visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de maig de 2023 de «An Idiom a Day»


1580) be in the habit ofestar avesat a (ex.: He was in the habit of working with the radio on = Estava avesat a treballar amb la ràdio engegada).
ORIGEN: 1801. Literalment, estar en el costum (o en l'hàbit) de.
NOTA LÈXICA: Té un sentit afí el gir be used to (lit.: estar acostumat a); ex.: We're used to having lunch at three = Estem acostumats a dinar a les tres.
NOTA LÈXICA: Recordem que, on el català fa servir un infinitiu després d'una preposició, l'anglès hi vol el gerundi. Exemple: Ho vaig fer sense pensar = I did it without thinking.

1581) have one’s hair cuttallar-se els cabells (ex.: Should I have my hair cut? = M'hauria de tallar els cabells?).
ORIGEN: 1801. Literalment, tenir els cabells tallats.
NOTA GRAMATICAL: Fem servir la construcció «have something done» («have + objecte + participi») quan volem que es faci una cosa per a nosaltres sense esmentar qui ho fa. L'èmfasi es posa en l'acció i no pas en la persona que la fa. Les construccions catalanes que corresponen a aquest gir anglès són «fer fer una cosa» o «fer que (es faci una cosa / una cosa sigui feta)». Exemples: I've had my car serviced es tradueix per M'he fet revisar el cotxe i We're having our house painted = Ens fem (Estem fent) pintar la casa.

1582) by a hair's breadthpels pèls (ex.: He escaped by a hair's breadth from a head-on collision = Es va escapar pels pèls d'un xoc frontal).
ORIGEN: 1616. Literalment, per l'amplada d'un pèl. En el temps de Shakespeare el gir «to a hair's breadth» volia dir molt precís i acurat (en l'obra Merry Wives of Windsor (1623), Falstaff diu: I professe requitall to a haires bredth (Reivindico una compensació precisa i acurada).
NOTA LÈXICA: L'adjectiu bare vol dir nu, despullat, sense ornaments, però l'adverbi barely significa amb prou feines; ex.: The light was so dim I could barely see him = Hi havia tan poca llum que amb prou feines el podia veure.

1583) ham-handeddesmanyotat, maldestre, potiner (ex.: Your ham-handed plumber friend has just flooded the kitchen = El teu amic lampista és un pocatraça i acaba d'inundar la cuina!).
ORIGEN: 1918. En anglès, ham vol dir pernil i handed significa de mans; així, descriu algú que té les mans poc àgils.
COMENTARI: Esmentem també l'expressió catalana Hi ha mans que semblen peus.
SINÒNIMS: N'és sinònima la locució all thumbs (lit.: tot polzes); a més, la construcció like a bull in a china shop (lit.: com un toro en una botiga de ceràmica) té un sentit afí.
NOTA LÈXICA: Recordem que jam (pronunciat [tjæm] és un tipus de melmelada i no s'hauria de confondre amb el pernil: ham (pronunciat [hæm]).

1584) go to hell in a handbasket [vulg.]anar-se'n en orris, anar-se'n a can Pistraus (ex.: Since your cousin took over this firm it's gone to hell in a handbasket = Des que el teu cosí es va fer càrrec d'aquesta empresa, se n'ha anat en orris).
ORIGEN: 1865. Literalment vol dir anar a l'infern en una cistella de mà. Alguns diuen que es refereix als miners nord-americans que, a Califòrnia en el segle XIX, eren baixats a mà en cistelles pels pous de la mina per posar-hi explosius. Altres diuen que al·ludeix a les víctimes de la guillotina de la Revolució francesa, els caps de les quals solien caure en cistelles.
COMENTARI: En anglès britànic, go to hell in a handcart (lit.: anar a l'infern en un carretó).

1585) the devil finds work for idle handsqui no té feina el dimoni li'n dóna; l'ociositat és la mare de tots els vicis (ex.: If you're not busy, you should be; the devil finds work for idle hands = Si no estàs ocupat, hauries d'estar-ne; qui no té feina el dimoni li'n dóna).
ORIGEN: 1690. Literalment, el dimoni troba feina per a les mans desenfeinades. Suggereix que els problemes o el mal sorgeixen quan algú no està ocupat.

1586) if it's not one thing it's anothersi no és una cosa, és una altra; si no són naps, són cols (ex.: There is resignation among train users: "If it's not one thing, it's another" = Hi ha resignació entre els usuaris dels trens: "Si no és una cosa, és una altra").
ORIGEN: 1883. El sentit de l'expressió és bastant literal: un cop solucionat un problema, en surt un altre.
SINÒNIMS: Una dita anglesa amb un sentit semblant és it never rains but it pours (sempre plou sobre mullat).

