visca.com

Comentaris sobre «An Idiom a Day»

Si et vols apuntar a la nostra llista rebràs diàriament una locució o frase feta anglesa degudament traduïda al català.

Els arxius de la llista | Comentaris dels mesos anteriors

* Camps obligatoris
(Si ja has publicat un comentari aquí, només cal emplenar-hi el correu-e i el comentari; el programa recorda el nom, vila i web.)

Nom d'usuari (ex.: Ramon72):
Ciutat/Vila/Poble/Comarca:
Lloc web (ex.: perepunyetes.com)
*Correu electrònic (no es publicarà):
*Comentari:


Lou, de Manresa, el dimarts 9 d'octubre del 2018 a les 07:52, va dir:
@Rose:
Acabo d'afegir-te a la llista. Benvinguda!
Lou

Rose, de Barcelona, el dilluns 8 d'octubre del 2018 a les 11:44, va dir:
M'agradaria subscriure'm a "An idiom a day"
Thank you very much indeed ;-)

Lou, de Manresa, el dijous 27 de setembre del 2018 a les 08:20, va dir:
@vigilant:
duck soup
n. Slang
An easily accomplished task or assignment, something that is easy to do
"flors i violes" = "beer and skittles, fun and games, plain sailing"
He canviar l'exemple de "duck soup":
duck soup — peix al cove (ex.: Changing the battery in an iphone is duck soup = Canviar la pila d'un iphone és peix al cove)
Et sembla millor?

vigilant, d'Igualada, el diumenge 23 de setembre del 2018 a les 16:59, va dir:
Jo diria que *actualment* "peix al cove" ha canviat lleugerament de significat, i ara vol dir 'resultat assegurat o garantit d'una operació. Com si diguéssim "blat al sac". En canvi, penso que "duck soup" seria més aviat "flors i violes" o "pa sucat amb oli", en la línia del que diu na Fina més avall

Lou, de Manresa, el diumenge 23 de setembre del 2018 a les 10:15, va dir:
@Fina:
Segons el DCVB: ésser (una cosa) peix al cove:
Ésser fàcil, d'un resultat segur.
Com que "duck soup" és un substantiu, volia cercar un substantiu català que hi correspongués.

Lou, de Manresa, el diumenge 23 de setembre del 2018 a les 10:07, va dir:
@Cristina:
beg the question
ser una petició de principi (quan en una de les premisses es dóna per descomptat o com a veritable allò que vol demostrar-se) (ex.: The saying "evil grows where good people do nothing" begs the question because it assumes that evil exists = La dita "el mal s'estén on la gent bona no fa res" és una petició de principi, ja que dóna per suposat que el mal existeix)
Ara bé, en els últims anys s'ha popularitzat un altre ús d'aquesta expressió: "to provoke a specific question". Ex.: If he has a great job but is always broke, it begs the question of where the money is going? = Si té una bona feina, però sempre està escurat, planteja la qüestió d'on van els diners?

Fina, de Barcelonès , el dissabte 22 de setembre del 2018 a les 13:40, va dir:
Duk sou seria més aviat : bufar i fer ampolles, no? Enlloc de peix al cove que , segons la meva opinió serà per situacions més compromeses o heavies

Cristina , de Sant Cugat, el divendres 21 de setembre del 2018 a les 18:04, va dir:
Podríeu oferir algun exemple més de l'idiom beg the question?
Gràcies.

Lou, de Manresa, el dijous 20 de setembre del 2018 a les 07:42, va dir:
@Anon:
Fet!
Sorry to see you go.

visca.com