visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2020 de «An Idiom a Day»

2017
2018
2019
gener de 2020
febrer de 2020
març de 2020
abril de 2020
maig de 2020
juny de 2020

969) show someone up posar en evidència algú, posar a la picota algú (ex.: Granted, what he was saying was balderdash, but you shouldn't have shown him up in front of his family = D'acord, deia bestieses, però no l'hauries d'haver posat en evidència davant la seva família).
ORIGEN: 1812. Literalment, show vol dir mostrar i l'adverbi up expressa les idees de acabament o destrucció; p.e.: clean up (netejar del tot) i blow up (fer explotar).
COMENTARI: El «phrasal verb» show up vol dir presentar-se, quan s'usa intransitivament; p.e.: We made a date but she never showed up = Vam quedar però ella no es va presentar.
NOTA GRAMATICAL: Quan es descriuen accions o dites completament fora de propòsit i contràries a la raó, el català se serveix de noms comptables, adés en singular adés en plural; en són exemples bestiesa bestieses, disbarat disbarats, etc. En canvi, els sinònims anglesos d'aquests mots solen ser no comptables: nonsense, rubbish, balderdash, etc. Per tant, no es pot traduir una expressió com Va dir una bestiesa per He said a nonsense,, sinó que cal una altra construcció sintàctica:: He said something stupid. Els substantius anglesos solen anar precedits pels verbs be i talk; p.e.: His answers were total nonsense = Les seves respostes eren un despropòsit total; Don't talk rubbish! = No diguis bestieses!

970) stick to one's ribsfer paret, fer coixí, atipar (ex.: Twice-baked potato casserole and pork loin with braised red cabbage will really stick to your ribs = La cassola de patata al forn i el llom de porc amb col vermella estofada és un àpat que fa molta paret).
ORIGEN: 1795. La referència és al menjar que, literalment, s'enganxa a les costelles.
NOTA LÈXICA: L'anglès sovint distingeix entre l'animal viu i la seva carn. Per exemple, quant al porc, pig és l'animal i pork, la carn; un be madur es diu sheep i la seva carn, mutton; el bou s'anomena steer i la carn de bou, beef, i un cérvol es diu deer i la seva carn, venison.

971) have someone's numberveure's el llautó (a algú), no deixar-se enredar per algú (ex.: You can't fool me, I've got your number! = No em pots enredar, ja se't veu el llautó!).
ORIGEN: 1853. Literalment, tenir el número d'algú.
SINÒNIM: N'és sinònim get the measure of someone (lit.: fer la mesura d'algú), o sigui fer una valoració precisa del veritable caràcter d'una persona.
NOTA LÈXICA: El català disposa d'un gran nombre de mots que signifiquen enganyar —p.e., estafar, enredar, engalipar, ensarronar, ensibornar, entabanar, etc.— i tots són sinònims que volen dir fer caure en error, decebre, trair. En canvi, l'anglès diferencia un engany innocent, un engany només per a fer riure, d'un en què algú vol aprofitar-se'n per aconseguir un avantatge il·lícit. Entre el primer group tenim to kid, to fool i to joke, mentre que, en el segon, to cheat, to trick i to swindle.

972) hit the jackpotguanyar la loteria (ex.: Peter Parker has had some amazing adventures, but he really hit the jackpot the day he met Mary Jane Watson = Peter Parker ha tingut algunes aventures impressionants, però li va tocar la loteria el dia que va conèixer Mary Jane Watson).
ORIGEN: 1922. Literalment, guanyar el primer premi d'una loteria o d'una màquina escurabutxaques, però figuradament significa tenir un cop de sort.
SINÒNIMS: En són sinònims strike it rich (lit.: tocar riquesa) i make a killing (lit.: fer una matança).

visca.com | Comentaris