visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2020 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
gener de 2020
febrer de 2020
març de 2020

891) in a pig's eye!de cap manera!, ni pensar-hi! (ex.: You think you can beat her in chess? In a pig's eye, you can! = Creus que la pots guanyar jugant a escacs? De cap manera!).
ORIGEN: 1847. Literalment, a l'ull d'un porc.
SINÒNIMS: També in a pig's arse/ear = (al cul / a l'orella) d'un porc.
NOTA LÈXICA: En català, els mots partit i partida descriuen una sèrie de jugades que formen un joc complet (p.e.: un partit de futbol, una partida d'escacs). Els dos mots que hi corresponen en anglès són game i match; bàsicament són sinònims, i el primer s'usa més als EUA i el segon, al Regne Unit. L'excepció és el tenis, en què un game es decideix pel primer que guanya almenys quatre "punts" amb un marge de dos, i un match es decideix per una estructura més complexa dividida en sets que consisteixen en games.

892) make a monkey out of someonefer quedar en ridícul (algú) (ex.: Many people have tried to make a monkey out of him, but he always gets even = Molta gent ha mirat de fer-lo quedar en ridícul, però sempre se'n venja).
ORIGEN: 1767. Literalment, fer d'algú un mico.
SINÒNIM: També make a fool of someone (lit.: fer d'algú un ximplet).
NOTA LÈXICA: El mot even en el gir get even descriu un cas equilibrat, cas en què ningú no deu res a l'altre. Even també es pot traduir per fins i tot i ni, que en certs contextos, són com dues cares de la mateixa moneda. Exemples contrastats: Fins i tot ha rentat els plats = He has even washed the dishes; Ni ha rentat els plats = He hasn't even washed the dishes.

893) pie in the skycastells en l'aire, castells de vent (ex.: All this talk about clean renewable energy is just pie in the sky = Totes aquestes propostes sobre energia renovable i neta són castells en l'aire).
ORIGEN: 1930. Literalment, pastís al cel. La dita ve de la cançó "The Preacher and the Slave" de Joe Hill, músic i sindicalista radical dels EUA. La cançó parodiava l'himne "The Sweet By and By" (En els dolços temps esdevenidors), que prometia una recompensa celestial després de la mort; vet aquí la tornada:
You will eat, bye and bye
in that glorious land above the sky,
work and pray, live on hay,
you'll get pie in the sky when you die.
Menjareu en els temps esdevenidors
en aquest país celestial.
Treballeu, reseu i viviu de fenc,
rebreu pastís al cel quan moriu.
SINÒNIM: També es diu pipe dreams (lit.: castells en l'aire, castells de vent).

894) rush hourhora punta (ex.: It's best to avoid driving in Barcelona during rush hour = El millor és evitar de conduir a Barcelona durant l'hora punta).
ORIGEN: 1878. El mot rush vol dir ímpetu i hour, hora. Més aviat es podria traduir per l'hora de les presses.
NOTA GRAMATICAL: Les dites rush hour i hora punta són exemples del gir «nom+nom», que l'anglès fa servir en un gran nombre d'expressions, sobretot aquelles en què el primer nom qualifica o classifica el segon. Per a més detalls, vegeu l'article Don't look a gift horse in the mouth.

895) be struck all of a heapquedar de pedra, quedar palplantat (ex.: She was struck all of a heap when the lights came on and forty people called out "Happy birthday!" = Va quedar de pedra quan s'encengueren els llums i quaranta persones cridaren "Per molt anys!").
ORIGEN: 1711. El nom heap vol dir pila i el verb strike struck struck, colpejar. Vol dir que la persona estava tan confosa per la situació que (de manera figurativa) es va convertir en una pila de carn i ossos.
SINÒNIMS: En són sinònims les locucions be taken aback (ser agafat per sorpresa) i be thrown off balance (lit.: ser desequilibrat).
NOTA LÈXICA: Observem que, en català, encenem un foc, encenem els llums, i els llums s'encenen i s'apaguen, mentre que, en anglès, we light a fire (light lit lit), we turn/switch/put on the lights, i the lights come on and go out.

896) get up to speedestar al corrent (ex.: Their biggest concern was getting the manager healthy and back up to speed = La seva preocupació principal era que el gerent recuperés la salut i tornés a estar al corrent de tot).
ORIGEN: 1926. Literalment vol dir arribar fins a una certa velocitat. S'alludeix a l'acceleració d'un cotxe, que augmenta fins que aconsegueixi la velocitat desitjada.
SINÒNIMS: En són sinònims l'expressió be up-to-date (estar al dia) i el gal·licisme au courant (lit. al corrent), pronunciat /óu cu·ròn/.

visca.com | Comentaris