\w\w\wi\w$ filtrada per [aeo]
^\w\w\wi\w$ filtrada per [aeosnd]
^\w\w\wir$ filtrada per [aeo]
^\w\wci\w$ filtrada per [aeo]
^c[o].[i].$
^n[be-jlmnpqtv-z]{3}e$
atge$
cadar$
gue
gui
ig$
mandros
ori$
ositat$
rr$vss
dimecres, 23 de mar de 2022
^....rr.$
^[^loresptma][^loresptmin][^loresptmin][^loresptm][^loresptma]$ filtrada per [^a]{5}|[^i]{5}|[^n]{5}
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$|ora$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$|ora$|osa$|ria$|ica$
a$ filtrada per ista$|cida$|ata$|ada$|iva$|ora$|osa$|ria$|ica$|ina$|ssa$
ela$
elar$
iu$
ol$
olt$
ou$
ranc$
dimarts, 22 de mar de 2022
aci
aga$
aig$
aix$
atx$
ny
oga$
ola$
osa$
osca$
ossa$
ost$
ot$
ota$
ou$
ova$
ove$
tx$
ua$
ub$
uc$
uca$
uda$
ui$
ull$
um$
una$
uny$
ur$
ura$
ust$
ut$
CIA$
$
cia$
$
dilluns, 21 de mar de 2022
arjo$
ati
ati$
ati$ filtrada per ati$
buix$
cs$
dia
dia$
es$
ia$
ina
o$
obla$
oble$
oc$
oca$
ol$
oll$
om$
oma$
omar$
on$
ona$
onda$
onge$
onja$
ont$
ony$
or$
ora$
orda$
orde$
ori$
orn$
ort$
orta$
sar$
ses$
uix$
ria$
s$
diumenge, 20 de mar de 2022
Dre
Endre
Torrid
Trrid
[eiodrtn]+ filtrada per [^abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn]
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn][eiortdn]$
^[eiortdn][eiortn]
^[eiortdn]{8}
^[eoidtrn]+
^[eoidtrn]+ filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn][eoidtrn][eoidtrn]+ filtrada per [^d]
^[eoidtrn][eoidtrn][eoidtrn]+ filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn][eoidtrn][eoidtrn]+ filtrada per [d]
^[eoidtrn]{10} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{11} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{3} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{7} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{8} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{9} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eiodrtn][eiodrtn]+ filtrada per [^abcfghjklmpqsuvwxyz]
^[eoidtrn]{3} filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
d[eiortn]
dor
dre
dro
e+ filtrada per [^abcfghjklmpqsuvwxyz]
entre
ibra$
ibre$
ic$
ida$
idra$
idre$
iga$
ila$
illa$
im$
ima$
ina$
ins$
insa$
inya$
in$
ina$
ira$
iri$
isa$
isca$
issa$
ista$
iste$
it$
ita$
itge$
itja$
itxa$
itxe$
iu$
iura$
iure$
i$
or$
torrid filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
trrid filtrada per [abcfghjklmpqsuvwxyz]
lia$
llia$
s$
$
dissabte, 19 de mar de 2022
^\wrui\w$
ella$
etra$
etre$
eu$
ia$
orar$
$
a$
divendres, 18 de mar de 2022
^mon..$
ed$
en$
esc$
esca$
essa$
est$
esta$
estra$
et$
eta$
ea$
feina
ten$
ulls$
dijous, 17 de mar de 2022
[aeiuo]w[aeiuo]
