visca.com | Comentaris

Arxius d'agost de 2018 de «An Idiom a Day»

gener de 2017
febrer de 2017
març de 2017
abril de 2017
maig de 2017
juny de 2017
juliol de 2017
agost de 2017
setembre de 2017
octubre de 2017
novembre de 2017
desembre de 2017
gener de 2018
febrer de 2018
març de 2018
abril de 2018
maig de 2018
juny de 2018
juliol de 2018
449) sweet-talkdonar sabó; afalagar, fer la gara-gara (ex.: Whenever he sees the new secretary he tries to sweet-talk her = Sempre que veu la nova secretària mira de donar-li sabó)

450) talk a blue streakparlar pels descosits (ex.: After two glasses of wine she was talking a blue streak = Després de dues copes de vi parlava pels descosits)

451) talk someone's ear offposar a algú un cap com un timbal, omplir el cap a algú (ex.: Don't say anything about health care or she'll talk your ear off for hours = No diguis res sobre l'assistència sanitària o et posarà el cap com un timbal)

452) be down and outno tenir ni cinc (ex.: Nobody wants to know you when you're down and out = Ningú no et vol conèixer quan no tens ni cinc)

453) down the hatch!Sant Hilari, Sant Hilari...! (ex.: [toast] Here's to a long life and a quick death; down the hatch! = [brindis] Per una vida llarga i una mort ràpida; Sant Hilari, Sant Hilari...!)

454) down in the dumpsmoix, deprimit, capcot (ex.: He's been down in the dumps ever since he failed the exam = Està moix des que va suspendre l'examen)

455) down paymentpaga i senyal (ex.: Is there any way we can get our down payment back? = Hi ha manera de recuperar la nostra paga i senyal?)

456) down to the wireno resolt fins a l'últim moment; acostant-se a l'hora límit, a la data límit (ex.: It looks like this election is going to go right down to the wire = Sembla que aquesta elecció no es resoldrà fins a l'últim moment)

457) be down to earthtocar de peus a terra (ex.: She's everything you could want in a wife: good-natured and passionate, yet also down to earth = És tot el que podria desitjar d'una muller: és afable i apassionada, però també toca de peus a terra)

458) game of chancejoc d'atzar (ex.: Games of chance, such as the "primitive lottery", are very popular in Spain = Els jocs d'atzar, com ara la loteria primitiva, són molt populars a Espanya)

visca.com | Comentaris