visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juliol de 2019 de «An Idiom a Day»

2017
2018
gener de 2019
febrer de 2019
març de 2019
abril de 2019
maig de 2019
juny de 2019

696) skin and bonesun sac d'ossos, begut de galtes, prim com una canya; no tenir sinó la pell i l'os (ex.: Many of the refugees were nothing but skin and bones = Molts dels refugiats eren com un sac d'ossos).
ORIGEN: 1679. Literalment, pell i ossos, aquesta expressió hiperbòlica sovint va precedida pel gir nothing but. La dita "he's nothing but skin and bones" (no és sinó pell i ossos) va aparèixer l'any 1578 en el «Thesaurus Linguae Romanae et Britannicae» del bisbe Thomas Cooper.
SINÒNIM: Encara que no és tan freqüent, la traducció literal de un sac d'ossos, a bag of bones, també es fa servir.

697) smell a rathaver-hi gat amagat; haver-hi un motiu, un maneig ocult (ex.: I would have had to be pretty dumb not to smell a rat in that situation = Hauria hagut de ser bastant toix per a no saber que en aquesta situació hi havia gat amagat).
ORIGEN: 1744. Literalment, fer olor de rata. Pot ser que s'al·ludeixi a la pudor d'una rata morta o bé a l'acte d'un gat ensumant una rata.
SINÒNIMS: En són sinònims have a sneaking suspicion (lit.: tenir una sospita furtiva), there be something fishy (lit.: haver-hi una cosa sospitosa) i there be jiggery-pokery (sense sentit literal).
NOTA LÈXICA: Observem que l'adjectiu pretty, que sol voler dir bonic, també és un adverbi que vol dir bastant.

698) speak of the devilparlant del dimoni (ex.: Speak of the devil, there he is now, the tall fellow who just came in = Parlant del dimoni, vet aquí les banyes, l'home alt que acaba d'entrar).
ORIGEN: 1721. L'expressió speak of the devil és una abreviatura de speak of the devil and he is sure to appear, expressió que vol dir que si parles del diable, apareixerà.
NOTA LÈXICA: Observem que speak spoke spoken correspon a parlar i talk (pronunciat /tòc/) correspon a enraonar, que implica conversació. Per tant, quan en català fem referència a una conversa i l'ús del verb enraonar seria correcte, la traducció més adequada és talk.

699) spin one's wheelssembrar en l'arena, tirar aigua al mar, esforçar-se en va (ex.: We've been working on this project for three years, but we've just been spinning our wheels = Fa tres anys que treballem en aquest projecte, però només sembrem en l'arena).
ORIGEN: 1965. Literalment, fer girar les rodes. La frase feta evoca la imatge d'un vehicle encallat en la neu o la sorra.
COMENTARI: Recordem que el mot wheel vol dir roda, peça circular rígida que gira al voltant d'un eix i que tire/tyre vol dir pneumàtic.
NOTA GRAMATICAL: La combinació catalana «fa + temps + que + temps de present» es tradueix en anglès per «subjecte + present perfect + for + temps». Exemples: Fa una hora que som aquí = We have been here for an hour; Fa temps que portem dol = We've been in mourning for a long time.

700) split hairsfilar massa prim, cercar tres peus al gat (ex.: I don't want to split hairs but it's more a darker shade of yellow than orange = No vull filar massa prim, però és un matís fosc tirant cap a groc més que no pas taronja).
ORIGEN: 1696. La imatge que evoca split hairs és d'esberlar, potser amb una navalla, un sol cabell, cosa que seria fer-ne un gra massa.
SINÒNIMS: Dos verbs sinònims són quibble i nitpick.
NOTA LÈXICA: Pel que fa a les ombres, una àrea privada de llum sense ni forma ni definició en anglès s'anomena shade, mentre que una ombra amb límits definits i que reprodueix la silueta del cos opac s'anomena shadow. A més, shade també vol dir lleugera diferència o matís; ex.: «Fifty Shades of Grey» (Cinquanta matisos d'en Grey), en anglès, un joc de paraules: shades of grey = matisos del color gris, shades of Grey = matisos del senyor Grey.

701) split one's sidespetar-se/pixar-se/rebentar-se de riure (ex.: Ricard's wife split her sides laughing when that young woman spilled her drink in his lap = La dona d'en Ricard va petar-se de riure quan aquella noia jove va vessar la seva beguda a la falda d'ell).
ORIGEN: 1703. Literalment, clivellar els costats. La idea és que hom riu tant que es fan clivelles als costats.
SINÒNIMS: També laugh one's head off (lit.: riure tant que el cap cau fora del cos), to die laughing (lit.: morir-se de riure) i roll in the aisle (lit.: rodolar al corredor).

702) stand on ceremonyfer compliments; actuar amb una formalitat excessiva (ex.: Don't stand on ceremony; make yourself a drink and help yourself to the food = No facis compliments; pren alguna cosa per beure i, pel que fa al menjar, tu mateix).
ORIGEN: 1786. El verb stand stood stood, que normalment vol dir estar dret, aquí té el sentit d'insistir en alguna cosa.
COMENTARI: Un ús primerenc d'aquesta expressió, amb un sentit ben diferent, es troba en l'obra «Julius Caesar» (1599), de Shakespeare, quan Calpúrnia diu "Caesar, I never stood on ceremonies, Yet now they fright me" (Cèsar, mai no he fet cas dels mals averanys, però ara m'espanten).
NOTA GRAMATICAL: La traducció literal de l'expressió help yourself (lit.: ajuda't a tu mateix) pot sembla una mica freda o fins i tot maleducada, però és perfectament correcta; equival a Ets a casa teva.