^\wovia$
^ros.a$
^ros\wa$
aira$
ar$
duc$
ec$
eda$
eg$
eig$
eix$
el$
ell$
ella$
ella$
em$
ena$
ens$
ent$
ents$
er$
era$
erd$
eri$
erla$
erra$
erre$
ers$
ert$
es$
esa$
etlla$
testa
tup
w[aeiuo]
$
s$
$
s$
ss$
dimecres, 16 de mar de 2022
.ie.a
Sa$
^.ie.a$
^[^lrnp][^lrnpoe][^lrno][^lrne]s$ filtrada per [^e]{5}|[^o]{5}|[^p]{5}
a$
aig$
any$
ar$
at$
ata$
atge$
atja$
au$
aura$
aure$
colacau
colcau
da$
dia$
em$
escuic
esta$
formatge$
fuias
fuita
ge$
ia$
iar$
icia$
ina$
ir$
ista$
ja$
matge$
no$
oble
oble$
ol$
ort$
pa$
rd$
res$
riu
rius
sa$
snoubor
ti$
ua$
ul$
xos
$
ta$
$
dimarts, 15 de mar de 2022
^[^orescanvtl][^orescanvti][^orescanvt][a]l$ filtrada per [^i]{5}
ab$
ac$
acia$
afa$
aia$
aita$
ala$
alt$
am$
ama$
ana$
anc$
anca$
and$
ang$
ange$
angel$
ania$
anja$
ans$
ant$
anta$
any$
anya$
an$
ana$
ap$
ar$
ara$
arc$
arca$
ard$
arg$
ari$
as$
asa$
ase$
assa$
ast$
asta$
astra$
astre$
at$
a$
aa$
espra$
espre
espre$
espre&
cia$
ngel$
s$
sa$
dilluns, 14 de mar de 2022
$ca$ci$
$ca$ci$c$
$ce$c$ci$c$
$ce$ci$c$
$ce$ci$c$c$
&ce&ci$
^c[o][^lrespo][i][^lresnpo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresntamcpo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresnampo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresntamcpo]$
^c[o]lresntamcpo][i][^lresntampo]$
^c[o]lresntcpo][i][^lresnampo]$
^c[o]lresntcpo][i][^lresnpo]$
^c[o]lrespo][i][^lresnpo]$
^c[o].[i].$
^co.i.$
^co\wi\w$
^co\w\w$
^c\wi\w$
^c\wi\w$
eu$ca$
eu$ce$
l filtrada per b||e|f|g|h|i|j|k|m|o|p|q|s|t|u|w|x|y|z
o..o$
$
$
diumenge, 13 de mar de 2022
$ia
^ru\w\w\w$
centre
centre$
ia
ia$
rere
dissabte, 12 de mar de 2022
^\wasa$
^\wesa$
eta
divendres, 11 de mar de 2022
$nes
al$
altra$
altres$
ansa$
ana$
ata$
dre$
em$
ers
fers
ins$
iu$
nes$
ol$
ota$
rit$
sem$
tut$
tutg$
dijous, 10 de mar de 2022
[sau] filtrada per [cielomr]
^\w\w\w\w\w\wtor$
^\wi\w\we$
^s[^lorndabuft][^lorndabuft][^lorndabuft][^lorndabueft]$ filtrada per [^e]{5}
^s[^lorndabufte][^lorndabuft][^lorndabuft][^lorndabuft]$ filtrada per [^e]{5}
^si.e.$
^sie..$
f(e|)li
fel
felici
felin
odin
tor$
dimecres, 09 de mar de 2022
^\wors\w\w$
alta$
amiemdiuenClaudi
gabriel
gabriel$
hurac
l'ulldel'hurac$
dimarts, 08 de mar de 2022
C.rcel
Do.e.
Doe..
^$c$vi$c
$
$ filtrada per i
dilluns, 07 de mar de 2022
[]
[]$c*$v$c*$v
[]$c*$v$c*$v$c$
[]$c*$v$c*$v$c$ filtrada per cies$
[]$c*$v$c*$v$c$ filtrada per ies$
^$c+$v$cet$
^b
^b$i$
^b$vi$
^b(i)$
^t[e]n.[o]$
^ten.o$
ansa$
ana$
oc$
or$
por$
tx
tx$
diumenge, 06 de mar de 2022
Est
^[^lorespit][^lorespit][^lorespit][^lorespit]a$ filtrada per [^n]{5}
^[^lorespit][^lorespit][^nlorespit][^lorespit]a$ filtrada per [^n]{5}