1587) if you can't beat them, join themsi no els pots superar, uneix-t'hi (ex.: The Mafia couldn't beat the government so the Mafia joined government! = La màfia no va poder vèncer el govern, així que la màfia es va unir al govern!).
ORIGEN: 1932.
NOTA LÈXICA: El verb beat beat beaten es pot traduir per guanyar quan és sinònim de vèncer; en canvi, quan significa obtenir la victòria se sol traduir per win won won . Així, en anglès, Barça won the match; they beat (no won) Real Madrid = El Barça va guanyar el partit; van guanyar/vèncer el Real Madrid.

1588) give someone an inch, and they'll take a mileen donar un dit, et prenen tota la mà; de fora vingueren, que de casa ens tragueren (ex.: They're not bad folks, but they'll take advantage of you; it's a case of "give them an inch and they'll take a mile" = No són mala gent, però s'aprofitaran de vosaltres; és allò de "en donar un dit, et prenen tota la mà").
ORIGEN: 1953. Literalment, si dones a algú una polzada, se'n prendrà una milla. També es diu give someone an inch and they'll think they're a ruler, jugant amb el doble sentit del mot ruler: regla (estri que s'utilitza per a mesurar i dibuixar línies rectes) i sobirà (persona que té l'autoritat suprema).

1589) have an inklingtenir una noció, una idea vaga (ex.: They gave us no inkling of what was going to happen = No ens van donar cap pista del que passaria o Ignoràvem per complet el que passaria).
ORIGEN: 1604. El substantiu inkling deriva del verb inkle (comunicar-se en veu baixa o xiuxiueig), que ha caigut en desús.
COMENTARI: També es diu to get an inkling.
SINÒNIMS: El mot hint vol dir un suggeriment breu o indirecte. Per tant, if someone drops a hint, they give you an inkling of what is happening = si algú dona una pista, proveeix una noció del que està passant.

1590) get one's ducks in a rowpreparar-se, posar-se a punt (ex.: I need some time to get my ducks in a row before the big meeting tomorrow = Necessito una mica de temps per a preparar-me abans de la gran reunió de demà).
ORIGEN: 1940. Literalment, aconseguir que els ànecs es posin en fila. L'expressió fa pensar en la imatge d'una fila d'aneguets caminant darrere la mare.
SINÒNIMS: En són sinònimes les expressions be all squared away (lit.: ser tot quadrat de valent) i be all set (lit.: estar tot col·locat).

1591) have bigger fish to frytenir assumptes més importants per a atendre (ex.: The police have bigger fish to fry than to go after these poor manters = La policia té afers més importants per a atendre que anar darrere dels pobres manters).
ORIGEN: 1893. Literalment, tenir peixos més grossos per a fregir.
NOTA LÈXICA: Hi ha noms anglesos en què el plural és idèntic al singular, sobretot en el cas de peixos i de certs mamífers que tendeixen a ser gregaris. Exemples: peix i marisc: cod (bacallà, bacallans), herring (arengada, arengades), salmon (salmó, salmons) i shrimp (gamba, gambes); animals: buffalo (bisó, bisons), deer (cérvol, cérvols) i sheep (ovella, ovelles).

1592) throw someone under the busaprofitar-se de la vulnerabilitat d'algú per a fer-li una mala passada; fer una mala passada a algú per tal de guanyar un avantatge (ex.: She acts so sweet, like butter wouldn't melt in her mouth, but she'd throw you under the bus without a second's thought = Sembla molt bona persona, però fa de gata maula i et faria una mala passada sense rumiar-s'hi gens).
ORIGEN: 2005. Literalment, llançar algú sota l'autobús. Sobretot es tracta d'una traïció, d'un cas en què algú trenca la fidelitat que deu a un altre.
SINÒNIMS: Expressions amb un sentit afí són sell someone down the river (lit.: vendre algú riu avall) (al·ludeix a la venda d'esclaus pel riu Mississipí), stab someone in the back (lit.: apunyalar algú per l'esquena) i double-cross someone (lit.: trair un traïdor).

1593) frontier justicejustícia de la frontera; penes extrajudicials motivades per la inexistència de llei i ordre en un territori determinat (ex.: Horses were considered so important that horse thieves were hanged; this is an example of frontier justice = Els cavalls es consideraven tan importants que els lladres de cavalls eren penjats a la forca; aquest és un exemple de la justícia de la frontera).
ORIGEN: 1851. En aquest context, el mot frontera generalment es refereix als territoris de l'oest dels EUA, que els europeus anaven ocupant progressivament.