703) stand to reasonser de raó, ser lògic (ex.: It stands to reason that she would be nervous on her first job interview = És de raó que estigués nerviosa en la primera entrevista de feina).
ORIGEN: 1659. En aquest context, el verb stand vol dir prendre una postura, mantenir-se ferm i el substantiu reason vol dir el que és raonable.
SINÒNIM: N'és un sinònim hold water (lit.: aguantar/contenir l'aigua); ex.: Your argument just doesn't hold water = El teu argument simplement no (és lògic / s'aguanta per enlloc).

704) start from scratchfer foc nou, començar de zero (ex.: Uber has decided to scuttle its self-driving car program and start from scratch = Uber ha decidit de posar fi al programa d'automòbils sense conductor i fer foc nou).
ORIGEN: 1907. El scratch en aquest cas fa referència a una línia dibuixada a terra des d'on comença una cursa. Així tothom parteix del mateix lloc, des de zero.
COMENTARI: A la cuina, start from scratch es refereix a preparar un plat amb els ingredients bàsics, sense fer servir productes comercials, com ara un baking mix (una barreja d'ingredients utilitzada per a cuinar al forn).
SINÒNIMS: Les expressions make a fresh start, make a new beginning i wipe the slate clean (lit.: netejar la pissarra) tenen sentits molt semblants.
NOTA LÈXICA: El verb scuttle s'usa en anglès per a significar barrinar una nau; en el nostre exemple té un sentit metafòric.

705) straight from the horse's mouthde bona font, per bon conducte, d'una font fiable (ex.: I have it straight from the horse's mouth that tomorrow's exam will deal mostly with Plato's Republic = Sé de bona font que l'examen de demà tractarà principalment de la República de Plató).
ORIGEN: 1936. Literalment, directament de la boca del cavall. Pot ser que es refereixi al fet que es determina l'edat d'un cavall examinant-ne la dentadura, o bé a un racing tip (informació confidencial sobre el resultat d'una cursa de cavalls) que ve directament del cavall que corre.
SINÒNIM: L'adjectiu compost firsthand (de primera mà) també s'usa en aquest sentit (exs.: firsthand knowledge i firsthand information).
NOTA GRAMATICAL: Observem que l'ús del genitiu saxó és obligatori en expressions temporals; exs.: el diari d'avui = today's newspaper (no the newspaper of today); l'examen de la setmana passada = last week's exam (no the exam of last week).

706) strike it richfer-se la barba d'or, fer diners, omplir-se les butxaques (ex.: During the California gold rush, everybody expected to strike it rich, but few ever did = Durant la febre de l'or de Califòrnia, tothom esperava fer-se la barba d'or, però ben pocs van reeixir-hi).
ORIGEN: 1834. Literalment, tocar riquesa; vol dir fer-se molt ric de cop. La dita al·ludeix a l'expressió strike gold, que vol dir descobrir or.
SINÒNIMS: També strike it lucky (lit.: colpejar la sort) i strike oil (lit.: colpejar petroli). A més en són sinònims hit the jackpot (guanyar el primer premi) i make a killing (lit.: fer una matança).

707) strut one's stufffer gala de, ostentar, lluir-se (ex.: The club gave six up-and-coming comics twenty minutes each to strut their stuff = El club va donar a sis còmics emergents vint minuts a cadascun per a fer gala de les seves habilitats).
ORIGEN: 1922. Literalment, fatxendejar de les qualitats.
SINÒNIMS: N'és sinònim el «phrasal verb» show off.
NOTA LÈXICA: Un dels sentits del «phrasal verb» come up és tenir cada vegada més èxit; ex.: John's coming up in the world = En John té cada vegada més èxit. D'aquest verb deriva l'adjectiu up-and-coming (en trajectòria per a l'èxit; prometedor).

708) come to griefacabar com el rosari de l'aurora, acabar malament (ex.: My term as the president of the organization came to grief because of poor decisions on my part = El meu pas com a director de l'entitat va acabar com el rosari de l'aurora per culpa de les meves decisions desencertades).
ORIGEN: 1864. Literalment, arribar al dol, a la pena.
SINÒNIMS: En són sinònims turn out badly (quedar malament) i be a washout (ser un fracàs total).
NOTA LÈXICA: Encara que el substantiu culpa se sol traduir en anglès per fault, l'expressió per culpa de es tradueix per because of.

709) cut the mustardfer el pes, complir les expectatives, fer prou (ex.: For me, as an actor he doesn't quite cut the mustard = Com a actor, no m'acaba de fer el pes).
ORIGEN: 1951. Literalment, tallar la mostassa. Hi ha qui creu que està relacionat amb el terme militar, pass muster (passar revista).
COMENTARI: Generalment s'utilitza en contextos negatius; ex.: If you don't cut the mustard, you're history! = Si no compleixes les expectatives, fora!
SINÒNIMS: Esmentem els següents sinònims amb els sentits literals corresponents: fill the bill (completar el programa d'actes teatrals), make the grade (complir el grau) i come up to scratch/snuff (arribar [a la línia / al rapè]).
NOTA LÈXICA: L'expressió be history és argot per mort [figuradament], destrossat, fora de consideració. Exemple: If you talk back to the boss, you're history! = Si contestes malament al cap, ets mort!

710) don't put all your eggs in one basketno t'ho juguis tot a una sola carta (ex.: It's extremely risky to put all your eggs in one basket = És extremadament arriscat de jugar-t'ho tot a una sola carta).
ORIGEN: 1710. Literalment, no posis tots els ous en una cistella.
COMENTARI: També es diu Put all your eggs in one basket and watch that basket! (lit.: Posa't tots els ous en una cistella i vigila bé la cistella!).

visca.com | Comentaris