^{^lorespit}{^lorespit}{^lorespit}{^lorespit}a$ filtrada per [^n]{5}
ena$
est
serena$
dissabte, 05 de mar de 2022
.inar
^.inar$
^conju
^titu
dia$
ilca$
ilcar$
la cadena buida filtrada per .inar
divendres, 04 de mar de 2022
$xo
^.....$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}
^.....$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l]....$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l][^a]..[^e].$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l][^a].[^e].$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^l][^a].[^e]l$ filtrada per [^a]{5}|[^e]{5}|[^l]{5}
^[^lrscxmfbnte][o][^lrsxifbmnte][i][a]$
^[^lrscxmnte][o][^lrsximnte][i][a]$
^[^lrsmnte][o][^lrsimnte][i][a]$
^[^lrsmnte]o[^lrsimnte][^lrsmnte]a$
^[^lrsmnte]o[^lrsimnte]ia$
^[^lrsmnte]o[^lrsmnte][^lrsmnte]a$
^\wovi$
^\wovia$
^\wovi$
^\wova$
^l[^a][^s]..$ filtrada per [^s]{5}|[^a]{5}
^l[^a][^s]..$ filtrada per [^s]{5}|[^a]{5}
any$
a|e filtrada per [^s]{5}|[^a]{5}
be$
dor$
eix$
ell$
em$
ent$
eor
era$
ers
ia$
ides$
ila$
ir$
it
juny$
liquida
lquida
negra
ni$
olt
ona$
or$
ora$
ra$
se$
sucre
tit$
tja
ui
ui$
uny$
s$
dijous, 03 de mar de 2022
Lesflormoren
^dar\wi$
^dari\w$
^r..ia$
^r[a].[i].$
^r[a].[i][^losebamr]$
^r[a].[i][^r]$
^r[a].i.$
^r[a][^losebamr][i][^losebamr]$
^r[a][^losebamr][i][^losebamr]$
^ra.i.$
^r.i.$
aig$
als
ano$
an$
ar$
aus
ba$
bern$
ble$
bre$
cret$
den$
do$
en$
ent
era$
ern
ern$
es$
eti$
fa$
gos$
ia$
ià$
iaa$
ig$
il$
ina$
ipus$
its$
iu$
le$
les$
levern$
lles
lors$
mer$
mil
na$
neu$
nyi$
ol$
ona$
ors$
oti$
pus$
ra$
rdo$
re$
reina$
res$
ret$
reta$
rida$
ror$
rs$
sa$
uny$
unya$
ure
us$
vern$
via
vre$
xen
xent
yi$
dimecres, 02 de mar de 2022
$AR
$s
.*bl.*
.*fl.*
AR$
^$c$ca$c$c$
^...ny$
^..any$
ar$
arca$
arla$
era
ia$
la cadena buida filtrada per $AR
la cadena buida filtrada per ar$
lia
rat$
rn$
vern$
vern$ filtrada per rat
s$
dimarts, 01 de mar de 2022
Rial$
\wria\w
^..i..$
^..i..$ filtrada per [-a-l]
^..i..$ filtrada per ^[-a-l]+$
^..i..$ filtrada per ^[^ial]+$
^..i..+$
^[maoucft]{7,}+$ filtrada per ^[^m]+$
^\wria\w$
^luc.a$
all$
er$
erra$
eva$
iga$
it$
i$
meva$
ola$
osc$
rrer$
temps$
tima$
s$
dilluns, 28 de febrer de 2022
^..mid$
ipsar$
oti$
r filtrada per [aoubdfghjkmnpqtxz]
r$
r$
diumenge, 27 de febrer de 2022
[crlvdna] filtrada per [^crlvdna-]
[l] filtrada per [^crlvdna-]
^...ec$
erdre$
ipsi$
l filtrada per b||e|f|g|h|i|j|k|m|o|p|q|s|t|u|w|x|y|z
m filtrada per b|c||d|f|g|h|j|k|l|n|p|r|s|v|w|x|y|z
moni$
divendres, 25 de febrer de 2022
ard$
art$
enca$
ina
ina$
ull$
dijous, 24 de febrer de 2022
-nloi-u.─←tmrnebvwqc filtrada per x<