1594) Johnny-on-the-spotuna persona disponible, servicial i prompta, que arriba al lloc on la necessiten just quan la necessiten (ex.: Bill was really Johnny-on-the-spot when Mary couldn't get her car started; he got it running in no time = En Bill va aparèixer providencialment quan el cotxe de la Mary no s'engegava; en un tres i no res ja l’havia engegat).
ORIGEN: 1880. En aquest context, el nom Johnny és un terme genèric per persona (com ara jan) i el mot spot vol dir el punt crític.

1595) gallows humorhumor negre (ex.: Jonathan Swift can rightfully be considered the inventor of gallows humor = Jonathan Swift es pot considerar amb raó l'inventor de l'humor negre).
ORIGEN: 1901. Literalment, humor de la forca. Segons la Viquipèdia, l'humor negre és un estil de fer humor, sàtira o comèdia, en què els temes o objectes de la paròdia són els relacionats amb morts, desgràcies, malaltia, lletgesa, suïcidi, etc.
SINÒNIMS: En són sinònims black humor (humor negre) i dark humor (lit.: humor fosc).

1596) give the devil his duedonar crèdit als mèrits d'un oponent; una cosa no treu (o no desfà) l'altra (ex.: He's a terrible misogynist but, to give the devil his due, he's also a first-rate surgeon = És molt misogin, però això no treu que sigui un cirurgià de primera).
ORIGEN: 1589. Literalment, dona al diable el reconeixement que mereix.

1597) graveyard shiftel torn de nit; concretament, de mitjanit fins a les vuit del matí (ex.: Here's what you need to know about working the graveyard shift = Això és el que cal saber sobre treballar en el torn de nit).
ORIGEN: 1901. Literalment, el torn del cementiri. L'expressió també es refereix al personal que treballa a aquestes hores; ex.: The graveyard shift always gets paid a little extra = Els del torn de nit sempre cobren una mica més.
COMENTARI: També es diu graveyard watch.

1598) a dead certalgú que de segur guanyarà (ex.: I heard he's a dead cert for the award! = He sentit que de ben segur que guanyarà el premi!).
ORIGEN: 1889. Literalment, una certesa morta. Ara bé, cal tenir en compte que el mot dead també és un adverbi que vol dir absolutament, completament; ex.: I'm dead tired = estic rebentat.
SINÒNIMS: En són sinònims a sure thing (lit.: una cosa segura [referint-se a esdeveniments]) i a lead pipe cinch (lit.: una certesa d'un tub de plom).

1599) to die on the vinefracassar prematurament (ex.: Many of the promises he made during his campaign have died on the vine = Moltes de les promeses que va fer durant la seva campanya han fracassat abans d'hora).
ORIGEN: 1927. Literalment, morir(-se) a la vinya. Es fa al·lusió a una fruita que es marceix i mor abans de ser collida.

1600) to boota més, també (ex.: All his friends are dumb as a bag of hammers and lazy to boot = Tots els seus amics són molt curts de gambals i, a més, ganduls).
ORIGEN: 1300. En aquest cas, el mot boot no té res a veure amb el calçat, sinó que deriva del gir "to bote", que es refereix a una cosa que és oferta per una de les parts d'un negoci com a consideració addicional.
SINÒNIMS: El sinònim que s'usa amb més freqüència és as well (també); ex.: The wild boars are invading the fields and the towns as well = Els senglars envaeixen els camps i també els pobles).

1601) help oneselfagafar el que es vol sense esperar permís (ex.: There's apple juice and cookies in the kitchen; help yourselves! = Hi ha suc de poma i galetes a la cuina; agafeu el que vulgueu [o bé: serviu-vos]).
ORIGEN: 1763. Literalment, serviu-vos vosaltres mateixos. Aquesta expressió es fa servir per a fer que la gent sàpiga que poden prendre alguna cosa o que es poden servir ells mateixos.

1602) come truerealitzar-se, esdevenir realitat (ex.: I hope all your dreams come true = Espero que tots els teus desigs es realitzin).
ORIGEN: 1605. Literalment, venir veritat.
COMENTARI: Esmentem també l'expressió a dream come true (una cosa que fa temps que s'ha desitjat o esperat i que finalment s'ha acomplert).
SINÒNIMS: En són expressions amb un sentit similar become reality (lit.: esdevenir realitat) i take place (lit.: prendre lloc).
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb anglès realize no vol dir realitzar, sinó que es tradueix, segons el context, pels verbs adonar-se, assabentar-se i comprendre.

visca.com | Comentaris | Arxius