.e.i$
.i.i$
.i.o
.i.o$
.o.o$
^\w\w\wada$
^\w\w\weta$
anya
atge$
di
en$
ers
es
fers
ja
jardi
jardi filtrada per di
la cadena buida filtrada per di
quetxup
uc$
dimecres, 23 de febrer de 2022
eta$
infinitam
ua filtrada per qua|gua
ue filtrada per qua|gua
ue filtrada per que|gue
ue filtrada per que|gue|$vue
dimarts, 22 de febrer de 2022
^\wa\wut$
bund$
ectre$
erra$
etre$
fon$
fond$
tre$
us$
\w\w\wia$
\w\w\wol$
\w\wia$
\w\wol$
\wol$
\w\w\wol$
\w\wol$
\wol$
dilluns, 21 de febrer de 2022
m filtrada per b|c||d|f|g|h|j|k|l|n|p|r|s|v|w|x|y|z
diumenge, 20 de febrer de 2022
el$
dissabte, 19 de febrer de 2022
$c$ar$
$v{3}$ filtrada per \w{6}
$v{4}$ filtrada per \w{6}
^$c$v{2}$ar$
^$c$v{2}$c$
^$c$v{2}$r$
^$c$v{3}$c$
^$c$v{3}$c$ filtrada per \w{6}
^$c$v{3}$r$ filtrada per \w{6}
^$v$c$r$ filtrada per \w{6}
^$v$v$ar$ filtrada per \w{6}
^$v$v$c$ filtrada per \w{6}
^$v$v$er$ filtrada per \w{6}
^$v$v$r$ filtrada per \w{6}
^$v$v$v$ filtrada per \w{6}
^$v$v{2}$c$
^$v$v{2}$r$
^$vc$v$ar$ filtrada per \w{6}
^[-gaiocfl]{9}$ filtrada per [^g]{9}
^[-iaedjnr]{10,}$ filtrada per [^i]{10,}
^[-iaedjnr]{10}$ filtrada per [^i]{10}
^[-iaedjnr]{11}$ filtrada per [^i]{11}
^[-iaedjnr]{3}$ filtrada per [^i]{3}
^[-iaedjnr]{4}$ filtrada per [^i]{4}
^[-iaedjnr]{5}$ filtrada per [^i]{5}
^[-iaedjnr]{6}$ filtrada per [^i]{6}
^[-iaedjnr]{7}$ filtrada per [^i]{7}
^[-iaedjnr]{8}$ filtrada per [^i]{8}
^[-iaedjnr]{9}$ filtrada per [^i]{9}
^[-paeudms]{3}$
^[-paeudms]{4}$
^[-paeudms]{7}$
^[-paeudms]{7}$ filtrada per [^p]{7}
^[-paeudms]{8}$
^c$v$var$
^c$var$
^c$var$ filtrada per \w{6}
^cv$var$
^r$var$ filtrada per \w{6}
^v$var$ filtrada per \w{6}
^vvc$ar$
aac$ar$
ar$
atzar$
b$v$v$ar$
b$v$v$c$
b$v$var$
c$a$r$
c$ar$
c$v$c$ar$
c$v$var$
eix$
espe
espessa
g
ia$
mar$
ol$
pep
pepa
v$c$var$
v$v$ar$
v$v$b$ar$
v$v$c$ar$
v$v$car$
vvc$ar$
divendres, 18 de febrer de 2022
A
A*
A* filtrada per .....
A-
A....
BO$
BO$ filtrada per BO$
VA$
^A*
^A....$
^A\w\w\w\w$
^[-paeudms]{10,}$ filtrada per [^p]{10,}
^[-paeudms]{10}$ filtrada per [^p]{10}
^[-paeudms]{11,}$ filtrada per [^p]{11,}
^[-paeudms]{11}$ filtrada per [^p]{11}
^[-paeudms]{7}$ filtrada per [^p]{7}
^[-paeudms]{8}$ filtrada per [^p]{8}
^[-paeudms]{9}$ filtrada per [^p]{9}
^[-paeudms]{10}$ filtrada per [^p]{10}
^[-paeudms]{11,}$ filtrada per [^p]{11,}
^[-paeudms]{11}$ filtrada per [^p]{11}
^[-paeudms]{3,11}$ filtrada per [^p]{3,11}
^[-paeudms]{3,4}$ filtrada per [^p]{3,4}
^[-paeudms]{3,5}$ filtrada per [^p]{3,5}
^[-paeudms]{3}$
^[-paeudms]{3}$ filtrada per [^p]{3}
^[-paeudms]{4}$
^[-paeudms]{4}$ filtrada per [^p]{4}
^[-paeudms]{5}$ filtrada per [^p]{5}
^[-paeudms]{6}$
^[-paeudms]{6}$ filtrada per [^p]{6}
^[-paeudms]{7}$
^[-paeudms]{7}$ filtrada per [^p]{7}
^[-paeudms]{8}$
^[-paeudms]{8}$ filtrada per [^p]{8}
^[-paeudms]{9}$ filtrada per [^p]{9}
^[A-D]....$
^[Aa..Dd]....$
^[Aa]....$
^[Bb]....$
^[Cc]....$
^[Dd]....$
^[Ee]....$
^[Ff]....$
^[Gg]....$
^[Hh]....$
^[Ii]....$
^[Jj]....$
^[Kk]....$
^[Ll]....$
^[Mm]....$
^[Nn]....$
^[Oo]....$
^[Pp]....$
^[Qq]....$
^[Rr]....$
^[Ss]....$
^[Tt]....$
^[Uu]....$
^[Vv]....$
^[Ww]....$
^[Xx]....$
^[Yy]....$
^[Zz]....$
^[\w]....$
^[a-d]....$
^[a-f]....$
^[suce]+$
^[]....$
^\w....$
^\w\w\w\w\w$
a
abra$
ada$
alma$
arbre$
arem$
assa
assa$
avra$
bo
bo$
cell$
cet$
cre
cre$
dol$
el$
ell
ell$
ells$
em$
en$
ent$
er
er$
es$
et$
et
ga
gam
gam$
gam$
ga
ge$
ger
ger
ida$
jamp$
jen$
la cadena buida filtrada per A....
la cadena buida filtrada per BO$
la cadena buida filtrada per Vermell
la cadena buida filtrada per ^A....
la cadena buida filtrada per dol$
llos$
los$
l
l$
l$ filtrada per l$
ol$
ora$
ord$
ort$
otus$
re$
ta
taca
up
up$
ust$
ut
ut$
va$
vermellos$
vq$
xa$
pic
s$
$
dijous, 17 de febrer de 2022
$ger
Elquetxupesdecolorvermellitacamolt
Ketchup
Ketchup filtrada per Ketchup
^[-gaiocfl]{10,}$ filtrada per [^g]{10,}
^[-gaiocfl]{10}$ filtrada per [^g]{10}
^[-gaiocfl]{11}$ filtrada per [^g]{11}
^[-gaiocfl]{12}$ filtrada per [^g]{12}
^[-gaiocfl]{3}$ filtrada per [^g]{3}
^[-gaiocfl]{4}$ filtrada per [^g]{3}
^[-gaiocfl]{4}$ filtrada per [^g]{4}
^[-gaiocfl]{5}$ filtrada per [^g]{5}
^[-gaiocfl]{6}$ filtrada per [^g]{6}
^[-gaiocfl]{7}$ filtrada per [^g]{7}
^[-gaiocfl]{8}$ filtrada per [^g]{8}
^[-gaiocfl]{9}$ filtrada per [^g]{9}
^[-oaebhnr]{10,}$ filtrada per [^o]{10,}
^[-oaebhnr]{10}$ filtrada per [^o]{10}
^[-oaebhnr]{3}$ filtrada per [^o]{3}
^[-oaebhnr]{4}$ filtrada per [^o]{4}
^[-oaebhnr]{5}$ filtrada per [^o]{5}
^[-oaebhnr]{6}$ filtrada per [^o]{6}
^[-oaebhnr]{7}$ filtrada per [^o]{7}
^[-oaebhnr]{8}$ filtrada per [^o]{8}
^[-oaebhnr]{9,}$ filtrada per [^o]{9,}
^[-oaebhnr]{9}$ filtrada per [^o]{9}
ata$
ger
ger$
go
go$
k
ketxup
ketxups
la cadena buida filtrada per Ketchup
la cadena buida filtrada per P
la$
lasalsadequetxupilademostassajuntasestandemata$
lles
lles$
l$
ola$
pelele
quetchup
quetchup filtrada per bernat
quetchup filtrada per hola
quetchup filtrada per rap
quetchup filtrada per uhuihio
quetxup
quetxup filtrada per quetxup
ra
ra$
rap$
ssa$
te
te
urt$
dimecres, 16 de febrer de 2022
^[-neiuqrt]{5}$ filtrada per [^n]{5}
^[-neiuqrt]{6}$ filtrada per [^n]{6}
^[-neiuqrt]{7}$ filtrada per [^n]{7}
inquer
renu

www.visca.com | Diccionari regex